Uforsvarlige anbefalinger fra Helsedirektoratet?

Lagt ut av

I september 2020 kom det nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det anbefales ikke lenger tran til spedbarn fordi morsmelk inneholder alt barnet trenger. Samtidig presiseres det at innholdet i morsmelken påvirkes av hva mor spiser. Når vi vet at omega-3-fettsyren DHA er kritisk for barnets utvikling og at de færreste mødre spiser nok fisk, kan vi lure på om dette egentlig er en trygg anbefaling.

Spedbarn og småbarnsperioden er en kritisk tid for vekst og utvikling. Det er i denne perioden av livet at hjernen vokser mest. I siste trimester av svangerskapet vokser hjernen i gjennomsnitt 260 %, og i løpet av spedbarnsperioden fortsetter den å vokse hele 175 % (1,2). På grunn av denne enorme hjerneutviklingen er det meget viktig at barnet får i seg det det trenger av næringsstoffer under graviditet og i de første leveårene.

Under graviditeten er fosteret avhengig av at mor får i seg nok viktige næringsstoffer. Tidlig i spedbarnsperioden er barnet avhengig av at morsmelken eller morsmelkerstatningen inneholder nok næring. En av disse meget viktige næringsstoffene er omega-3-fettsyren DHA. Denne fettsyren akkumuleres i hjernevevet i siste del av svangerskapet, og i de første to leveårene, før det stabiliserer seg (3).

Siden fosteret og spedbarnet er avhengig av å få tilført DHA, er det meget viktig at mor får i seg nok av denne fettsyren både før og under svangerskapet. Grunnen er at DHA er en viktig byggestein for barnets kognitive, sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utvikling, i tillegg til utvikling av synet (4). Spedbarn som har høyere DHA-nivåer i kroppen har større fordeler i forhold til språkutvikling, kognisjon, sosiale og motoriske ferdigheter når barnet blir eldre (5-9).

Les også: Gir vi barna våre nok fisk

I mange år har Helsedirektoratet anbefalt at spedbarn fra 4 ukers alder bør få tran, nettopp for at de skal få i seg nok av de viktige omega-3-fettsyrene, og vitamin D. Det har blant annet stått «Husk tran fra 4 ukers alder» med store bokstaver på helsekortet fra helsestasjonen, slik at budskapet skulle komme frem til nybakte mødre.

Helsemyndighetene snur

I september 2020 kom det nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Her beskrives det at spedbarn får i seg unødvendig mye DHA ved at mor gir spedbarnet tran, i tillegg til morsmelk eller morsmelkerstatning (10). Men spørsmålet blir da: hva menes med «unødvendig mye» og hvilke analyser er lagt til grunnlag for dette utsagnet? Det er ikke gitt noen ytterligere forklaring på dette i anbefalingen. Her er utdraget:

Helsedirektoratet anbefaler ikke å gi tran i det første leveåret

 • For barn som ammes, gir tran litt for lite D-vitamin til de yngste barna, og samtidig unødvendig mye av omega-3-fettsyren DHA. Morsmelk inneholder det barnet trenger av denne fettsyren. Innholdet i morsmelk påvirkes av hva mor spiser.

Med de nye anbefalingene vil et spedbarn være mer avhengig enn før av at mor spiser nok fisk eller tar et omega-3-tilskudd, slik at barnet selv får nok DHA fra morsmelken. Dette i stedet for at man skal kunne tilføre denne fettsyren direkte til barnet, for så å sikre at det får i seg det det trenger for en optimal utvikling.

Selve utfordringen med denne anbefalingen fra Helsedirektoratet beskrives i siste setning i utdraget nevnt over: «Innholdet i morsmelk påvirkes av hva mor spiser»

Får mor i seg nok EPA og DHA?

