Blir stadig kontaktet av pasienter som sliter med skade etter coronavaksinen

Lagt ut av

Oddveig Myhre er utdannet Naturopathic Medical Doctor fra USA, er hovedlærer i Ernæringsterapi-utdanningen ved Tunsberg og har egen praksis i Skien. Der blir hun stadig kontaktet av fortvilte pasienter som opplever merkelige symptomer som oppstod kort tid etter vaksinens andre dose. På Terapeutdagene 24.–26. mars holder hun foredrag om dette og gir tips til hvordan det kan behandles av terapeuter.

Foredraget heter Hvordan hjelpe pasienter med covid-vaksineskader?
– Hva er bakgrunnen for at du ble opptatt av dette temaet, og hvorfor mener du det er viktig?
– Det har blitt viktig fordi flere av mine pasienter har kommet inn med bivirkninger etter vaksinen. Den første pasienten som gjorde meg oppmerksom på dette var en som fikk Guillian-Barre (lammelse i beina) og måtte ha tre ukers sykehusinnleggelse kort tid etter vaksinen (1).  Etter denne hendelsen har det dukket opp altfor mange pasienter som har fått varierende tilsynelatende bivirkninger av disse nye vaksinene, der alle andre mulige årsaker har blitt ekskludert. Jeg syns det er trist. Vaksiner skal være en god ting, noe som hindrer sykdom og styrker immunforsvaret.

De er fortvilte når de kommer til meg

– Hvordan påvirker det pasientene å oppleve uforklarlige og ofte alvorlige symptomer?
De er fortvilte når de kommer til meg. De har ikke fått noe hjelp fra det offentlige helsesystemet. Alle ting har blitt testet, alt er normalt. Likevel har de fått symptomer som starter kort tid etter dose 2 (uansett hvilken vaksine det er) – fra noen dager til noen uker i etterkant. Symptomene er helt annerledes fra det de har hatt før, og det er ingen ting som egentlig hjelper før de tar tak i det på en helt annen måte. Det er dette som er utgangspunktet, jeg har blitt «tvunget» til å behandle disse menneskene. Jeg har begynt å lese meg fram på at det er mange dokumentere pasienttilfeller med lignende symptombilder som det mine pasienter kommer med. De deler mye av de samme merkelige smertebildene, gjerne karakterisert av unormal nevropati. Smertene er i nervesystemet, men det er ikke klassiske nervesignaler. Pasientene selv kan ha vanskelig med å forklare det.

Et eksempel: en av pasientene hadde etter innsprøytning i venstre skulder opplevd at det kjentes ut som det renner vann ned den armen konstant – noe som flyter og kribler.
Det har vi behandlet som en reaksjon på vaksinen og fått kontroll på. Det er andre symptomer enn hva som er typisk for de som har nevropati. De fleste av pasientene hadde ikke hatt korona før vaksinen. En del av dem får likevel langtidssymptomer som kan ligne på dem man får ved long-covid. Noe jeg syns er litt merkelig.

Hun har to pasienter som har fått blodpropp.
Det er vanskelig å si med sikkerhet at det skyldes vaksinen, selv om de selv er overbevisst om det. En rekke kvinnelige pasienter har opplevd daglige menstruasjonsblødninger. En ung kvinne som har mensen hver dag, er per definisjon midlertidig steril. Foruten at det også er upraktisk, er det mange helseproblemer involvert med å blø hver dag. En toppidrettsutøver måtte slutte med håndballen på grunn av mensen daglig, da det medfører en vesentlig svekkelse av hennes allmenntilstand.

Har trolig rammet ca. 10–20 % av befolkningen

– I Norge er det 60 000 rapporter på bivirkninger av mRNA-vaksinene, hvorav ca. 6 000 er alvorlige. Hva tenker du om disse tallene?
60 000 innrapporterte bivirkninger er overraskende mange, spesielt med tanke på at det typisk innrapporteres bare 10 % av bivirkninger for et stoff. (2)

