Vaksine fører til redusert nivå av vitamin D

Lagt ut av

Man har i det siste sett at vaksinen mister effekt, selv om man har fått flere doser. Antall smittede øker i mange land i Europa samtidig så det må være noen felles mekanismer som står bak dette. 

Kan vaksinen miste effekten siden den bruker opp kroppens lager av vitamin D? 

Det som skjer er at immunresponsen som vaksinen forsøker å få til, er avhengig av aktivering av et protein kalt VDR (Vitamin D Receptor). VDR er avhengig av at ett vitamin D-molekyl fester seg til det, før det kan bli aktivert. 

VDR-aktivering bruker opp vitamin D, siden ett molekyl vitamin D kun brukes en gang. Er nivået av vitaminet lavt i utgangspunktet, vil det etter vaksinering synke til faretruende lave nivåer. Lavt nivå av vitamin D vil altså føre til redusert immunitet. 

Løsningen til myndighetene om å anbefale flere og flere doser vil derfor trolig ikke løse problemet med lav effekt av vaksinen. Vitamin D er viktig både for de som skal ta vaksinen og de som ikke skal ta vaksinen, og man bør derfor måle nivået sitt jevnlig for å sjekke om det er innenfor referanseområdet. Myndighetene MÅ gå ut med informasjon om dette. Det er enkelt, rimelig og uten noen som helst tvil effektivt. Kanskje man burde begynne å måle nivået av vitamin D samtidig som man tester/vaksinerer? 

Husk også at vitamin D er avhengig av magnesium for aktivering, så litt ekstra inntak av magnesium, er en god idé. 

Forebygging av virussykdom vil være et hovedtema under Terapeutdagene med Tunsberg, som arrangeres i mars 2022. Du kan også følge kongressen via Nett-TV.

Les mer hos Dr David Grimes http://ow.ly/Ej4R50GQZT0

Én kommentar

Legg inn en kommentar