Økologisk kjøtt er en like god kilde til omega-3 som fisk

Lagt ut av

I en artikkel i framtida.no (1) kan du lese at økologisk kjøtt har en bedre fettsyresammensetning og er en like god kilde til omega-3 som fisk.

Gress-spisende dyr har en bedre fettsyresammensetning
Gress-spisende dyr har en bedre fettsyresammensetning

De fleste mennesker har en ugunstig fettsyreprofil med for mye omega-6 i forhold til omega-3. Dette kan bedres ved å spise kjøtt fra gress-spisende dyr og da helst også fra økologisk produksjon.

Dersom forholdet mellom omega-6 og omega-3 overstiger 4:1, vil man utvikle ulike helseproblemer. Dette blir spesielt interessant når vi nå vet at gress-spisende dyr har et forholdstall på rundt 3:1, mens dyr som får korn som fôr har et forholdstall på over 20:1 (2). Andre studier viser også enda lavere forhold mellom omega-3 og omega-6.

Gress-spisende dyr har også kjøtt med andre helsefordeler, blant annet et høyt innhold av CLA. CLA står for Conjugated Linoleic Acid, og er en fettsyre som finnes naturlig i storfekjøtt. CLA har vist seg å kunne redusere andelen av kroppsfett og har altså en viss slankende effekt (3). Kjøtt fra gress-spisende dyr har også høyere nivåer av vitamin-A, vitamin-E. I tillegg er det høyere nivåer av antioksidantene glutathione og superoxide dismutase (SOD), som er med på å beskytte kjøttet (4).

  1. http://www.framtida.no/articles/professor-kjot-kan-vere-like-sunt-som-fisk#.VeVyE9PtlBd
  2. http://www.mercola.com/beef/health_benefits.htm
  3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17490954
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846864/

2 kommentarer

Legg inn en kommentar