Fusk i forskning

Lagt ut av
fusk i forskning
Er det mye fusk i forskning?

Det blir for tiden skrevet mye om fusk i forskning. Tidligere redaktører i Lancet og New England Medical Journal har uttalt at de ikke lengre kan tro på medisinsk forskning. Dr. Marcia Angell som var ansvarlig redaktør i NEJM skriver følgende:

“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.” (1)

Richard Horton, som var redaktør for The Lancet, har i en kommentar skrevet:

The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afficted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and fl agrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness. (2)

Malcolm Kendrick, den skotske legen som er meget opptatt av å peke på uregelmessigheter i forskningen, har i sin siste blog pekt på en virkelig skandale Antidepressiva for ungdom har blitt et stort marked for legemiddelindustrien. Ungdom er jo blitt så deprimerte. Undres på hvorfor? Noe med kost og livsstil å gjøre? Selvfølgelig ikke. det er ingen kobling mellom psykisk hele og kosthold. Men Dr. Kendrick har historien bak en meget interessant sak, hvordan fusk i forskningen førte til et stort salg av legemidler med vesentlige bivirkninger, men liten effekt på depresjonen (les mer i kilder 3).

Det interessante er at bortsett fra en relativt liten bot hadde svindelen ingen konsekvens for legemiddelfirmaet, journalen som publiserte eller institusjonen og forskerne som utførte studien. Og artikkelen som viser fantastiske resultater ligger fortsatt i arkivet over medisinske artikler.

Interessant i en verden hvor 1000 mg C-vitamin nå sidestilles med reseptpliktige legemidler.

2 kommentarer

Legg inn en kommentar