Av 94 pasienter med kritisk Covid-19, hadde alle lavt nivå av vitamin D

Lagt ut av

I en prospektiv studie med 95 Covid-19 pasienter i Mexico (1), viste man at at lav vitamin D status er assosiert med økt dødelighet. 84 prosent av  pasientene hadde  vitamin D mangel, og de resterende 16 prosent hadde lave nivåer.

At vi i Norge har klart oss relativt godt, kan ha sammenheng med høyt inntak av fisk og generelt høyere inntak av vitamin D (f.eks. gjennom tran eller tilskudd).

Man har god kunnskap om hvilke funksjoner vitamin D har i immunforsvaret, både det uspesifikke og det spesifikke (2, 3, 4). Egentlig burde det derfor ikke være nødvendig med mer forskning før man går ut og anbefaler alle å ta tilskudd, eventuelt måle nivåene? Kanskje ta en blodprøve av alle som er positive?

Hvor mye skal du ta?

Helsedirektoratet anbefaler et daglig inntak på 10 mikrogram (400 IE) per dag for voksne og barn fra de er 1 år. Alle over 75 år bør ta 20 mikrogram daglig. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har satt 100 mikrogram (4000 IE) som øvre tolerable inntaksnivå daglig.

Det er også enkelte som mener at dette er alt for lite. Chris Masterjohn mener at dersom man blir syk, så bør man ta 100 000 IE på dag 1 og dag 2, og så 10 000 IE til symptomene går over (5).

Ingen vitaminer eller andre næringsstoffer jobber alene. Kroppen din trenger tilstrekkelig av alle næringsstoffer, og du får dette best gjennom mat. Men du må spise ekte, naturlig mat av god kvalitet. Høye doser med tilskudd bør man ikke ta over lang tid, da det kan skape ubalanser. Det beste er å få hjelp av en ernæringsterapeut eller biopat.

Er Covid-19 en livsstilssykdom?

Ultraprosessert mat har de siste årene fått mye oppmerksomhet, siden man nå har funnet en sammenheng mellom denne industrimaten og livsstilssykdommer (6). Men det er ikke så enkelt og resultatene kommer ikke så raskt ved å endre kosthold og livsstil. Inntak av vitamin D kan derfor kanskje være nyttig siden det er rimelig og ikke forbundet med noen stor fare. I en stor studie fra USA (7) så så man en sammenheng mellom høy BMI og høy risiko for alvorlig sykdom spesielt hos de yngre enn 65 år. 

  1. https://e-nrp.org/DOIx.php?id=10.4162/nrp.2021.15.S1.S32
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26035247/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7891829/
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8080872/
  5. https://chrismasterjohnphd.com/blog/2021/08/28/vitamin-d-and-covid-19
  6. https://forskning.no/mat-og-helse-ny-overvekt/blir-vi-fete-og-syke-av-ultraprosessert-mat/270390
  7. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm

Forebygging av virussykdom vil være et hovedtema under Terapeutdagene med Tunsberg, som arrangeres i mars 2022. Du kan også følge kongressen via Nett-TV.

Les også:

Tidlig behandling er avgjørende

Vaksine fører til redusert nivå av vitamin D

Én kommentar

Legg inn en kommentar