Håp ved demens og Alzheimers sykdom

Lagt ut av

Den nye boken til Iver Mysterud: Håp ved demens og Alzheimers sykdom – hva alle bør vite, er en svært viktig bok om forståelsen av demens. Iver Mysterud er en av foreleserne våre på Ernæringsterapi. Han er Dr.philos. i biologi, og har skrevet en rekke bøker tidligere. Han er også fagredaktør i Helsemagasinet Vitenskap & fornuft.

Her anmelder Fride Aasen, faglærer i Biopati, boken hans.

Boken handler om Alzheimers sykdom, en fryktet lidelse som utvilsomt volder mye sorg for både pårørende og den det gjelder. I tillegg koster sykdommen samfunnet milliardbeløp. Forfatteren setter fokus på skremmende tall om hvordan sykdommen har økt i omfang. Det har vært forsket mye på lidelsen, men denne forskningen har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Forskningen som i stor grad har vært fokusert på medikamenter, ikke på forebyggelse – har i beste fall vist seg å forsinke prosessen.

Målet med boken er å sette søkelys på alle de muligheter som ligger i forebygging av lidelsen. Den informasjonen man ikke får i mediene. Forfatteren påpeker at mennesker kan forebygge mot Alzheimers sykdom med enkle grep, og man kan stanse, lindre og noen ganger reversere tilstanden.

Boken starter med en kort beskrivelse av sykdomsforløpet, og tar senere fram mulige årsaker til både forverring og bedring av lidelsen.

Kostholdet og livsmiljøet synes å være viktige deler av problemet. Arv gir disposisjon for å utvikle sykdommen, og her trekkes genvarianten APOE4 frem som risikofaktor. Miljøfaktorer ser imidlertid ut til å påvirke sterkt hvordan genene påvirker oss etterhvert som vi eldes, og det er dette boken i store trekk omhandler – hva vi kan gjøre for å forebygge og om mulig behandle sykdommen.

Forfatteren har samlet nevrologers, legers og ernæringsfysiologers erfaring i hva som forverrer og utvikler Alzheimers, samt deres terapeutiske programmer og gode erfaringer med pasienter. Det finnes interessante pasienthistorier med utrolige gode resultater kun ved endringer innen kost og livsstil, samt urter og kosttilskudd.

Boken trekker frem en rekke giftstoffer og infeksjoner som kan få i gang sykdomsprosessen. Her settes det fokus på kosthold med mye sukker, høyt alkoholinntak, røyking, eksponering for miljøgifter, mangel på omega-3 fettsyrer, B-vitaminer og antioksidanter, samt bivirkning av medisinsk behandling m.m.

Jeg synes det var spesielt interessant å lese om erfaringene til forskjellige leger og nevrologer som har valgt å gå utenfor den medisinske allfarvei og hatt mot nok til å prøve ut andre metoder slik som endret kosthold, kosttilskudd, urter, meditasjon, yoga og trening.

Vi kan lese om pasienthistorier med strålende resultater basert på terapeutiske programmer og dette inspirerte meg utrolig mye. Boken gir konkrete råd og tips til hva man kan gjøre.

Kostholdsendringer, urter og kosttilskudd som anvendes i programmene er mye av det samme vi naturterapeuter anvender til daglig.

Les også: Alzheimer reversert for forste gang

Det var også interessant å lese om mulige gentester man kan ta for å finne ut om man er disponert for Alzheimers sykdom, slik at man på et tidlig tidspunkt kan iverksette riktige tiltak.

Det gjorde også sterkt inntrykk å lese om hvilke medisinske undersøkelser som burde vært unngått, da de i seg selv muligvis kan bidra til å fremme Alzheimers sykdom. Det er undersøkelser som CT-skanning, medisiner som antidepressiva, statiner og diverse bedøvelsesmidler. Dette er vanlige tilbud fra det offentlige helsevesen, som kommer uten råd om hva man kan gjøre for å unngå bivirkninger.

Bokens mange gode råd om kosthold og kosttilskudd er råd som vil gjøre mye mer enn å forebygge mot Alzheimers sykdom, de vil også sette kroppen i balanse og forebygge mot en mengde andre kroniske lidelser. Det er dette som er virkelig helbredelse.

Boken er lett å lese, med mange kildehenvisninger og indeks over søkeord som gjør at du kan bruke den som «oppslagsbok». Dette er en nyttig og viktig bok både for dem som vil forebygge mot lidelsen, samt fagpersoner og pårørende.


Tittel: Håp ved Alzheimers sykdom – HVA ALLE BØR VITE

  • Forfatter: Dr.philos. og biolog Iver Mysterud, forord av lege Audun Myskja
  • Forlag: Lille Måne
  • ISBN: 9788283111798
  • Boken er på 247 sider. Utgivelsesår: 2018

Legg inn en kommentar