Inntaket av fet fisk, som er hovedkilden til EPA og DHA, i den norske befolkningen er for lavt, spesielt blant unge kvinner. Gjennomsnittsinntaket er lavere enn anbefalingene fra Helsedirektoratet, og disse anbefalingene er fra før av ganske lave. Anbefalingene baserer seg på at mor spiser minst 2 måltider med fet fisk per uke, noe få unge kvinner gjør. De færreste tar også omega-3-tilskudd noe som tilsier lave omega-3-nivåer i kroppen. Dette vil si at fosteret og spedbarnet mest sannsynlig ikke får i seg nok EPA og DHA via mor. (Grunnen til at EPA også nevnes er fordi EPA kan omdannes til DHA i kroppen). Det er da vanskelig å forstå anbefalingene om at morsmelk gir nok DHA, og at morsmelk og tran gir «unødvendig mye». Det å gi spedbarn tran eller annen form for DHA-tilskudd sikrer et godt grunnlag for optimal utvikling, men det legges da ikke til rette for i den nye anbefaling. Tvert imot gjør det mødre mer usikre på om omega-3-fettsyrer faktisk er trygt, eller nødvendig for seg selv og for barnet de ammer. Dette synes godt i ulike diskusjonsforum og kommentarfelt etter anbefalingen kom ut.

Når kommer oppdaterte anbefalinger for unge kvinner, gravide og ammende?

Siden Helsedirektoratets nye anbefaling tar bort traninntak for spedbarnet, burde det samtidig kommet en ny anbefaling som påpeker viktigheten for gravide å øke sitt daglige EPA- og DHA-inntak. Da via inntak av kosttilskudd siden fet fisk kan inneholde uønskede tungmetaller og miljøgifter. GOED (global organization for EPA & DHA omega-3s) anbefaler at EPA+DHA-inntaket til gravide og ammende er på 700 mg per dag, hvor minst 300 mg er DHA (11), noe som er fornuftig i forhold til studiene som viser til optimale behov for mor, foster og barn. Det gjenstår da å se om helsemyndighetene følger opp med en ny anbefaling som tar hensyn til bedre forutsetninger for både mor og barn.

Dersom du ønsker å lære mer om omega-3 og andre fettsyrer i kroppen, anbefaler vi kurset Balansering av fettsyrer.

Skrevet av Linda Saga, lærer på studiet Balansering av fettsyrer.

Kilder:

 1. Dobbing J, Sands J. Quantitative growth and development of human brain. Arch Dis Child. 1973;48(10):757-767.
 2. Martinez M. Tissue levels of polyunsaturated fatty acids during early human development. J Pediatr. 1992;120(4 Pt 2):S129-S138.
 3. Makrides M, Neumann MA, Byard RW, Simmer K, Gibson RA. Fatty acid composition of brain, retina, and erythrocytes in breast- and formula-fed infants. Am J Clin Nutr. 1994;60:(2)189-194.
 4. https://www.karger.com/Article/PDF/228997
 5. Innis SM, Gilley J, Werker J: Are human-milk long-chain polyunsaturated fatty acids re- lated to visual and neural development in breast-fed infants? J Pediatr 2001;39:532– 538.
 6. Innis SM, Gilley J, Werker J: n–3 Docosahexae- noic acid is related to measures of visual and neural development in breast-fed infants to 14 months of age. Am J Clin Nutr 2002;75: 406S.
 7. Helland IB, Smith L, et al: Maternal supplemen- tation with very-long-chain n–3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 years of age. Pediatrics 2003;111:e39–e44.
 8. Hibbeln JR, Davis JM, Steer C, Emmett P, Rogers I, Williams C, Golding J: Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevel- opmental outcomes in childhood (ALSPAC study): an observational cohort study. Lan- cet 2007;369:578–585.
 9. Oken E, Wright RO, Kleinman KP, Bellinger D, Amarasiriwardena CJ, Hu H, et al: Maternal fish consumption, hair mercury, and infant cognition in a US Cohort. Environ Health Perspect 2005;113:1376–1380
 10. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-d-vitamintilskudd-og-tran-til-spedbarn
 11. GOED. Global Recommendations for EPA and DHA Intake.

Legg inn en kommentar