Hvorfor magnesium er så viktig – del 1 av 4

Lagt ut av

I mange år har det blitt hevdet at magnesium inngår i over 300 enzymreaksjoner, men nye studier (8) viser at det inngår i så mange som 600. «Det menneskelige magnesomet» ble i 2012 beskrevet i en artikkel (7). Man undersøkte alle proteiner i menneskekroppen for å finne bindingsmuligheter for magnesium, og antallet man kom frem til var 3 751.

Magnesium spiller altså en viktig rolle for mange funksjoner i kroppen, inkludert blant annet energimetabolisme, proteinsyntese, blodsukkerkontroll, fordøyelse, blodtrykk, immunforsvaret, søvn, muskelfunksjon og mye, mye mer. Ja, faktisk det meste i kroppen din.

I en serie på fire blogginnlegg skal vi ta et dypdykk ned i magnesiumets verden og se på hva magnesium er, hvilke oppgaver som er avhengig av magnesium, hvorfor vi bør være oppmerksomme på vår status og hvordan vi kan sikre vår status.

Hva er magnesium?

Magnesium er et av makromineralene i kroppen. Det vil si et element det er forholdsvis mye av sammenlignet med mange av de andre mineralene og sporelementene. Men først en liten opprydding i begreper. I andre fag enn ernæring og medisin, som geologi, er et mineral en kombinasjon av grunnstoff. Når vi snakker om mineraler i kroppen, er det egentlig grunnstoff vi mener. Men begrepet mineral er vel etablert i vårt miljø.

Magnesium er altså et grunnstoff og et metall, som vi finner i jordskorpen (2,4%) (1) og i mennesket (ca. 25 mg). Dessuten inngår magnesium i klorofyll, det vil si i alle grønne planter. Det er et meget reaktivt mineral. For eksempel er det hvite lyset i fyrverkeri magnesium som oksideres til magnesiumoksid. Magnesiummetall benyttes til mange formål, ofte som en legering med andre metaller. Vekten av magnesium er kun 25 % av stål.

Hvor finner vi magnesium i kroppen?

I blodet finnes kun 0,8 % av kroppens magnesium, 19 % er i bløtvev, 27 % i muskler mens det meste er i benstrukturen med 53 %. Det betyr at man kan ha magnesiummangel selv med normale serumverdier. Som vi skal se på senere, er ikke serum den beste måten å måle magnesium på da det meste av magnesium i blodet finnes i de røde blodcellene. Og det måles normalt ikke.

En italiensk studie (2) av magnesiumstatus og vaskulær demens (sirkulasjonsproblem i hjernen) viste at plasmamåling ikke identifiserte magnesiummangel i motsetning til magnesium i blodcellene.

Magnesiummangel

Når vi stadig nevner magnesium i vurderingen av mulige mineralmangler, hadde det vært fint å vite om det faktisk stemmer. Særlig fordi magnesiummangel sjelden nevnes utenfor vårt miljø.

Fra myndighetene og det medisinske miljøet er det ingenting som tyder på at mangel er et aktuelt tema. Her er to uttalelser:

Fra Helsedirektoratet (9):

Dei fleste får i seg tilstrekkeleg med vitamin og mineral gjennom vanleg mat og har ikkje behov for kosttilskot.

Fra nettdoktor.no (10):

En kostbetinget magnesiummangel kjennes ikke hos mennesket.

Magnesium er heller ikke nevnt noe sted i rapporten Utviklingen i Norsk kosthold 2020 (3) fra Helsedirektoratet.

At myndighetene mener at mangel er lite sannsynlig, betyr ikke automatisk at alle mennesker i Norge har nok magnesium i kroppen. Den viktigste grunnen til at det er vanskelig å vite om magnesiummangel er vanlig, er at det sjelden måles. Som nevnt over, kan det stilles spørsmål ved påliteligheten til verdiene når målingen er tatt i serum eller plasma. Men vi kan få et hint om at problemstillingen ikke er helt usannsynlig fra artikkelen om hypomagnesemi (lavt magnesiumnivå i plasma) i Store medisinske leksikon (4):

Hypomagnesemi er en tilstand med for lav konsentrasjon av magnesium i blodet. Forekomsten er 12–20 prosent blant pasienter i sykehus, og opptil 65 prosent hos pasienter på intensivavdelinger.

