Biopater på studietur til Baden-Baden

Lagt ut av

Det er 50 år siden «der Medizinische Woche» (Med-Woche) ble arrangert for første gang i Baden-Baden, en sjarmerende, liten by beliggende nord i Schwarzwald i Tyskland. Med-Woche har vokst til å bli en av de største legekongresser i Europa innen komplementær medisin, og arrangeres i slutten av oktober hvert år.

Som vanlig var det en god blanding av kurs, foredrag og utstillere. Hundrevis av utstillere over fire store etasjer i Baden-Badens nydelige kongresshus. Hit kommer leger, forskere og naturterapeuter fra hele verden for oppdatering, etterutdanning eller bare for å se hva som rører seg i tiden.

bildetekst

Her finnes utstillere innen urtemedisin, kosttilskudd, medisinske sopper, hudpleiemidler, detox (som tilskudd og behandlingsmetode), tarmskyllingsapparater, ozonbehandling, samt utfyllende bokhandel både på tysk og engelsk – og mye mer.

Det arrangeres mange kurs og forelesninger innen blant annet homøopati, akupunktur, mørkefeltsmikroskopi og diverse diagnosesystemer i tillegg til forelesninger om behandling av spesifikke lidelser. Det var mange foredrag for tannleger angående tannhelse og hvordan problemer som betennelser i tannkjøtt og tannrøtter kan påvirke helsen vår.

bildetekst
Kongresshuset

Skolen har vært der flere ganger, og vi som dro i år gledet oss som vanlig veldig. Både fordi det var et godt spekter av temaer som interesserte innen kurs og foredrag, men også fordi det er en fryd å være i et miljø hvor naturmedisin har fått en såpass seriøs plass og fremstilles med faglig tyngde.

Naturmedisin blir sterkere av både forskere som jobber innen dette faget, og leger som benytter naturmedisinen, og på grunnlag av dette videreføre erfaring og resultater.

Sykehus som Paracelsusklinikken i Sveits har ansatt åtte leger, tre tannleger og tre farmasøyter (nesten 100 ansatte til sammen). De behandler tilsammen ca. 200 pasienter daglig og behandler både kreft og andre kroniske og alvorlige sykdommer – hovedsakelig med biologisk medisin. De har tilgjengelige diagnostiske verktøy både innen den etablerte medisinen i tillegg til både mørkefeltsmikroskopi, irisanalyse, HRV og andre analysemetoder som naturterapeuter bruker. De har som høyeste mål å kun anvende biologisk medisin, og får fantastiske resultater. Pasienter kommer fra hele verden. Her er det mange råd og tips vi kan ta med oss hjem.

Den store erfaringsmassen man her får ta del i er som «en sjelens vitamininnsprøytning» for en naturterapeut fra Norge. Her hjemme er det jo Folkeopplysningen fra NRK som regjerer og media som ikke har fått med seg noe av det spennende og interessante av det som skjer innen medisinen for tiden.

bildetekst
Dr. Thomas Rau forklarer bakerienes utviklingssyklus, fra apatogene til patogene stadier – pleomorfisme

Det ble snakket om «The Human Microbiome Project» (1) og hvordan man nå vet at kroppen er en «superorganisme» bestående av millioner av mikroorganismer som lever i en høyt utviklet sameksistens, og hvor man ikke kan isolere eller behandle en type mikrooragnismer uten å påvirke hele organismen. Miljøet disse bakteriene lever i er noe av det viktigste som finnes for helsen vår. Akkurat som du kan sette et frø i en type jord og det spirer og vokser, kan du sette det samme frøet i en type jord og det vil ikke vokse.

Det er så mange bakterier i kroppen vår, at det ikke nytter å behandle hver og en. Det eneste som nytter mener man, er å gjenskape det perfekte miljøet de riktige bakteriene ønsker seg. Ja, angående miljøet (det indre) – det var det mye fokus på hos de fleste av dem som foreleste, og av to grunner:

  • Bakterier er sensitive for det miljøet de lever i
  • Bakterier kan endre formen sin fra å være apatogen til patogen – og endre seg tilbake (polymorfisme)

Bakterier som lever i et indre godt miljø produserer vitaminer, fettsyrer, enzymer, bryter ned maten, hemmer kreftceller m.m. Mens bakterier som lever i et forgiftet miljø med blant annet endret pH, vil endre seg patogent og skape det vi kaller kroniske sykdommer (inflammasjoner, kreft).

Dette har vi hørt før, vi som er biopater. Vi har behandlet etter disse prinsippene i over 30 år. Fint at det nå blir fokusert på og med såpass stor faglig tyngde. Dette var nemlig hovedtema innenfor manges forelesninger på Med-Woche.

Vi kjente også godt til rådene som gikk igjen hos de fleste foredragsholderne: kostholdsendringer, tarmskyllinger, utskillelse av tungmetaller, enzymdrikker, melkesyredrikker (L (+) lactic acid/racemisk melkesyre), bitterurter, fordøyelse og fordøyelse og fordøyelse – og fordøyelse.