Legene får visstnok ikke betalt for tiden det tar for å innrapportere bivirkninger av vaksinene. Gitt hvor overarbeidede mange leger er, kan det tenkes at enda mindre enn ti prosent er innrapportert. Hvis det bare innrapporteres 5 %, ikke 10, så vil det si at over 1 million nordmenn har opplevd bivirkninger. Hvis det er ti prosent innrapportert, er tallet litt over en halv million. Det er klart at mange av bivirkningene ikke er alvorlige, men så mye som 6 000 av de innrapporterte bivirkningene er alvorlige. Til sammenlikning var det ca. 1 000 dødsfall i Norge per år som ble tilskrevet covid. Hva skal vi si til dette? I høst gikk det ikke en dag uten at det kom en pasient inn som var helt overbevist om at de ikke tålte vaksinen. Da ble jeg sint og syntes dette er helt feil. Vaksiner skal beskytte, ikke føre til flere problemer. Dette burde vært diskutert mer og kommet bedre frem i media.

Ifølge amerikanske tall er bivirkningsprosenten på denne vaksinen 10100 ganger større enn ved en vanlig vaksine. Det er vanskelig å oppgi eksakte statistiske verdier blant annet fordi det kommer an på hva man inkluderer som bivirkninger.
– Det sies at hvis du legger sammen bivirkningene ved alle de andre vaksinene, så blir det totalbildet ganske likt det vi ser i dag med koronavaksinene. Det er klart at en slik formulering er både upresis og vanskelig å forestille seg, men det sier noe om omfanget vi muligens står overfor.

De vanligste bivirkningene

De vanligste bivirkningene er nervesmerter og økt inflammasjon i hele kroppen.
– Vi ser også mer alvorlige bivirkninger som myokarditt blant unge menn og uvanlige menstruasjonsblødninger av forskjellige varianter hos kvinner. Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, som også kan utvikle seg til en betennelse i hjerteposen (perikarditt). Den betennelsen kan forekomme via andre virusinfeksjoner også. Man skal i utgangspunktet klare å bli kvitt denne betennelsen og ikke få noen varige mén av det, men noen får skade på hjertemuskelen for resten av livet. Vi ser lignende tilfeller også fra selve covidinfeksjonen, så mistanken er at dette er relatert til pigg-proteinet (i vaksinen og på viruset).

myokarditt, det blir du frisk av!

Holdningene rundt dette har Myhre opplevd som «myokarditt, det blir du frisk av!» Det synes hun er en litt arrogant holdning, som ikke alltid viser seg å være riktig.
– Hjerteleger og spesialister i USA sier at myokarditten fra vaksinen er verre enn den man kan få fra infeksjonen, men det er stor uenighet om dette. En vaksine skal i et hvert tilfelle ikke være farligere enn infeksjonen, sier Myhre, som samtidig understreker at hun ikke har en agenda om å diskutere hvorvidt folk skal ta vaksinen eller ikke.
– Poenget mitt er at vi må hjelpe de som kommer med disse problemene.

– Hva kan det offentlige helsevesenet bidra med når det gjelder å hjelpe pasienter som opplever slike bivirkninger?
– De skal først og fremst melde disse inn slik at vi får en bedre forståelse for hva som foregår. I tillegg så har det offentlige helsevesenet en viktig rolle i å behandle livstruende bivirkninger slik at det ikke fører til langtidsskader eller dødsfall.

Kan behandles av naturterapeuter

– I korte trekk, hva er din forståelse av mekanismene bak bivirkningene og hvordan de kan behandles?
– Vi vet ikke med sikkerhet hvordan disse bivirkningene oppstår. Der ligger den største utfordringen. Det er mange teorier, men så langt jeg vet så er det ikke kartlagt. Det er flere land som har begynt med forskning på dette, men det vil mest sannsynlig ta år før vi vet mer eller kanskje vi aldri får svar på det. Det har ikke vært helt enkelt å finne gode behandlingsprotokoller til dette heller.

Heldigvis har det dukket opp medisinske grupper og organisasjoner hvor spesialister har gått sammen om å utvikle forskjellige forslag til behandling

Jeg ser at man i mange tilfeller kan få gode resultater ved å bruke naturmedisinske midler. Man må vurdere hvert enkelt tilfelle for seg. Samtidig ser jeg at den grunnleggende holdningen som er nyttig er å se det som om pasienten (i form av vaksinen) har fått i seg en miljøgift eller noe de ikke har tålt, og å prøve å redusere immunsystemets reaksjon og dempe inflammasjonen. Ikke minst bør man så mye som mulig prøve å fjerne det som gjør at pasienten får en inflammasjon.

