Hvorfor du bør vurdere DUTCH-test

Hormonubalanser kan gi en rekke symptomer og plager, som kronisk utmattelse, søvnproblemer, overvekt, PMS, menopauseplager, lav sexlyst og depresjon.  Mange tenker nok at hormonelle ubalanser kun er et kvinneproblem, men det stemmer ikke. Mange menn har såkalte mannepupper og ølmage, som ofte er en hormonrelatert vektøkning, mister håret og har ellers de samme hormonelle plagene som kvinner, om vi ser bort i fra de typiske syklusproblemene. Hormonell ubalanse er et stort problem for det moderne mennesket som lever  et klokkestyrt liv med høye forventninger til seg selv, istedenfor å leve etter biorytmer skapt av naturen.

Hva er hormoner og hvorfor har de betydning?

Hormoner er kort fortalt substanser som kan utløse en fysiologisk respons, men bak denne responsen ligger det en nøye samstemt prosess mellom flere av kroppens organer. De endokrine kjertlenes utskillelse av de ulike hormonene skjer ved en negativ tilbakekobling til hjernen, som vil si at kroppen gir beskjed til hjernen når det sirkulerer lite av det enkelte hormonet i blodet. Videre vil hypofysen stimulere kjertlene til utskillelse. Dessuten følger mange av hormonene våre cirkadiske rytmer, eller biorytmer om du vil, og om ikke dette er nok så stimulerer og undertrykker de ulike hormonene hverandre innbyrdes (1).

Dette viser hvor viktig det er å se kroppen som en helhet, og ikke som separate deler.

Hvilke eller hvilket hormon som er i ubalanse har følgelig betydning for behandlingen. Dessverre er det ikke alltid så lett å vite hvilke hormoner som er i ubalanse da hormonproblemene kan være maskert, og dessuten har flere hormonproblemer de samme symptomene. Det er viktig å påpeke at kronisk stress kan være en terapihindring, så en ubalansert HPA-akse (menneskets stressrespons) må behandles før vi behandler andre plager.

For å raskere finne årsaken til plagen og gi riktig behandling, kan en hormontest være nyttig.

Vi skal se på tre ulike problemer hvor en test kan ha stor betydning:

1. Østrogendominans

Østrogener er en fellesbetegnelse for substanser som virker som kvinnelige kjønnshormoner. De viktigste naturlig forekommende østrogener er østradiol, østriol og østron (5).

Både menn og kvinner kan ha østrogendominans og symptomer er ofte overvekt, lavt stoffskifte, humørsvingninger, samt PMS og menstruasjonsplager for kvinner. I behandlingen av menn er det lett å tenke at han trenger påfyll av testosteron, men hva om denne mannen har nok testosteron?

Problemet kan være at testosteronet omdannes til østradiol og østron ved aromatisering i fettvev. Om denne mannen behandles med å øke testosteronnivået, vil han mest sannsynlig fortsette å omdanne dette til mer av de ulike østrogenene.

Eller kan det være at han ikke har for mye østrogen, men at han har problemer med å kvitte seg med østrogenet. Overskuddet av østrogen skal brytes ned i leveren før det sendes til nyrene og deretter ut av kroppen. Nedbrytningen i leveren foregår i to faser, hvor begge må være intakte for at dette skal fungere optimalt. Sistnevnte er ofte også et problem for kvinner. Fase 1 av avgiftningen/nedbrytningen i leveren fungerer gjerne, mens fase 2 av avgiftningen har stoppet opp. Østrogenet går dermed ikke ut av kroppen, men fortsetter i stedet å sirkulere rundt (2) .

En hormontest kan gi indikasjon på hvor problemet ligger slik at behandlingen blir riktig, i tillegg til å forhindre at man behandler noe som faktisk fungerer.

For kvinnens del kan det være av betydning å vite hvilket østrogenhormon som er i ubalanse, samt hvilken østrogenmetabolisering hun har. Hvordan østrogenet metaboliseres er avhengig av hvilket enzym som til enhver tid er mest aktivt. Hvert enzym vil gi ulik metabolisering og dermed ulike stoffskifteprodukter som har betydning for kroppens reaksjon og videre helse.

2. Melatoninproduksjon

Melatonin kalles gjerne søvnhormonet vårt (det regulerer døgnrytmen), og påvirkes av biorytmer, altså produksjonen påvirkes av lys og mørke. Melatonin er avhengig av signalstoffet serotonin som igjen er avhengig av aminosyren tryptofan som omdannes til serotonin via 5-HTP.

Tryptofan er en essensiell aminosyre, det vil si at den må tilføres via maten vår og mesteparten av serotoninet dannes i tarmen, med påvirkning fra tarmbakteriene (3).

Genetisk er det bare 5 % av tryptofan som velger å gå veien via serotonin og videre til melatonin. Da er det særdeles viktig at tarmmiljøet er optimalt for at vi i det hele tatt skal kunne lage serotonin. I en frisk tarm produseres 400 ganger mer melatonin enn i hjernen.

