Superwoman på Dokka

Lagt ut av
Birgit studerer biopati, er fembarnsmor og har åpnet egen praksis

Birgit Schoeler er fembarnsmor. Hun tar siste året på biopatistudiet,  og på toppen av det hele har hun åpnet egen praksis. Med fem smårollinger, eksamenslesing og egen virksomhet sier det seg selv at det å holde tunga rett i munnen er særdeles viktig. Vi har forsøkt å plukke opp et tips eller to, og spurte fembarnsmoren hvordan hun har gjort det mulig.

Nå er du snart ferdig utdannet, husker du hva som var årsaken til at du valgte biopatistudiet?

“Jeg hadde vært hjemmeværende over en lengre periode, og rukket å bli mamma til fem. Jeg ønsket meg nye utfordringer, det å kunne utvikle meg faglig og mentalt. Uten at det skulle komme i veien for familielivet.”

Hun forteller at studiet sto til forventingene. Godt studentmiljø og solid faglig innhold er blant ingrediensene Birgit spesielt fremhever.

På Dokka i Oppland, har Birgit nå begynt å ta imot klienter. Målet med  biopatibehandlingen hun utfører er å stimulere kroppens selvhelbredende evner. Det å gjenopprette likevekt. Birgit forteller at det var først da hun kunne begynne å behandle klienter at det hun har lært gjennom studiet virkelig ble levende.

Hvilke tanker har du om behovet for biopati?

Birgit Schoeler

“Det er definitivt et behov. Jeg tror  fraværet av holistisk tenking  i samfunnet gjør at folks helse forblir dårlig. Gjennom kontakt med klienter har jeg lært mye om utfordringene vi står ovenfor i dagens helsevesen. Jeg har inntrykk av at mange mennesker opplever å gå seg ville i en labyrint uten tilfredsstillende behandlingsalternativer. Da kan biopati være et løsningsalternativ».

Birgit forteller hvordan hun i studiet ble godt forberedt på det å starte egen praksis.

“ Fordi biopati har metoder for å utvikle kurer og sette opp protokoller med naturprodukter, føler jeg vi ha fått mange konkrete behandlingsverktøy å jobbe med.»

Birgit forteller også hvordan den gode kontakten med lærer har vært til stor hjelp underveis.

 “Jeg søker ofte støtte og veiledning fra skolen når jeg er usikker. Mer enn en gang har jeg ringt midt under konsultasjoner og fått gode svar hvordan jeg skal håndtere ting. Dette har gitt meg trygghet og følelsen av å ha noen i ryggen. I tillegg har jeg holdt god kontakt med andre i fagmiljøet, så jeg føler at jeg har ett nettverk med kompetente folk innen forskjellig fagområder.”

Har du noen tips til andre som ønsker å starte terapeutpraksis?

“Lag deg en god nettside. Gjør deg godt synlig. Lag en forretningsplan. Jobb med å opparbeide deg gode rutiner.  For å kunne ha hovedfokus på klienten må de strukturelle rammene være på plass.  Jeg tar meg god tid før, under og etter behandling til å oppsummere og planlegge veien videre.

“Jeg blir vemodig når jeg ser framover – at tiden snart er over med Biopatistudiet. Heldigvis blir det nok tilbud om etterutdannelser. “

Én kommentar

  1. Nok et bevis på at man kan hvis man vil! Et godt eksempel på at det er ingen andre enn deg selv som stopper deg, og skulle det være det, så er det ihvertfall ikke Tunsberg Medisinske Skole skal man ta Birgit på ordet.

Legg inn en kommentar