– Hvordan skal man som terapeut kommunisere med pasienten rundt temaet? Det kan for mange være et ladet og kontroversielt område der det kan være hensiktsmessig å være forsiktig med hvordan man ordlegger seg.
Dette er vanskelig. Samtidig kommer ofte pasienten selv med en mening om at symptomene skyldes vaksinen. Når de har blitt sjekket for alle andre mulige årsaker og helsevesenet finner at alt er «normalt», så er det ikke så mange andre muligheter igjen. Spesielt er det påfallende at symptomene som regel startet kort tid etter dose 2. Hvis det er tilfellet, ber jeg av flere grunner pasientene om å melde dette inn som bivirkning. Vi må først og fremst kartlegge bivirkningene slik at vi kan utvikle bedre behandlingsmetoder for dem. Så må pasientene være registrert i systemet hvis det eventuelt blir pasienterstatningssak. Min jobb er ikke å diskutere bruken av disse vaksinene, men å fokusere på behandling av pasientens symptomer slik at de blir bedre. Det forklarer jeg til pasienten og så gjør jeg så godt jeg kan, sier Myhre, som understreker at hvis pasienter kommer med plager som ser ut til å være relatert til vaksinene, må det behandles med utgangspunkt i det.
Det må ses på som en egen type problematikk og skilles fra mer vanlige plager.

Omfattende utdanning fra USA

Myhres interesse for helhetlig helse kom fra at hun selv ikke fikk den hjelpen hun trengte for sine helseproblemer i oppveksten.
– Moren min sørget for at jeg fikk hjelp hos en homeopat og naturmedisiner. Der la hun grunnlaget for interessen min. Dette er ganske typisk for mange som finner veien inn i naturmedisin. Enten har de hatt egne helseproblemer eller så er det noen i familien som får en sykdom som de ikke får hjelp med hos legen eller konvensjonell vestlig medisin. Da jeg tok en mastergrad i nevrologisk immunologi på Arizona State University (1998–2002) fikk jeg vite om den naturmedisinske utdanningen fra USA som heter Naturopathic Medical Doctor. Det er et studie som kombinerer konvensjonell medisin med naturmedisin. Jeg tok utdanningen på Southwest College of Naturopathic Medicin (www.scnm.edu). Nylig har skolen fått status som universitet og heter nå Sonoran University (sonoran.edu). Jeg tok også en mastergrad innenfor mat og landbruk noen år senere (2013–2014) fra Chatham University i Pittsburgh. Fra før av hadde jeg en bachelorgrad i mikrobiologi fra San Diego State University (1994–97), avslutter Myhre.

Terapeutdagene 2023

Terapeutdagene vil Oddveig gå gjennom sine protokoller for å hjelpe pasienter som opplever plager etter covid-vaksine, og relevant forskning. Vi anbefaler også at man ser gjennom foredragene fra 2022 hvor «long-covid» var et hovedtema. Mye av det som gjelder long-covid er også relevant når det gjelder belastning etter vaksine. Aktuelle foredrag fra 2022 er:

  • Long Covid, Oddveig Myhre
  • Biopati og behandling av virusinfeksjoner, Fride Aasen
  • Long Covid and viral reactivation of the herpes family of viruses (eng), Graeme Jones

Alle som deltar på Terapeutdagene 2023, får ved påmelding tilgang til alle opptak fra 2022. Dette gjelder både de som deltar i Tønsberg og de som deltar på Nett.

Oddveig Myhre jobber til daglig som naturterapeut ved Optimalhelse senter Skien.

Les mer og kilder:

  1. https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/infeksjoner/guillain-barre-syndrom/
  2. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/V49o1/folk-doer-av-hemmelige-bivirkninger
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
  4. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/bivirkninger-eller-symptomer-etter-koronavaksinasjon/
  5. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20221124%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
  6. https://www.vi.no/helse/ny-rapport-dette-er-bivirkningene-na/77860214
  7. https://www.dagensmedisin.no/helsepolitikk-og-helseokonomi-3-legemidler/npe-har-mottatt-over-1000-erstatningskrav-for-bivirkninger-av-koronavaksine/510644

Legg inn en kommentar