Mineraler for kroppens immunforsvar

Lagt ut av

Mange vil vite hvordan de kan styrke immunforsvaret sitt, og særlig i disse dager. Det en del ikke vet, er at lave nivåer av vitaminer og mineraler kan påvirke immunforsvaret. For høye mineralnivåer eller en forstyrrelse i mineralbalansen kan gjøre det samme (4). Det vil faktisk si at immunresponsen hos hver enkelt av oss kan påvirkes av vår ernæringsstatus. Altså, om vi har mangler eller en ubalanse mellom de ulike næringsstoffene (5).

Visste du at det også er et samspill mellom mineralmønster, immunforsvar og deler av nervesystemet? Vi skal i dette innlegget ta en nærmere titt på kanskje ukjente, men fascinerende sammenhenger mellom mineraler og immunsystemet. Å styrke immunforsvaret er noe av det viktigste vi kan gjøre for vår egen helse.

Så, hva er egentlig mineraler?

Mineraler blir sett på som «livets tennplugger». De er kroppens byggesteiner, og fungerer som en grunnmur i kroppen. De ulike mineralene er involvert i tusenvis av kroppens kjemiske prosesser, og uten dem kan ikke kroppen opprettholde sine livsviktige funksjoner. De fungerer som tennplugger i kroppen og er avgjørende for energiomsetning samt fornyelse og oppbygging av celler og vev (1,2,3).

Mineraler er uorganiske forbindelser, eller essensielle næringsstoffer. Det vil si at kroppen ikke klarer å lage dem selv, og vi må derfor få i oss disse gjennom maten (3).

Man skiller mellom mineralstoffer, eller makromineraler, som kroppen trenger i større mengder, og sporstoffer, som kroppen trenger en del mindre av.  Makromineraler er kalsium, magnesium, natrium, kalium, klor, fosfor og svovel, mens sporstoffer er jern, kobber, krom, jod, sink, kobolt, molybden, selen etc (3).

Hva er kroppens immunforsvar?

Immunforsvaret jobber hele tiden med å beskytte oss mot sykdomsfremkallende mikroorganismer og andre stoffer som er fremmede for kroppen.

Det er et komplisert og fantastisk maskineri som består av to deler:

 • Det medfødte, uspesifikke immunforsvaret
 • Det ervervete, spesifikke immunforsvaret

Det uspesifikke immunforsvaret fungerer generelt mot mikroorganismer som er fremmede for oss og systemet begynner kampen med det samme. Her er det hud og slimhinner (det ytre forsvaret) og leukocytter og proteiner (det indre forsvaret) som er i aksjon (6).

Det spesifikke immunforsvaret består av noen konkrete hvite blodceller som kalles B-lymfocytter og T-lymfocytter. Dette systemet læres opp til å ta kampen mot spesifikke fremmede stoffer og opparbeider en hukommelse slik at kroppen lettere klarer å bekjempe trusselen ved neste eksponering (6).

Ved eksponering av virus blir særlig det spesifikke immunsystemet aktivert, mens bakterier har tendens til å aktivere det uspesifikke immunsystemet (4).

Magiske mineralbrikker for immunforsvaret

Hvordan passer så mineralbrikkene inn i immunforsvarets store puslespill?

Her er noen eksempler på at både for mye eller for lite av enkelte mineraler kan påvirke immunforsvaret:

Kalsium

Kalsium skal vi fortrinnsvis finne i skjelett og tenner. Ved høye verdier av kalsium i vevet i stedet kan virus bruke kalsium sine signalstoffer («døråpnere») til å komme inn i celler og skape et ideelt miljø for replikasjon (økning i antall) av virus (4).

Magnesium

Det er en sterk relasjon mellom magnesium og immunforsvaret, både til det spesifikke og det uspesifikke immunforsvaret. Mineralet har en nøkkelrolle i immunrespons og reduserer blant annet inflammasjonen i kroppen og er en kofaktor for produksjon av immunstoffer (2,14).

