stortinget

Delvis seier i mva-saken!

Lagt ut av

I går ble det flertall i Stortinget for følgende forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven 13,14).

Fremskrittspartiet stemte også for dette forslaget. De som stemte mot forslaget var, ikke uventet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Dette er noe flere i bransjen har etterspurt i lang tid. Hvordan kan vi kvalitetssikre de som er i Registeret over alternative behandlere, og gjøre registeret bedre?

Vi er nødt til å benytte oss av denne muligheten til å øke anseelsen og kvaliteten på de som jobber som terapeuter. Vi føler at det blir viktig å få frem følgende:

Hvem er de «useriøse»?

Det må forskes på hvem de «useriøse» er og hvor omfattende dette problemet eventuelt er. Vi er av den oppfatning at de aller fleste som jobber som terapeut i Norge i dag er seriøse, har god utdanning, gjør en trygg og god jobb, og er et viktig bidrag til folkehelsen.

Etter hva vi har klart å finne ut av er det ca. fem saker som har vært oppe i rettssystemet. To eller tre av disse sakene var terapeuter registrert i registeret. Trolig var det kun to som ble dømt, resten frikjent eller saken ble henlagt. Konklusjonen er at det er et svært lite antall slike saker. I alle bransjer finner du personer som opptrer klanderverdig. Dette gjelder også politikere, leger, lærere, politi osv. Men man angriper ikke en hel bransje fordi noen få personer gjør noe som er feil.

En sak som stadig trekkes frem er basert på at VG i 2018 skrev en serie artikler om «mirakelpredikanter» (1). Dette er den eneste saken som er nevnt i «Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser» (2).

Hvorfor «mirakelpredikanter» trekkes frem i denne saken er ubegripelig. Dette har ikke noe med naturmedisin, alternativ- eller komplementærmedisin å gjøre. Det finnes i dag et godt lovverk som beskytter forbrukere, og som kan benyttes i slike saker. De omtalte mirakelpredikantene er ikke terapeuter, er ikke oppført i Brønnøysundregisteret og skal derfor ikke brukes som et argument i denne saken.

Er vi egentlig «alternative»?

For det første er ikke alternativ behandling et begrep vi selv har valgt. Det er jo ikke noe alternativt med å støtte kroppens egen evne til å regenerere og reparere seg selv. Naturmedisinske behandlinger, ernæringsterapi -og livsstilsmedisin og ulike former for manuellterapi er terapiformer som gjør nettopp dette.

For det andre antyder begrepet «alternativ behandling» at det vi driver med er noe rart og annerledes. Det de færreste vet, er at veldig mange legemidler er utviklet fra naturlige stoffer, som for eksempel forbindelser som finnes i planter (8,9). Tidligere var det dette vi alle benyttet oss av, så hvorfor skal naturmedisin defineres som noe alternativt? Det er jo den opprinnelige medisinen.

For det tredje er livsstilsykdommer den største trusselen i moderne tid, og disse sykdommene er direkte forårsaket av et feil kosthold og en uheldig livsstil. Fedme er av WHO utpekt som en av de største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre (10, 11 ,12). Å veilede pasienter i å spise næringsrik mat og leve en stressfri og aktiv livsstil er vel ikke alternativt?

Komplementærmedisin og naturmedisin er de begrepene vi foretrekker.

Unike muligheter

Denne utviklingen av mva-saken kan bransjen nå utnytte slik at resultatet blir positivt. Vi mener at det viktigste bør være pasientsikkerhet, skadeforsikring og kompetansekrav for alle som jobber som terapeut og som ønsker fortsatt mva-fritak. Hvordan kan man oppnå dette?

Øke fagkrav

Dette er i tråd med NAFKAM sin høringsuttalelse om forslaget om å fjerne MVA-fritaket (3,4). Gjennom krav til medisinske fag tilsvarende Grunnmedisin (5) øker man pasientsikkerheten. Alle som jobber med helse må ha et minimum av forståelse for hvordan kroppen fungerer og basal sykdomslære. Da vil man ha større respekt for kompleksiteten, økt evne til å sette seg inn i nytt fagstoff og større muligheter til å gjenkjenne alvorlig sykdom som må henvises videre.

Våre studenter gjennomgår følgende basisfag før de starter på en terapeututdanning (6):

 • Grunnmedisin
 • Ernæring, livsstil og miljø
 • Naturmedisin
 • Helsecoaching
 • Praksis

Læringsutbytte fra disse fagene dreier seg blant annet om kommunikasjon, etikk, forskning, patologi, forebyggende tiltak og mye mer. Det er gjerne slik at jo mer man lærer, jo mer skjønner man at det er mye man ikke kan, noe som faktisk er en viktig lærdom å ta med seg da den fører til økt ydmykhet for det man jobber med.

Hvilke fagkrav bransjen klarer å enes om er uvisst. Tidligere har det vært vanskelig for bransjen å bli enige, og flere organisasjoner har motsatt seg fagkrav. Vi håper de nå tenker seg grundig om før de uttaler seg.

Skikkethetsvurdering

Det å avdekke hvem som ikke er skikket til å jobbe som terapeut er en vanskelig, men viktig del av det å utdanne terapeuter. Som offentlig godkjent fagskole har vi et system på plass for å avdekke dette. Både lærere, praksisveiledere, andre studenter og andre som er i kontakt med studenten kan varsle dersom man tror en student ikke er skikket til å jobbe som terapeut.

En mulighet som bør diskuteres er om skoler som utdanner terapeuter må ha på plass skikkethetsvurdering og andre regelverk som fremmer pasientsikkerhet. Alle skoler som er godkjent av NOKUT må ha dette på plass (7).

Hva kan du gjøre videre?

 • Fortsett å engasjere deg. Det nytter!
 • Vær seriøs og saklig når du diskuterer. Svar skikkelig selv når andre sjikanerer deg.
 • Få pasienter til å fortelle om sine egne historier, uten å være reklame for enkelte terapeuter (terapetuer kan ikke gjøre dette selv, eller bli omtalt).
 • Snakk med politikere, send e-post og meldinger

 

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Se opptak fra demonstasjonen utenfor Stortinget

11 argumenter for å beholde mva-fritaket

Kilder:

 1. https://www.vg.no/spesial/2018/mirakelpredikantene/kap1/
 2. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80328
 3. https://nafkam.no/horing-om-fjerning-av-mva-fritak-registrerte-alternative-behandlere
 4. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-om-merverdiavgiftsplikt-pa-alternativ-behandling-og-kosmetisk-kirurgi-og-kosmetisk-behandling/id2715167/?uid=7e561efe-f117-4c2f-90c9-d79afa43f073
 5. https://tunmed.no/pages/studie.asp?id=139
 6. https://tunmed.no/pages/studie.asp?id=351
 7. https://tunmed.no/pages/info.asp?id=357
 8. From Folk to Pharma: Natural Remedies That Became Medications (medscape.com)
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456845/
 10. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
 11. https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kost-og-forebygging-av-sykdom/
 12. https://www.who.int/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019
 13. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=81525&dnid=1#id=15401&view=vote-text
 14. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=81525&dnid=1 (se votering nr 5)

Legg inn en kommentar