Næringsstatus og Covid-19

Lagt ut av

Endelig er det skrevet noe om kostholdets betydning for motstandskraften mot Covid-19
infeksjon fra en tidligere fagdirektør, Folkehelseinstituttet. Lørdag 5 februar publiserte tre
forskere en kronikk på forskersonen.no hvor de spesielt peker på behovet for sink, selen og
D vitamin. Der skriver de at folk med dårlig næringsstatus blir lettere smittet.

En av forfatterne er veterinær og peker på hvordan kunnskap om ernæringens betydning for
dyrehelsen har ført til at vi har lite sykdom blant produksjonsdyr i Norden. Tenk om noe av
den kunnskapen ble brukt på mennesker også.

Hvordan vi kan jobbe med immunforsvaret for å forebygge og motvirke skader av virus er et av flere temaer på Terapeutdagene (åpen for alle med interesse for helse).

Les også: 

Av 94 pasienter med kritisk Covid-19, hadde alle lavt nivå av vitamin D

Sink og Covid-19

Tidlig behandling er avgjørende

Legg inn en kommentar