De nye kostholdsrådene

Lagt ut av

Den 20. juni ble nye nordiske ernæringsanbefalingene (NNR2023) lansert på Island (1). NNR2023 er en rapport som summerer opp kunnskapen på kostholdsområdet, og skal danne grunnlaget for revidering av de norske kostrådene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet uttaler «Vi har full tillit til konklusjonane, og ser frem til arbeidet med våre eigne kostråd med dette kunnskapsgrunnlaget i botn» (2)

I denne utgaven skal man også ta med bærekraft og miljø i tillegg til helseeffekten. Rådene ser i prinsippet ut som de samme som tidligere, men med spesiell oppmerksomhet på et plantebasert kosthold og reduksjon av kjøttforbruket (350g/uke).

En som har tatt et dypdykk i dokumentasjonen er legen Dr. Erik Hexeberg. I et fyldig dokument går han gjennom det påståtte vitenskapelige grunnlaget for rådene og viser at dokumentasjonen ikke er så solid som det påstås. Faktisk er det mye som tyder på at en del av konklusjonene ikke er i samsvar med hva studiene i grunnlaget sier.

Faktisk er det mye som tyder på at en del av konklusjonene ikke er i samsvar med hva studiene i grunnlaget sier.

Det er også verdt å merke seg at Marit Kolby trakk seg fra komiteen som skulle vurdere ultraprosessert mat fordi anbefalingene om å ta inn noe i anbefalingene, ikke ble tatt til følge. I Aftenposten 20.05.2023 sier hun (3):

Jeg vil ikke ha navnet mitt på dette. Innholdet i bakgrunnsartikkelen er ikke til å kjenne igjen i anbefalingene. Det er problematisk og veldig overraskende.

Det har også vært mye diskusjon om bærekraft. Forskere fra Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har tatt klar avstand fra konklusjonen og mener at artiklene som er lagt til grunn ikke holder mål. Rådet om bærekraftig nordisk kosthold har svakt faglig grunnlag. (3)

Vi anbefaler at du leser igjennom følgende artikkel. Den vil gi deg et litt bredere grunnlag for å vurdere den diskusjonen som foregår i media for tiden. Her finner du den:

De nye kostrådene – tvilsom metodikk og feil konklusjon

I 2017 kom helsedirektoratet ut med en «ny» handlingsplan for kosthold. Vi la samme dag ut følgende innlegg som vi fortsatt mener er enkle og gode generelle råd:

Vår handlingsplan for bedre kosthold

Kilder:

  1. https://www.norden.org/no/news/20-juni-na-lanseres-de-nye-nordiske-ernaeringsanbefalingene
  2. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kunnskapsgrunnlaget-for-nye-kostrad-er-lansert
  3. https://www.aftenposten.no/sprek/i/JQqXq8/ekspertgruppe-bidro-til-nye-kostraad-naa-kjenner-flere-av-dem-ikke-igjen-raadene-jeg-vil-ikke-ha-navnet-mitt-paa-dette

Legg inn en kommentar