11 argumenter for å beholde mva-fritaket

Lagt ut av

Regjeringen (Høyre, Venstre og Krf), med støtte fra Frp, ønsker å innføre mva på helsehjelp. Her er noen argumenter for hvorfor dette må stoppes.

Hvis DU sender dette (eller dine egne argumenter, eller din egen historie) til 5-10 politikere nå i dag, så er det kanskje det som skal til for å få dem til å stemme mot denne saken. Nederst ligger noen steder hvor du kan kontakte de ulike partiene.

1. Staten bør ikke tjene penger på at folk er syke

Mange kronisk syke er avhengig av hjelp utenfor det offentlige for å kunne fungere i hverdagen. Dette er hjelp de i dag betaler fra egen lomme. Hvorfor skal staten ha inntekter på dette?

2. Mange bedrifter vil gå konkurs  og flere vil stå uten jobb

Som følge av at mange behandlere ikke har mulighet til å velte hele merverdiavgiften over på pasientene vil de måtte betale den fra egen bunnlinje. Dette vil spesielt ramme bedrifter som allerede står i en vanskelig situasjon som følge av Covid-19 og smitteverntiltakene. Denne innføringen av merverdiavgift vil føre til at mange behandlere vil måtte gå konkurs og bli arbeidsledige.

3. Vi må ha et mangfold i samfunnet

Der hvor alle tenker likt, tenkes ikke mye. Nå er det faktisk slik at veldig mange legemidler kommer fra naturmedisinen (1). Hva med å heller forsøke å lære av de behandlingsmetodene som virker, og så tilby de til flere?

4. Vi ønsker ikke et samfunn hvor det «skal tas en pille for hver lidelse»

Alternativ medisin, naturmedisin og komplementær medisin fungerer på en annen måte enn medikamentbasert medisin. Det dreier seg i stor grad om å gjøre kroppen selv i stand til å takle sykdommen på en naturlig og mest mulig bivirkningsfri måte. Det kan noen ganger være så enkelt som å endre på kostholdet, benytte enkelte urter eller andre tilskudd og anbefale noen endringer av livsstil, som mer mosjon, mindre stress og mer søvn. Er ikke det bedre enn å kun fokusere på «piller»?

5. Vi avlaster fastleger og sparer samfunnet for kostnader

Det finnes mye forskning som viser at alternativ medisin, naturmedisin og komplementær medisin sparer samfunnet for store utgifter og reduserer medikamentbruken, som f.eks. antibiotika (2, 3, 8, 9).

En nylig stor tysk undersøkelse har sett på kostnader og effekt av homeopatisk behandling hos 17500 forsikringstakere i det tyske forsikringsselskapet SECURVITA.
Resultatene var svært oppløftende på mange måter. Homeopati gruppen kom signifikant bedre ut på mange parameter enn kontroll gruppen.
 • Både voksne og barn, med mange forskjellige diagnoser hadde mindre behov for konvensjonelle medisiner fra legene enn kontrollgruppen.
 • Man så at homeopati har en klar terapeutisk effekt og er mer kostnadseffektiv for flere sykdommer.
 • De som fikk homeopati hadde sjeldnere behov for konvensjonell medisin, hadde færre sykehusinnleggelser, og hadde færre sykedager.
 • Man så en tydelig nedgang i antibiotikabruk hos de som fikk homeopati – og ved tanke på at man nå ønsker å få ned antibiotikabruken i  samfunnet, bør dette være av interesse.

6. Vi trenger mva-fritak for å kvalitetssikre

Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund gir en unik mulighet til å stille krav til terapeuter og utøverorganisasjoner.  Nå fjernes grunnen til å være i registeret.

Det bør heller utredes hvordan det kan legges krav på terapeuter som skal være oppført i registeret.

En mulighet er å kreve mer utdanning. For eksempel vil utdanning innen medisinske fag øke pasientsikkerheten. En terapeut med grunnmedisin vil ha større forståelse for hvor komplisert menneskekroppen er og lettere kunne henvise videre ved mistanke om alvorlig sykdom (4). Dette er også et forslag fra NAFKAM (6).

Ved å få terapeuter til å ta mer utdanning og stille krav til praksis, kan også skolene foreta en skikkethetsvurdering (5).

7. Gode samtalepartnere

Terapeuter har ofte bedre tid til hver pasient enn en fastlege og bruker ofte mye tid på å snakke med pasienten. Noen terapeuter tilbyr også behandling som er et godt supplement til psykologer. Det er mange som ikke har tid til å vente i flere måneder på psykologbehandling.

8. Terapeuter er dyktige og ansvarlige

De aller fleste som jobber med dette i Norge er ansvarlige, dyktige, ydmyke og utfører en god jobb. Selvfølgelig finnes det unntak, noe som er tilfellet i alle bransjer. Media har fokusert på det negative i mange år, men politikere baserer vel ikke sine avgjørelser på det de leser i aviser eller ser på TV?

9. Sikrer ansvarsforsikring til pasientene

Terapeuter som er medlem av en utøverorganisasjon har ansvarsforsikring. Ved å fjerne mva-fritaket vil litt av insentivet ved å være medlem bli borte, og vi vil få flere terapeuter som jobber uten å være organisert og uten forsikring.

10. Vi må ha et lavterskeltilbud innen fysisk helsebehandling

Et eksempel på dette er massasje som gjør at mange klarer å jobbe. Mange (også politikere) har en stillestittende jobb og med massasje unngår samfunnet mange sykemeldingsdager.

Over en million mennesker lider av muskel- og skjelettplager, og det er den største årsaken til sykefravær og uføre her i landet. Mennesker med muskel- og skjelettsykdommer utgjør den pasientgruppen i Norge som koster mest, men er den som får minst fra det offentlige. (7,8).

11. Saken må utredes bedre!

Sist, men ikke minst, så må denne saken utredes mer og det må foretas en grundig konsekvensvurdering.

Noen utvalgte kilder (og det finnes mye mer):

 1. From Folk to Pharma: Natural Remedies That Became Medications (medscape.com)
 2. Peter Kooreman og Erik W. Baars «Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.» https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482459/
 3. Peter Kooreman og Erik W. Baars «A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs.» https://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005332
 4. Grunnmedisin. https://tunmed.no/pages/studie.asp?id=139
 5. Skikkethetsvurdering. https://tunmed.no/pages/info.asp?id=357
 6. NAFKAM høring. https://nafkam.no/horing-om-fjerning-av-mva-fritak-registrerte-alternative-behandlere
 7. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/11/04/muskel–og-skjeletthelse-ma-prioriteres-hoyere/
 8. UiT, NAFKAM. «Kombinering av konvensjonell og alternativ behandling ved lettere muskel- og skjelettlidelser». https://munin.uit.no/handle/10037/5788?locale-attribute=en
 9. https://nhl.no/brukere-av-homeopati-har-det-bedre?
 10. https://echamp.eu/news-and-events/news/homeopathy-economical-and-effective
 11. https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf

====================

Kontaktinformasjon til stortingsrepresentanter

-> Her kan du finne e-postadresser til hver enkelt representant

Det aller beste er å sende direkte til den enkelt politiker og skrive personlig.

Kontaktinformasjon til partier

Høyre

Venstre

Krf

Arbeiderpartiet

Frp (fikk til et dårlig kompromiss?)

Les også:

Én kommentar

Legg inn en kommentar