Det ble fra flere foredragsholdere understreket hvor mye penger mange kroniske sykdommer koster samfunnet, og hvordan behandling med endret kosthold og andre naturlige metoder er kostnadsbesparende i tillegg til at det gir bedre resultater. Selv om man som naturterapeut vet mye av dette fra før, er det utrolig viktig med bekreftelse på det man holder på med.

Temaer som «stille inflammasjoner», mikroorganismer og evolusjonsbiologi, tarmbakterier og produksjon av fettsyrer, tungmetallforgiftning og hormonlidelser var alle interessante temaer som ble tatt opp.

Det som er interessant for meg som biopat og naturterapeut, er at det nå fokuseres på at selv hormonelle lidelser har sin årsak i dysbiose (ugunstig forhold mellom mikroorganismer og menneskekroppen). Det ble tatt opp hvordan det indre miljøet endrer seg når kroppen har for mange patogene mikroorganismer (de utskiller blant annet toksiner) og at dette over tid påvirker den ekstracellulære matriksen (det som omgir hver celle). Dette vil i sin tur endre signalene til og fra cellen, og påvirke funksjonen til både hormon- og nervesystem. Dette er i tråd med det vi alltid har lært som biopater.

Vi fikk også demonstrert et apparat som målte relasjonen mellom sympatikus og parasympatikus i det autonome nervesystemet, Heart Rate Variability – HRV. Utrolig spennende. Det mener man er en indikasjon på hvor godt kroppen kan regulere seg tilbake til homøostase etter belastninger.

Vi fikk også lære om interessante sammenhenger mellom forskjellige tungmetaller, mikroorganismer og helseproblemer. Kvikksølv tiltrekker seg candida da soppen binder kvikksølv. Det er jo fint, men til gjengjeld spiser candida aminosyren tryptofan som kroppen trenger for å danne serotonin – som vi trenger for å ha det bra. Mye ny forskning ble tatt frem og satt i forståelige sammenhenger. Klor og krom er antagonister, så får du i deg for mye klor fra drikkevannet, hemmer tungmetallet opptak av krom – som igjen går ut over bukspyttkjertelens funksjon. Vi vet alle hvor mye et feil kosthold kan gjøre for både overvekts av candidasoppen og for blodsukkeret. Da hjelper det dårlig med forgiftning av tungmetaller i tillegg.

Her ble det tatt opp kosttilskudd og urter som trekker ut tungmetaller og som samtidig hemmer fremveksten av dysbioser, slik som for eksempel Zeolith.

Det er et begrenset utvalg av foredrag på engelsk, men Dr. Thomas Rau fra Paracelsusklinikken i Sveits, hadde flere workshops, blant annet om avgiftning, tarmhelse, immunsystemet og biologisk medisin. Her foreleste også Dr. Ralf Oettmeier, Dr. Rebekka Zirbel og Dr. Josef Vizkelety.

Dr. Maurizio Italiano hadde et interessant foredrag om menneskets mikrobiota (mikroflora) og psykisk helse: «Behavioral disorders and neuropsychiatric diseases: A meaningful link to human pathogen and safe symbiont microorganismsm». Han mente at alle inflammasjoner påvirker i en eller annen grad emosjonell eller kognitiv adferd og at det er en tett forbindelse mellom den samlede mikrobiota og psykonevroimmunitet. Da bakterier og sopp allerede er en stor del av kroppen vår, er dennes utvikling og tilstand noe som påvirker hele oss.

Også et interessant foredrag av Dr. Igor Loniewski om kroniske nyresykdommer. Dr. Loniewski bekrev blant annet hvordan kostholdet i dag belaster nyrene. Nyrene våre regulerer blant annet kroppens syre- basebalanse, men det koster dem dyrt. Overdrevent fokus på animalske proteiner og annen syredannende mat, vil over tid svekke nyrene grunnet organenes oppgave med å regulere syre- basebalansen.

Miljøet er alt – får vi vite, og det skal være sikkert. En naturterapeut trenger også et godt miljø, så det blir nok tur til Baden-Baden til neste år også.

Inger-Hilde Nilsen, student biopati:

  1. Hvilket utbytte hadde du som student av turen?
    «Jeg synes jeg hadde et godt faglig utbytte av turen. Forelesningene var greie å forstå. Det som var så fint å erfare, var at jeg fikk bekreftet det vi har lært på skolen og at jeg kjente igjen mye fra undervisningen vi har her hjemme. Synes vi biopater er heldige som får slik kunnskap som faktisk leger i andre land benytter seg av»
  1. Vil du anbefale dette til andre?
    «Jeg vil absolutt anbefale dette til andre studenter. Turen kostet nok litt, og alle har kanskje ikke råd til å være med på dette. Men jeg synes turen var vel verdt det. Det kan være at det går an å undersøke rimeligere alternativer, f.eks. leie en leilighet sammen i stedet for hotell. Jeg kunne tenke meg å dra flere ganger, vi hadde en utrolig hyggelig tur»

Skrevet av Fride Aasen, faglærer på biopati.

Kilde:
Peter J. Turnbaugh et al (2007): The human microbiome project: exploring the microbial part of ourselves in a changing world.

Én kommentar

Legg inn en kommentar