Av 94 pasienter med kritisk Covid-19, hadde alle lavt nivå av vitamin D

I en prospektiv studie med 95 Covid-19 pasienter i Mexico (1), viste man at at lav vitamin D status er … Fortsett å lese Av 94 pasienter med kritisk Covid-19, hadde alle lavt nivå av vitamin D