Nok en gang: Kjøtt dreper

Lagt ut av
Er kjøtt farlig?
Er kjøtt farlig?

En ny rapport fra WHO har fått mye oppmerksom i media. Budskapet var at ned mot 50 g/dag med prosessert kjøtt, som bacon, var nok til å øke sannsynligheten for å få tykk-/endetarmskreft med 18%. Og ferskt rødt kjøtt var ikke så mye bedre. I prinsippet høres dette skremmende ut.

Her skal vi se litt på som er grunnlaget for denne konklusjonen, og samtidig se på hva vi tror kan være årsaken.

800 epidemiologiske studier

For å komme frem til konklusjonen vurderte de over 800 epidemiologiske studier som har sett på sammenhengen mellom kreft og forbruket av rødt kjøtt og prosessert kjøtt. 14 av dem hadde vurdert rødt kjøtt og kreft i ende- og tykktarm. Halvparten viste en assosiasjon med forbruket av rødt kjøtt. En metaanalyse av 10 studier viste en signifikant økning av kreftrisiko på 17% pr 100g rødt kjøtt og 18% pr 50g prosessert kjøtt.

I vurderingen av resultatene skriver de at sjansen for at det var et tilfeldig resultat for prosessert kjøtt var liten, mens at for rødt kjøtt var assosiasjonen ikke sterk nok til at andre forhold kunne utelukkes. Flere studier av god kvalitet hadde ikke vist noen sammenheng. Konklusjonen er at ”det er begrenset bevis for at rødt kjøtt gir kreft hos mennesker” Heller ikke dyreforsøk har vist klar sammenheng mellom kreft og rødt eller prosessert kjøtt.

Konklusjonen på rapporten er at rødt kjøtt muligens er kreftfremkallende mens prosessert kjøtt klassifiseres som kreftfremkallende (gruppe 1). Hva må vi se nøyere på i denne rapporten?

Hvor kommer dataene fra?

I vitenskapen er det først og fremst randomiserte, kontrollerte forsøk som legges til grunn for årsakssammenhenger. I dette tilfellet finnes ikke det. Man har gjort en metaanalyse (samleanalyse) av epidemiologiske studier. Epidemiologiske studier kan IKKE si noe om årsaksforhold. De kan først og fremst benyttes til å generere en hypotese som kan testes i kontrollerte forsøk. Det man har gjort her er å sette sammen flere studier som ikke kan si noe om årsak og så konkluderer med en årsak.

Epidemiologiske studier kan IKKE si noe om årsaksforhold!

Et annet forhold som er et stort problem ved ernæringsstudier, er å vite hva deltagerne spiser i tillegg til den studerte matvaren, og hva annet de foretar seg. Selv det mest nøyaktige registreringsskjema er ikke mer verdt enn hukommelsen til den som fyller det ut. Kunne du skrive nøyaktig hva du spiste sist uke? Dessuten registreres kostholdet med til dels lange intervaller. Hvor nøyaktig er det?

Når det gjelder prosessert kjøtt, så benyttes dette begrepet i mange ulike sammenhenger. Kan det hende at tørking og salting har en annen virkning enn nitrater og andre konserveringsmidler? Hva med røyking, graving og raking? Er det det samme som kjemisk bearbeidet mat?

Når det gjelder selve kjøttet er kvaliteten også forskjellig. Det er stor forskjell på kjøtt fra dyr som står inne og spiser kraftfôr, kanskje med ekstra bruk av antibiotika, og gressfôrede dyr som er slaktet uten stress.

Les også: Økologisk kjøtt er en like god kilde til omega-3 som fisk

Relativ og absolutt risiko

Dette er et sentralt punkt. De sier at 50g prosessert kjøtt pr. dag øker kreftrisiko med 18%. Det høres skremmende ut, men la oss se på hva tallene faktisk sier.

I Norge er det nesten 4000 nye tilfeller med ende- og tykktarmskreft hvert år. Med 5 mill innbyggere blir det 80/100.000 personår.

For personer under 54 år er det meget sjeldent, over 75 år er forekomsten 430/100.000 for kvinner og 550/100.000 for menn, altså ikke så veldig uvanlig.

Hvis vi tar utgangspunktet i 80/100.000 så tilsvarer det 0,8 promille. Øker vi med 18% får vi 0,94 promilles sjanse for å få kreft, eller 94/100.000, en økning på 14 personer.

Et problem med rådet om å kutte ned på rødt kjøtt er at det er den beste kilden for en rekke næringsstoffer. Jern på en form vi lett absorberer, sink og B12 for å nevne noen.

 

WHO

Selv om det høres imponerende ut med forskning fra WHO, så er også de preget av en del skandaler, blant annet har de mottatt større beløp fra Coca Cola, og har litt for tette forbindelser med matvareindustrien.

It has also emerged that at least two of specially appointed nutrition advisers working on behalf of WHO had direct financial ties to the food industry.

Les også: Fusk i forskning og Begynner legene å miste troen?

Hva kan vi konkludere med?

  • Rapporten er basert på studier som man ikke kan trekke konklusjoner fra.
  • Skolens kostholdsråd har alltid tatt utgangspunkt i å velge mat som er ren, minst mulig industrielt bearbeidet og mest mulig økologisk. Det vil si så nært opp til naturen som mulig.
  • Kanskje kan rapporten ses på som en indikasjon på at industrikjøtt og feil bearbeiding ikke er sunt?
  • Kanskje er det på tide å gjøre noe med moderne kjøttproduksjon? Vi må redusere bruk av unødvendige tilsetningsstoffer og la dyrene spise mye mer naturlig mat (gress ikke soya, palmeolje etc.).

kilder:

2 kommentarer

Legg inn en kommentar