Les også:
Hvorfor magnesium er så viktig – del 1 av 4
Hvorfor magnesium er så viktig – del 2 av 4
Hvorfor magnesium er så viktig – del 3 av 4
Hvorfor magnesium er så viktig – del 4 av 4

Sink

Sink har i seg selv antivirale egenskaper (2). Lavt nivå av sink er sett i sammenheng med lav immunrespons og økt mottakelighet for infeksjoner. Virus er igjen kjent for å bidra til sinkmangel (1,10).

Tymus er ansvarlig for produksjon av immunforsvarets T- lymfocytter, og sinkmangel kan skade denne kjertelen. Lave nivåer av sink kan føre til mindre beskyttelse fra antistoffer (motstoffer) og redusert aktivitet hos cellene som skal drepe fremmedstoffene (2).

Det er sett sammenheng mellom lave nivåer av sink og nedsatt luktesans i forbindelse med en virusinfeksjon. Det har blitt rapportert nedsatt luktesans hos personer som har gjennomgått Covid-19. Dette er også et vanlig symptom generelt ved virusinfeksjoner (4).

Kobber

Kobber er på sin side kjent for sine anti-bakterielle egenskaper. Kobber er antagonistisk (motvirkende) til sink, det vil si at for mye kobber kan «presse» nivået av sink ned (1). Lave verdier av kobber er ofte sett i sammenheng med kroniske bakterielle infeksjoner. På den andre siden er høye verdier av kobber assosiert med kroniske virusinfeksjoner (2,11).

Selen

Selen er en veldig viktig antioksidant og styrker kroppens immunforsvar via stimulering av antistoffproduksjonen (2).

Mangan

Mangan har vist å stimulere aktiviteten til antistoffer og hvite blodceller som deltar i immunforsvaret (13).

Vitamin C

Vitamin C og molybden er også kjent for å ha antivirus-egenskaper. Både sink og vitamin C er rapportert å være effektivt i behandling av de som har  virusinfeksjoner (4).

Vitamin A

Vitamin A samarbeider med sink og er også antiviral. Vitamin A er i tillegg essensiell for en sunn tarmslimhinne som er en del av det første forsvaret mot mikroorganismer (1).

Jern

Jern kreves for produksjon av hvite blodceller, så nivået har betydning for immunforsvaret. For lite jern kan føre til økt følsomhet for infeksjoner, redusert mengde hvite blodceller og redusert produksjon av antistoffer (2,12).

Visste du at nervesystemet også er en del av immunforsvarets store puslespill?

Hormoner og nevrotransmittere (overfører nervesignaler) er med på å finjustere og aktivere immunforsvaret. Det er her en gjensidig forbindelse mellom immunsystemet og hormonsystemet og nervesystemer (7).

Så, hva menes med kroppens nervesystem?

Alt nervevev i kroppen har en felles betegnelse; nervesystemet. En nervecelle er en celle i nervevevet, og disse har spesialisert seg på å ta opp inntrykk fra kroppen og dens omgivelser. De skal bearbeide inntrykkene og sende impulser til resten av kroppen, som muskler og kjertler, slik at kroppen blir klar for å tilpasse seg forholdene den utsettes for. Disse inntrykkene og impulsene sendes gjennom nervesystemet (6).

Vi har et komplisert og sammensatt nervesystem i kroppen. Hoveddelene kalles sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Under sistnevnte system finner vi det autonome nervesystemet med motoriske nervefibre og et samarbeid til endokrine systemer (dvs. kjertler, hjertet og glatt muskulatur).

Det autonome nervesystemet er delt inn i:

 • Det sympatiske (stimulerende) nervesystemet, som fremskynder kroppens aktiviteter, styrer kamp-flukt-reaksjonen og er katabolsk (bryter ned kroppen).
 • Det parasympatiske (beroligende) nervesystemet som bremser ned kroppens aktiviteter, styrer heling og opptak av næring og er anabolsk (bygger opp kroppen). I tillegg deltar det parasympatiske nervesystem i den ikke-viljestyrte aktiviteten i kroppens ulike organer (6).