Hvis vi vurderer hyppigheten til noen av symptomene som nevnes i forbindelse med magnesiummangel, burde vi sikkert ha vært mer opptatt av den muligheten. Et eksempel som antagelig mange kjenner seg igjen i, er urolige ben eller kramper i leggene om natten. Nå er ikke det alltid forårsaket av magnesiummangel, men for veldig mange vil et magnesiumtilskudd være positivt. Det samme gjelder en del tilfeller av høyt blodtrykk. Kronisk spente muskler rundt blodårene kan være en medvirkende årsak til økning i blodtrykket. Et tilskudd av magnesium kan da hjelpe. Fordi magnesium virker avspennende, kan det også ha betydninger ved smerter.

En del nyere studier i verden peker på magnesiummangel som svært sannsynlig. En amerikansk forsker, Forrest Nielsen, peker i en artikkel fra 2018 (5) på en mulig sammenheng mellom lave magnesium-nivåer og lavgradig kronisk betennelse. Sett i sammenheng med økningen av kroniske sykdommer hvor betennelse spiller en rolle, er det ikke unaturlig at magnesiummangel er en av faktorene.

En indisk studie (6) viste at serum magnesium sank etter hvert som langtidsblodsukkeret steg og at tilskudd av magnesium bedret blodsukkerkontrollen. Da insulinresistens og ustabilt blodsukker ikke er uvanlig i Norge, indikerer det at sannsynligheten for magnesiummangel er stor hos deler av befolkningen.

Hvorfor så stor oppmerksomhet rundt magnesium

I mange år har det blitt hevdet at magnesium inngår i over 300 enzymreaksjoner, og det er imponerende nok. Men i 2012 ble det publisert en artikkel som beskrev «det menneskelige magnesomet» hvor man hadde undersøkt alle proteiner i menneskekroppen for å finne bindingsmuligheter for magnesium. Antallet man kom frem til var 3 751 (7). Selv om ikke alle disse proteinene direkte er avhengig av magnesium for funksjon, understreker denne studien hvor viktig magnesium er for oss. I tillegg gir det oss et hint om at magnesiummangel i praksis kan gå ut over et stort spekter av funksjoner i kroppen. Samtidig er antallet enzymer hvor magnesium er en ko-faktor øket til over 600 og i tillegg ca. 200 hvor magnesium er en aktivator (8). Uansett hvor mange det er, kan det forklare mange av de positive effektene pasienter opplever når de tar magnesium.

I neste magnesium-innlegg skal vi se på hvilke oppgaver magnesium har i kroppen og de vanligste mangelsymptomene.

Skrevet av Jens Veiersted, lærer på Kostholdsveileder

Ønsker du faglig påfyll? I år sender vi live HD-TV fra Nordisk Ernæringskonferanse og Høstkonferansen. I tillegg til live HD-TV, kan du se opptak i 3 måneder + at du får gratis tilgang til opptak av fjorårets konferanser. Her er det masse nyttig kunnskap å få med seg.

Kilder

  1. https://snl.no/magnesium
  2. Sitzia_2020_Intra-erythrocytes magnesium deficiency could reflect cognitive impairment status due to vascular disease
  3. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utviklingen-i-norsk-kosthold
  4. https://sml.snl.no/hypomagnesemi
  5. https://www.dovepress.com/magnesium-deficiency-and-increased-inflammation-current-perspectives-peer-reviewed-article-JIR
  6. https://www.longdom.org/open-access/correlation-between-serum-magnesium-level-and-hba1c-in-glycemic-control-of-type-2-diabetes-mellitus-56195.html
  7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23095498/
  8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25540137/
  9. https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/sma-grep-for-et-sunt-kosthold/trygg-bruk-av-kosttilskudd/
  10. https://www.nettdoktor.no/ernaering/vitaminer/artikler/magnesium.php

6 kommentarer

Legg inn en kommentar