Disclaimer

All informasjon på denne bloggen er skrevet med tanke på opplæring. Du må sørge for kyndig hjelp før du gjennomfører store omlegginger av kostholdet, eller starter på et omfattende treningsopplegg. Dersom du ønsker å endre bruk av medikamenter må dette alltid gjøres i samråd med lege. Det å avbryte medikamentering (seponere) på egenhånd kan medføre stor risiko for skade.