Begge disse nervesystemene har effekt på immunforsvaret og frigivelse av hormoner (6).

Et samspill mellom mineraler, immunforsvar og nervesystemet

Innen hårmineralanalyse er det kjent at de ulike mineralene har en relasjon til de forskjellige delene av nervesystemet. Hvis du for eksempel er stresset og synes det er vanskelig å håndtere, er det en mulighet for at det sympatiske nervesystemet dominerer hos deg.  Er du tilsynelatende lat og trenger «en dytt» for å komme i gang, kan det hende det parasympatiske nervesystemet dominerer.

Det er ikke alltid så lett å vite om man domineres av det ene eller det andre, eller om man er i riktig balanse, men dette kan vises i mønstre i en hårmineralanalyse. Og ved å se på dine ubalanser og balanser mellom de ulike mineralene, kan det også beregnes hvilke mineraler og vitaminer som bør anbefales.

Mineraler kan deles inn i to grupper i forhold til om de har stimulerende eller beroligende effekt på de to nervesystemene.

Dominerer det sympatiske nervesystemet, så kan beroligende mineraler og vitaminer være til hjelp. Dominerer det parasympatiske nervesystemet, er det stimulerende næringsstoffer som bør prioriteres.

Ved å tilføre riktige mengder av riktige næringsstoffer, kan man balansere nervesystemet slik at man for eksempel klarer å håndtere stress eller klarer å komme seg opp av sofaen.

Her er eksempler på stimulerende og beroligende næringsstoffer (1):

Stimulerende næringsstoffer Beroligende næringsstoffer
Vitamin A, B1, B3, B5, B6, B10, E

Fosfor, Natrium, Kalium, Jern, Mangan, Selen

Vitamin B2, B12, D

Kalsium, Magnesium, Sink, Kobber, Krom

Immunceller blir påvirket av både det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet (8). Når vi ser på det uspesifikke og spesifikke immunforsvaret i relasjon til mineralmønstre i hårmineralanalyser, er det funnet en tendens til at det uspesifikke immunforsvaret kan sees i sammenheng med et parasympatisk mineralmønster. For eksempel er kalsium og magnesium klassifisert som beroligende (parasympatiske) mineraler (1,4).

På samme måte er det funnet en tendens til at det spesifikke immunforsvaret kan sees i sammenheng med et mineralmønster der stimulerende (sympatiske) mineraler dominerer (4). For eksempel er natrium, kalium og fosfor klassifisert som stimulerende mineraler (1).

Som nevnt tidligere blir særlig det spesifikke immunsystemet aktivert ved eksponering av virus, mens bakterier har tendens til å aktivere det uspesifikke immunsystemet (4). Ved et dominerende sympatisk nervesystem kan man da være mer utsatt for bakteriell infeksjon. På samme måte kan man ved et dominerende parasympatisk nervesystem være mer utsatt for virusinfeksjon (4).

Tabell med en enkel oversikt over immunforsvar i relasjon til mineralmønstre og nervesystemer:

 

Hvilket nervesystem dominerer hos deg og hvilke mineraler bør du passe på å få nok av?

Nå er du kanskje nysgjerrig på hvilket nervesystem som er dominerende hos deg? Det aller beste er å ta en hårmineralanalyse for å helt sikkert kunne vite hvilken type du er, men det er likevel en del personlighetstrekk og symptomer som kan indikere hvilken kategori du hovedsakelig tilhører.

Under er det eksempler på personlighetstrekk og symptomer som kan være dominerende for de to nervesystemene (1):

Sympatisk nervesystem dominerer Parasympatisk nervesystem dominerer
Synes du det er vanskelig å slappe av? Har du kronisk sykdom?
Er du rastløs? Er du nedstemt?
Spiser du ofte? Har du hormonelle problemer?
Er du nervøs? Har du ofte hodepine?
Responderer du raskt? Har du lav motivasjon?

