Kan det være at du har for mye magesyre?

Har du for LITE magesyre?

Lagt ut av

Å ha nok magesyre er helt sentralt for at fordøyelsen vår skal fungere. Dessverre er det ofte noe forvirrende informasjoner om årsaken til halsbrann og sure oppstøt. For mye magesyre er den normale diagnosen med resepter på syrenøytraliserende eller syrehemmere som resultat.

Vi har tidligere skrevet om magesyre i artikkelen «Magesyre – har vi ikke alle for mye?» i 2009, og «Hvorfor har vi lite magesyre?» i 2012. Lenger ned finner du et redigert utdrag fra dette.

En av de vanligste medikamentene som blir brukt er protonpumpe inhibitorer (PPI). Bruken av PPI er omfattende i Norge. I 2016 ble det skrevet ut resepter til 450 000 personer. Resultatet er at de sure oppstøtene forsvinner og alle er glade. En stund.

Magesyre, syreblokkere og helseeffekter

Imidlertid har det kommet en del studier de siste årene som indikerer at det kanskje ikke er så enkelt. Langtidsvirkningene fra bruken av PPI ser ut til å øke risikoen for mange helseproblemer.  En lederartikkel i JAMA 2016 (1) peker på nyresykdom, magnesiummangel, infeksjoner og bruddskader som mulige langtidseffekter av PPI.

I 2018 kom det en oversiktsartikkel (2) som diskuterte de publiserte studiene og vurderte dokumentasjonen. Der klassifiserte de årsaksforholdene som sannsynlig, uklar eller usannsynlig. Sannsynlig årsakssammenheng omfattet magnesiummangel, B12 mangel og SIBO. Det var uklar sammenheng med benbrudd, clostridiuminfeksjon, kronisk nyresvikt (3) og demens. For alle ble kvaliteten på bevisene vurdert til lav, og for de to siste, meget lav. På forskning.no ble dette kommentert i 2016 (4).

Da skulle vel alt være greit? Men det kan hende at vi bør vurdere den omfattende bruken av PPI og spørre om det er det optimale løsningen på problemet. Og sannsynligheten er stor for at disse mildt sagt uønskede langtidsvirkningene bør vurderes noe mer kritisk enn det man gjør i dag. Uten at det kan kalles vitenskapelig dokumentasjon, har mange terapeuter erfaring med at plagene pasientene har med PPI ikke er ubetydelige. Fordøyelsesproblemer, lite energi, konsentrasjonsproblemer, matvarereaksjoner og smerter i kroppen er noen. I 2017 ble det publisert en artikkel (5) i hvor man hadde sett på PPI bruk og dødelighet hos amerikanske veteraner. Selv om det kanskje ikke er en representativ gruppe, gir det en indikasjon om langtids konsekvenser (6).

Finnes det da noen andre løsninger på problemet med halsbrann og sure oppstøt? I vår verden gjør det det. Vi vurderer ofte problemene med refluks til å være for lite magesyre og anbefaler ofte tilskudd av magesyre for å rette opp situasjonen. En amerikansk lege, Jonathan Wright skrev tilbake i 2001 en bok: «Why Stomach Acid is good for you (7)» hvor han beskriver sine erfaringer med bruk av syretilskudd. Den underbygger de gode erfaringen vi har med tilskudd av magesyre til de som har forskjellige problemer med fordøyelsen.

Her er et redigert utdrag av våre tidligere artikler om magesyre.

Magesyre

Mange mennesker i Norge går rundt og tror at de har for mye magesyre. De sliter med sure oppstøt og halsbrann og tygger syrenøytraliserende medisiner som sukkertøy. Faktisk er syrenøytraliserende medikamenter et av de mest solgte både i Norge og mange land i vesten.

Er virkelig problemet for mye magesyre? Erfaringen er at vi ofte oppnår bemerkelsesverdige resultater med å bruke tilskudd av magesyre eller noe annet som stimulerer magesyreproduksjonen. Hvordan kan det henge sammen?

