Bruk av protonpumpehemmere disponerer for SIBO

Lagt ut av

Protonpumpehemmere (PPI) er en av verdens mest solgte og brukte klasser av medikamenter. PPIs brukes hovedsakelig i behandling og forebygging av magesår og spiserørskatarr, og for å lindre symptomene til mennesker med reflukssykdom. De to preparatene som brukes mest i Norge er Nexium og Somac. Disse to legemidlene inngår på listen over de 30 mest brukte legemidlene i Norge (1).

Bruken har de siste tiårene økt dramatisk. Mellom 2007 og 2016 fordoblet bruken seg i Norge, og tallene har steget jevnt. I 2016 fikk 460 000 nordmenn PPIs på resept. Hver av dem fikk i gjennomsnitt 222 døgndoser, noe som tyder på at mange trolig bruker medisinene regelmessig gjennom hele året, skriver Folkehelseinstituttet (1).

Ved blant annet revmatiske sykdommer brukes PPI i en fast kombinasjon med betennelsesdempende medikamenter, og i 2016 fikk nær 124 000 personer utlevert denne kombinasjonen. Flere kvinner enn menn bruker PPIs, og bruken øker med alderen (1).

PPI og SIBO

Bruk av PPI er en kjent risikofaktor for utviklingen av SIBO fordi magesyren hemmes, og magesyre er en av kroppens forsvarsmekanismer mot bakterieovervekst. Magesyren skal drepe bakterier som kommer seg ned i magesekken, men dersom den hemmes, har bakterier muligheten til å komme seg helt ned i tynntarmen hvor de kan akkumulere. En metaanalyse fra 2013 viste at bruken av PPI økte risikoen for å utvikle SIBO med hele 7,5 ganger (2)!

Vi har skrevet mye om problematikken rundt lite magesyre tidligere, og lite magesyre er i seg selv en stor risikofaktor for utvikling av SIBO (3,4,5).

Spørsmålet er om det er mulig å redusere risikoen for utviklingen av SIBO hos pasienter som går på PPIs. Faktisk viser det seg at med riktig probiotikablanding så er dette mulig.

Probiotika kan redusere risiko for SIBO

I en ny randomisert, kontrollert studie fra 2018 ble 128 GØRS-pasienter delt i to grupper (GØRS = gastroøsofageal refluks). Den ene gruppen fikk et probiotisk tilskudd og den andre fikk placebo, i tillegg til Nexium (PPI) over en 12-ukers periode. Probiotika-gruppen tok tilskudd av stammen Lactobacillus reuteri DSM 17938 (5 dråper/dag, totalt 1 x 10^8 CFU/dag).

SIBO ble undersøkt for ved start (ved hjelp av en glukose-pustetest) og igjen etter 12 uker på PPI. Ingen av pasientene testet positivt for SIBO ved start. Overraskende nok utviklet hele 56 % av pasientene i placebo-gruppen som tok PPI SIBO, på kun 12 uker! Motsatt utviklet kun 6 % av pasientene i probiotika-gruppen SIBO. I tillegg utviklet signifikant flere pasienter i placebo-gruppen nye gastrointestinale symptomer sammenlignet med de i probiotika-gruppen (6).

Stammen har betydning

Denne studien viser tydelig at risikoen for å utvikle SIBO kan reduseres betydelig hos PPI-brukere dersom de samtidig inntar denne spesifikke probiotikastammen. Men kan vi forvente denne effekten av hvilket som helst probiotikatilskudd?

I følge forskningen vi foreløpig har, så kan vi ikke det. En studie fra 2013 viste ingen effekt i å forebygge SIBO hos PPI-brukere ved samtidig bruk av to probiotiske stammer (Lactobacillus rhamnosus R0011 og L. acidophilus R0052) foreskrevet i høyere dose (2.0 x 10^9 CFU/dag kombinert) (7). Kanskje er denne effekten unik for L. reuteri DSM 17938?

Hva er mekanismen bak denne effekten?

Det kan ha å gjøre med denne stammens evne til å produsere en antimikrobiell forbindelse som kalles reuterin. Reuterin har vist seg å ha en bred effekt mot en rekke mikroorganismer som man ofte ser overvekst av ved SIBO – Escherichia, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus og Bacteroides spp. (8).

Dette er gode nyheter for pasienter som er helt avhengige av PPIs, men det er viktig å finne årsaken til problemene, ikke kun symptombehandle. PPIs vil aldri kunne rette opp i den underliggende årsaken, da den underliggende årsaken aldri er en mangel på PPI.

Skrevet av Signy Skåre, fagansvarlig for Spesialisering i SIBO og Helsekostveileder

Kilder:

  1. https://www.fhi.no/publ/2017/reseptregisteret-20122016/
  2. https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(12)01511-X/fulltext
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=18795142
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2861652
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28714103
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29291607
  7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23796359
  8. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08910608909140210

2 kommentarer

  1. Veldig interessant og oppklarende artikkel ! Skremmende at leger ikke kjenner til denne logiske sammenhengen, og så slepphendt deler ut PPI ! Har selv opplevd dette.

Legg inn en kommentar