Hos en person med sympatisk dominerende nervesystem er kobber, kalsium og magnesium ofte lavt i forhold til natrium, kalium og fosfor. For å støtte og balansere immunsystemet, kan da beroligende næringsstoffer som for eksempel kalsium, magnesium, sink, kobber, krom, vitamin B2, vitamin B12 og vitamin D være gunstig (15).

En person med et dominerende parasympatisk nervesystem har ofte forhøyede verdier av kalsium og magnesium i forhold til fosfor, natrium og kalium. Her kan det også være redusert nivå av sink i forhold til kobber, noe som kan gi økt disponering for virusinfeksjoner (15).

Forhøyede verdier av kalsium kan øke disponering for virus. Her kan det være gunstig med mineraler som bidrar til å redusere nivået av kalsium i vevet, som for eksempel magnesium, fosfor, sink, selen, vitamin C, vitamin A, B1, B3, B6 og E gjør. Næringsstoffer som forhøyer kalsium ytterligere kan hende man ikke bør ta i større mengder, som vitamin D og kobber (15). 

Mineralmønstre sett i sammenheng med covid-19

Virus står bak de fleste infeksjoner i industrialiserte land. Ut fra funn i hårmineralanalyser fra hele verden (over 1 million) er det funnet at ca 70 % har et parasympatisk dominerende mineralmønster og dette mønsteret gjør dem mer utsatt for virusinfeksjoner. I diagrammet over er de % metabolske typer i forskjellige land basert på hårmineralanalyse utført av laboratoriet Trace Elements (4).

Det ser ut som at land med en høyere befolkning av parasympatisk dominans (det vil si at de har mer av de beroligende enn de stimulerende mineralene), har en høyere andel døde av covid-19. Norge har lavest andel % parasympatisk mineralmønster og har færre dødsfall av covid-19 enn for eksempel Italia og England.

NB! Disse faktorene tar ikke hensyn til alder på befolkningen og andre faktorer som kan bidra til sårbarhet for virus. Dette er kun antagelser basert på hårmineralanalyser fra et enkeltstående laboratorium  (4).

Men uansett, kanskje kan en gunstig individuell mineralbalanse bidra til å redusere komplikasjoner av en virusinfeksjon?

Skrevet av Katrine Solbakken, lærer på Hårmineralanalyse

Kilder:

 1. Watts, D. Sporstoffer og andre essensielle næringsstoffer. Klinisk bruk av hårmineralanalyser.
 2. Wilhelmsson, P. Näringsmedicinska Uppslagsboken.
 3. Nes et al Ernæringslære.
 4. Watts, D. (2020) Viruses, Nutritional Immuno-Modulators and Metabolic Types As Viewed through Hair Tissue Mineral (HTMA) Patterns. Newsletter.
 5. Watts D. (1994) The Immune System and Hair Tissue Mineral Analysis. Nutritional, Neuro-Endocrine Immunology. Newsletter.
 6. Sand, Saastad et al Menneskekroppen
 7. Ravven, W. (2001) Signals from nervous system influence immune system, study shows. Research by the National Institutes of Health and the Medical Research Council of the UK.
 8. Rosas‐Ballina, M et al. (2011). Acetylcholine‐synthesizing T cells relay neural signals in a vagus nerve circuit. Science 334, 98–101.
 9. Pongratz, G., et al. (2014). The sympathetic nervous response in inflammation. Arthritis Research & Therapy. Article number: 504
 10. Watts, D. (1988) The Nutritional Relationships of Zinc. Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 3, No. 2.
 11. Watts, D. (1989) The Nutritional Relationships of Copper. Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 4, No. 2.
 12. Watts, D. (1988) The Nutritional Relationships of Iron. Journal of Orthomolecular Medicine Vol. 3. No. 3.
 13. Beisel, DL et al. (1982) Single nutrients and immunity. Am J Clin Nutr, 35:2:417-68
 14. Tam, M et al. (2003) Possible roles of magnesium on the immune system., European Journal of Clinical Nutrition. Volum 57, pages1193–1197
 15. https://interclinical.com.au/featured/immune-system-patterns-in-hair-tissue-mineral-analysis/

 

 

Én kommentar

Legg inn en kommentar