Kroniske fordøyelsesproblemer MÅ kontrolleres av lege

Før vi går videre med dette, er det viktig å huske på at kroniske fordøyelsesproblemer MÅ kontrolleres av lege. Det er mange plager i fordøyelsen som kan komme av alvorlige sykdommer som bare legen kan behandle. Men når det er gjort kan det følgende være til nytte.

Det er vanskelig å finne dokumentasjon på dette problemet i den vitenskapelige litteraturen. Forskningen på magesyre stoppet i prinsippet opp rundt midten av forrige århundre. Men MedicalNewsToday (8) hadde i fjor en artikkel om lite magesyre.

Hvis vi ser på noen av de symptomene som man kan oppleve ved for lite magesyre, ser vi at flere av dem kan lett oppfattes om det motsatte. Her er noen symptomer ved lite magesyre:

 • Halsbrann
 • Maten blir liggende lenge i magen
 • Oppblåsthet og gassdannelse
 • Kronisk diaré
 • Kronisk Candida infeksjon
 • Dårlig ånde
 • Hudproblemer og flisete negler
 • Belegg på tungen
 • Ufordøyet mat i avføring
 • Kvalme etter å ha tatt kosttilskudd

Dette er symptomer vi ofte møter hos våre pasienter. Vi har gode erfaringer med å vurdere noe som øker magesyren for disse pasientene. Ett av stoffene som har vært brukt i folkemedisinen i århundrer er bitterstoffer. I 1824 blandet en tysk lege, Siegert, angostura bitter for behandling av sjøsyke og fordøyelsesplager. Men bruken av urter i Europa har sine røtter tilbake i gresk og romersk kultur. Mange steder i verden er det en tradisjon å ta en aperitiff før måltidet, ofte med bitre urter. I Tyskland har man Underberger og Jägermeister, i Danmark Gammel dansk, i Italia Fernet Branca for å nevne noen. Det var ikke sikkert man visste hva som skjedde i kroppen, men resultatet var mindre fordøyelsesplager.

Hva er årsaken?

Hvis det nå er slik at mange har lite magesyre, hva kan årsaken til det være? Hvis vi ser på to typiske trekk ved vår livsstil i dag, kan vel de fleste være enige om at stress og et høyt innhold av karbohydrater i kosten, det er noe som gjelde veldig mange. Da har vi allerede to elementer som reduserer magesyreproduksjonen.

Over millioner av år har vi utviklet et forsvarssystem i kroppen som setter oss bedre i stand til å takle og overleve kritiske situasjoner. Problemet vårt i dag er at de kritiske situasjonene vi opplever ikke fordrer en fysisk aktivitet eller utgjør en fare for å bli skadet, snarere tvert i mot er resultatet av en stresset situasjon ofte at vi sitter dørgende stille i bilen eller på jobben. Dette er en helt annen situasjon enn den kroppen er forberedt på.

En av reaksjonene på stress er at fordøyelsen nedprioriteres. Skal du sloss eller løpe, har du ikke brukt for fordøyelsen. Det er sikkert mange som har erfart ubehaget ved fysisk aktivitet rett etter måltidet. Magen slår seg vrang ved stress. Magesyreproduksjonen reduseres, tømming av tarmen stoppes (veldig upraktisk å skulle på do hvis du flykter fra et farlig dyr), urinproduksjonen går ned osv. Alt nyttig når du skal overleve en fare.

En annen faktor som hemmer magesyreproduksjonen er høyt inntak av karbohydrater og det resulterende høye insulinet. Karbohydrater trenger et basisk miljø for å fordøyes og syre er ikke nødvendig. Dagens kosthold med stor vekt på frukt, korn, ris, mais, sukker og potet, sørger for at mange går med et forhøyet insulinnivå.

