Dagbladet fortsetter med skremselspropaganda

Lagt ut av

Dagbladet fortsetter med å skremme og forvirre sine lesere med merkelige påstander om å kutte ut viktige næringsstoff og kosttilskudd. Den 7. januar kunne vi lese «Sjokkfunn: Omega-3 bedrer ikke hjertehelsa! (1)»

Faksimile dagbladet
Faksimile Dagbladet, 07.01.19

Men hva hvis vi går litt i dybden på forskningen som artikkelen bygger på?

I juli 2018 publiserte Cochrane en stor systematisk gjennomgang av en rekke tidligere vitenskapelige studier på omega-3-fettsyrer og hjertesykdom. Tittelen på studien var «Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease» (2). Konklusjonen de kom frem til var som følger; «selv om EPA og DHA reduserer triglyserider, vil tilskudd av omega-3 fettsyrer mest sannsynlig ikke være hensiktsmessig for å forebygge eller behandle hjerte og kar-sykdommer.

Kritikk av studien

Resultatene fra Cochranes studie har blitt tatt godt imot flere steder, blant annet av det europeiske legemiddelkontoret (som jo ikke er sjokkerende).

Samtidig har studien blitt kritisert av flere fagpersoner innenfor feltet. En av disse er Professor William Harris, en av de fremste forskerne innenfor omega-3 (EPA og DHA) og dets effekter på helsen, med over 190 vitenskapelig publiserte artikler på temaet.

«…studien blant annet ikke inkluderer en rekke andre studier som viser til positive effekter av EPA og DHA..»

Han som mange andre mener at resultatene som kommer frem i Cochrane studien er forutinntatt, da studien blant annet ikke inkluderer en rekke andre studier som viser til positive effekter av EPA og DHA på risikoen for hjerte- og karsykdom. I tillegg fremkommer det at en del av studiene brukt i den systematiske gjennomgangen til Cochrane har blitt brukt tidligere. Det vil si at det allerede er publisert meta-analyser av en rekke av de samme studiene, og dermed tilhørende negative overskriver, som viser til ingen eller lav effekt av omega-3.

Altså, det fremkommer ikke noe nytt som ikke har blitt publisert tidligere, når man ikke tilfører ny vitenskapelig data. Ny data kan i mange tilfeller føre til et annet, og kanskje positivt utfall av en slik stor systematisk gjennomgang. Det er flere store studier på gang (3,4) som kan føre til ny informasjon med mulig positivt utfall for EPA og DHA på hjertehelse. Det gjenstår å se.

For lav dosering

Doseringene og inntaket var ofte lavt, og da for lave til å ha noen positiv effekt på hjerte og karhelse, og studietiden for kort.

Kritikken av Cochrane studien inkluderer også hvordan en rekke av forsøkene i de ulike studiene er designet, med tanke på valg av deltagere og dosering. I de fleste tilfellene var deltagerne eldre, med kroniske hjerte og kar sykdommer og gikk dermed på medisiner. Doseringene og inntaket var ofte lavt, og da for lave til å ha noen positiv effekt på hjerte og karhelse, og studietiden for kort.

Omega-3 Index

Omega-3 Index er indikatoren man bruker vitenskapelige studier for å beskrive effekt av omega-3 inntak på hjerte og kar. Denne indeksen viser blant annet at risikoen for død som følge av hjerte og karsykdom reduseres ved økende inntak og blodverdier av EPA og DHA. Blant annet henviser denne meta-analysen (5) med 10 prospektive kohort studier til denne positive effekten ved økt inntak.

Man kan ikke konkludere med eller komme med utsagn som at Omega-3 ikke bedrer hjertehelsen før man har tatt hensyn til flere ulike faktorer, som nevnt ovenfor.

Positive helseeffekter av EPA og DHA

I tillegg til studier på hjertehelse så finnes det en rekke andre områder hvor omega-3-fettsyrene EPA og DHA viser seg å ha en positiv helseeffekt. Dette gjelder blant annet for inflammasjonsrelaterte livsstilssykdommer, lærevansker, ADHD, angst, depresjon og Alzheimers for å nevne noe (6-11). Et daglig inntak av minimum 1g EPA+ DHA er viktig for helsen. Nyere forskning på inntaket av miljøgifter viser at dette inntaket bør komme fra tilskudd og ikke fra fisk (12).

Skrevet av Linda Saga, faglærer i nettstudiet «Balansering av fettsyrer«.

Les også: Kan vi stole på Cochrane?

Kilder:

 1. https://www.dagbladet.no/tema/sjokkfunn-omega-3-bedrer-ikke-hjertehelsa/70624783
 2. https://www.cochrane.org/CD003177/VASC_omega-3-intake-cardiovascular-disease
 3. Bhatt DL et al. “Rationale and design of REDUCE-IT: Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl-Intervention Trial.” Clinical Cardiology, vol. 40, no. 3 (March 2017): 138-148
 4. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02104817
 5. Harris WS et al. “The Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: estimation from 10 cohort studies.” Atherosclerosis. Published online May 6, 2017.
 6. Simopoulos A.P. 2008 The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp Biol Med 233:674-688.
 7. Hawkey E et al 2014 Omega-3 fatty acid and ADHD: blood level analysis and meta-analytic extension of supplementation trials. Clin Psychol Rev. 34(6):496-505.
 8. Bloch MH, Qawasmi, A.(2011). Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 50(10):991-1000
 9. Richardson AJ 2004 Long-chain polyunsaturated fatty acids in childhood developmental and psychiatric disorders. Lipids.;39(12):1215-22.
 10. Matsuoka YJ et al 2017 Dietary fish, n-3 polyunsaturated fatty acid consumption, and depression risk in Japan: a population-based prospective cohort study. Transl Psychiatry. 26;7(9):e1242
 11. Freund-Levi Y, et al 2009. Effects of omega-3 fatty acids on inflammatory markers in cerebrospinal fluid and plasma in Alzheimer’s disease: the OmegAD study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;27:481–90
 12. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5333

 

 

Legg inn en kommentar