Begynner legene å miste troen?

Lagt ut av
Dagens medisin 14.09.2015
Dagens medisin 14.09.2015

I en følelsesladet artikkel i Dagens Medisin (1), så beskriver Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin og fastlege i Skien – sin bekymring for kunnskapsgrunnlaget til det de holder på med. Absolutt verdt å lese!

De siste femti årene har vært preget av en nærmest blind og naiv tro på evidensbasert forskning. Stadig flere begynner nå å stille spørsmål ved blant annet:

  • Hvordan industrien kontrollerer forskningen.
  • At legemiddelindustrien er en blomstrende 600 milliarders storindustri med korrupsjon og grådighet.
  • Firmaene lager skjeve undersøkelser av egne produkter, overdriver resultater som går i favør av firmaene, og de holder tilbake resultater som går i disfavør av dem.
  • Legemiddelindustrien har drevet med både svindel og korrupsjon.
  • Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?

Som en følge av dette har også alt som ikke faller inn under dette forskningssystemet blitt sett på som bare humbug. Moderne ernæring og naturmedisin har i lang tid blitt latterliggjort.

Kanskje står vi foran et nytt paradigme innen vitenskapen – hvor nye metoder må utprøves?

  1. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/14/hva-i-all-verden-skal-vi-tro-pa/

2 kommentarer

Legg inn en kommentar