En interessant liten sak som de fleste ikke tenker på, er hvilken virkning vannet vi drikker til maten har på fordøyelsen. Vann har en pH på ca 7 mens magesyren ligger på ca 1,5 – 3. (pH er et mål på hvor sur en væske er, nøytral er 7, maks surhet er 0 og mest basisk er 14). Med litt dårlig magesyreproduksjon vil hvert glass du drikker, tynne ut magesyren og gjøre fordøyelsen ufullstendig. Noe mange har hørt fra bestemor. For 50-60 år siden visste man om dette problemet.

Her er noen av de årsakene som kan føre til for dårlig magesyreproduksjon:

 • Mangel på sink eller B6
 • Høyt sukker- eller karbohydratinnhold i måltidet
 • Helikobakter Pylori (En bakterie som klarer å overleve i magen. En av årsakene til magesår)
 • Svake binyrer (lang tids stress) og hypotyreose
 • Stress
 • Saltmangel – klor i hydrogenklorid kommer fra salt
 • For mye vann sammen med maten

Nå må du ikke tro at alle mangler magesyre. Men har du noen av symptomene, kan det være en ide å teste det ut. Ta gjerne kontakt med en terapeut som har jobbet mye med denne problemstillingen. Det er mange som har fått hjelp av syretilskudd.

Konsekvenser av lite magesyre

Som nevnt tidligere er en viktig oppgave for magesyren å klargjøre næringsstoffene for videre fordøyelse og opptak i tynntarmen. Kanskje har du hørt at mange i Norge mangler B12 og får jevnlig satt en sprøyte. Intrinsik faktor, som produseres ved hjelp av magesyre, er et stoff som er helt nødvendig for å hjelpe B12 fra maten inn i blodet vårt. Spiser du litt animalske matvarer, som alle inneholder B12, får du i deg nok til å dekke behovet. Hvis magen fungerer. Forøvrig er flere av B vitaminene avhengig av magesyre for å bli tatt opp. Det samme gjelde mineralene. De må være på ioneform, dvs spaltet ned til et ladet molekyl. Det gjør magesyre.

Vi er helt avhengig av proteinene vi spiser for mange livsviktige funksjoner. Men de må spaltes til aminosyrer for å absorberes i blodet. Det er forutsetningen for produksjon av proteiner som trengs for å bygge og reparere, til enzymer og immunforsvar, osv. Med for lite aminosyrer tilgjengelig, er sjansen stor for at kvaliteten på hud, hår og negler blir dårligere. De er alle laget av protein, og fordi vi klarer oss forholdsvis greit med dårlig kvalitet der, vil kroppen prioritere andre funksjoner. Det ytre får sist.

Nå er det viktig å være klar over at, selv om det er forholdsvis vanlig med lite magesyre ved fordøyelsesproblemer, finnes det mennesker som produserer for mye. For dem er det antageligvis bare medisiner som hjelper.over

Jens Veiersted er hovedlærer i ernæring på Tunsberg.

 1. Schoenfeldt_2016_ Adverse Effects Associated with Proton Pump Inhibitors
 2. Nehra_2018_ Proton Pump Inhibitors: Review of Emerging Concerns
 3. Gomm_2016_Association of Proton Pump Inhibitors with Risk of Dementia.
 4. https://forskning.no/sykdommer-menneskekroppen-smertelindring/mirakelpillen-som-parkerte-halsbrann-forskningen/425900
 5. Xie_2017_Risk of death among users of Proton Pump Inhibitors: a longitudinal observational cohort study of United States veterans
 6. https://forskning.no/medisiner/2017/07/magesyre-medisin-koblet-til-tidlig-dod
 7. Wright_2001_Why Stomach Acid Is Good for You: Natural Relief from Heartburn, Indigestion, Reflux and GERD
 8. https://www.medicalnewstoday.com/articles/322491.php

 

2 kommentarer

  1. Hvis man ikke har så store problemer, kan man øke inntaket av bitre urter, ta tilskudd av bitterurter eller innta eplecidereddik eller sitron i litt vann før måltid. Dersom man har større problemer, kan man bruke tilskudd som Aciglumin eller Betaine HCl, men det bør brukes i samråd med en terapeut.

Legg inn en kommentar