Det er verdt å nevne at østrogen har påvirkning på 5-HTP.  Som vi vet, synker østrogen under menopausen, så det er kanskje ikke så rart at det er akkurat denne gruppen som sliter mye med søvnen.

MSH (melatoninstimulerende hormon) er også involvert i omdannelsen fra serotonin til melatonin. For lite av dette hormonet kan gjøre at søvnen ikke er så avslappende gjennom natten som den bør være. Mistenkes lav MSH, kan årsaken være fibromyalgi eller muggsoppforgiftning.

Ved å teste både melatonin, binyrehormoner og kjønnshormoner vil man kunne få gode svar med hensyn til hvor årsaken til problemet ligger.

Det er viktig å nevne at selv om melatonin er essensielt for søvn og biorytme, har det også en rekke andre funksjoner i kroppen som gjør det særdeles viktig å øke produksjonen av:

 • Øker NK-celler (de som kan frigjøre cytokiner og drepe virusinfiserte celler og kreftceller) og stimulerer immuncellerespons og toleranse
 • Reduserer betennelsestilstander i kroppen
 • Reduserer appetitten
 • God antioksidant
 • God mot insulinresistens

3. Kronisk stress

Om det antas ved en plage at årsaken ligger i langtidsstress, kan det være vesentlig å vite om personen har en over- eller underaktiv HPA-akse (stressresponsen i kroppen).

For å finne ut dette, er det mulig å teste CAR (cortisol awakening respons). Det er kortisol som skal «vekke» oss om morgenen slik at det skal ha et maksnivå ca. 30 minutter etter at vi våkner og følgelig være lavt på kvelden når vi skal sove (4).

En ubalanse i HPA-aksen kan som nevnt tidligere være en terapihindring, altså årsaken til at andre plager ikke lar seg behandle før denne ubalansen er rettet opp i.

En med underaktiv HPA-akse vil kanskje måtte trenge lysterapi, og tidspunkt og hvilken form du velger på eventuelle tilskudd kan være av betydning i behandlingen. En pasient som er lett overaktiv trenger kanskje bare å droppe kaffekoppen når vedkommende står opp, mens andre med større ubalanse trenger både tilskudd og livsstilsendringer.

CAR er viktig for å fastslå om det faktisk er en ubalanse i HPA-aksen og hvor over- eller underaktiv den er. En test trenger ikke bare å vise CAR, men også kortisol gjennom dagen samt fritt og metabolisert kortisol.

Her kan den ene være høy, mens den andre lav, begge høye eller begge lave. Avhengig av resultatet er det lettere å vite om vi har med et stoffskifteproblem å gjøre eller om det er en annen årsak, som for eksempel en svak lever.

DUTCH-test

Testen som det her refereres til heter DUTCH plus og leveres av Nordic Laboratories. Hormontesten tester nivåene av kjønnshormonene våre, samt deres stoffskifteprodukter. I tillegg blir det testet kortisol gjennom dagen. Her får vi testet CAR- cortisol awakening respons – som kan gi oss tydelig svar på om HPA-aksen er i balanse eller ikke. Testen viser både fritt kortisol, totalt kortisol og hvordan kortisolmetabolittene distribueres i kroppen. Testen er en spytt- og urintest. Spytt test er den sikreste metoden for å måle kortisolnivået i kroppen på i motsetning til i serum hvor prøven kan bli påvirket av CBG (kortisolbindende globulin).

Testen kan avdekke ubalanser som gjør det enklere å finne riktig behandling for de hormonrelaterte plagene som kronisk stress, ME, fedme, søvnproblemer, menopauseplager, PMS, fertilitetsproblemer med mer. Testen er også nyttige for å se om man er disponert for alvorlig sykdom slik at man tidlig kan forebygge.

Terapeutdagene 2022

Du kan lære mer om DUTCH-testTerapeutdagene 2022. Her skal vi gjennomgå hvordan testen brukes, hvordan resultatene tolkes samt en rekke caser. Et annet foredrag på terapeutdagene er Hva har stoffskifte med binyrene og stress å gjøre? 

Du kan også følge konferansen via nett-TV.

Ingvild spiste seg frisk fra lavt stoffskifte

Kilder:

 1. https://sml.snl.no/hormoner
 2. https://www.rolv.no/urtemedisin/sykdommer/avgiftning.htm
 3. https://sml.snl.no/serotonin
 4. Cortisol Awakening Response – an overview | ScienceDirect Topics 
 5. https://sml.snl.no/%C3%B8strogener 

4 kommentarer

 1. Hei 🌼
  Kor for en tatt DUTCH-test her i Norge?

  Eg er terapeut utdanna Helsekostveileder og hårmineralanalyse terapeut fra Tunsberg skule. Er dette ei utdanning vi kan ta?
  Vil gjerne ta en slik test sjøl også 👏

  Mariann

Legg inn en kommentar