Er frokost dagens viktigste måltid?

Lagt ut av

Det er en evig diskusjon om vi bør/må spise frokost, og om det er en forutsetning for god energi gjennom dagen. I tillegg diskuteres betydningen av frokost i sammenheng med vekten vår. Ofte hevdes det at uten frokost er det lett å spise for mye senere på dagen, og derved vil frokost hjelpe deg til å holde vekten.

I sine måltidssanbefalinger skriver Helsedirektoratet (1) om dagens måltider:

Frokost er et viktig måltid. En god frokost gir energi, øker konsentrasjonen og gir bedre humør. Hvis du ikke har appetitt om morgenen, ta med deg og spis frukt og yoghurt eller frokostmatpakke litt senere på dagen.

Mange har stilt spørsmål ved den store oppmerksomheten frokostmåltidet har fått og pekt på at sult er et bedre signal til å spise enn klokken. De senere årene har mange testet ut forskjellige former for periodisk faste med gode resultater.  Periodisk faste går ut på å variere mengden mat fra dag til dag eller spise all mat innen et visst antall timer i løpet av dagen. De gode erfaringene fra dette viser at det kanskje ikke er tidspunktet men hva man spiser som er viktigst.

Det har vært en del observasjonsundersøkelser som har vist at frokost er gunstig for vektutviklingen. Men fordi den type undersøkelser ikke kan si noe om årsakene til resultatene og det kan være vanskelig å vurdere alle forholdene som spiller inn, trenger man kontrollerte intervensjonsstudier for å få en idé om sammenhenger

Nylig kom det en samlestudie (2) som hadde sett på forsøk hvor deltagerne enten spiste eller hoppet over frokost. Der kunne man ikke finne signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Det var en tendens til at de som spiste frokost spiste flere kalorier i løpet av dagen, men forskjellene var små. Men konklusjonen var at lite tyder på at anbefalingene om å spise frokost er spesielt positivt for å fremme vektnedgang.

Resultatene er i samsvar med en annen studie (3) som ble presentert i 2016. Der skriver de at det er motstridende resultater om frokost påvirker totalt energiinntak i løpet av dagen og hvilken betydning det har for kontroll av vekten. De nevner at frokost med høyere protein- og fiberinntak ser ut til å kunne virke positivt på det totale energiinntaket i løpet av dagen.

Begge artiklene viser til at kvaliteten på de tilgjengelige studiene ikke er særlig bra og at man trenger kontrollerte studier med flere deltagere over lengre tid, over 6 mnd, for å få sikrere resultater. Det hadde selvfølgelig vært interessant å undersøke om næringstettheten i maten har betydning for energiinntaket og vektutviklingen. I tillegg til hvilken rolle fett spiller når det gjelder metthet og totalt energiinntak gjennom dagen. Det er ikke sikkert at mange måltider og et lav-fett kosthold er det beste.

Behovet for frokost varierer stort. Fra de som ikke kunne tenke seg å gå ut av døren uten å ha spist, til de som ikke er sultne før lunch. Så lenge man klarer seg fint, med jevn energi og konsentrasjon gjennom dagen, bør sulten være det styrende for måltidstidspunktet, ikke klokken

Dermed står vi igjen med å spise ordentlig mat når du er sulten som det beste rådet.

  • Velg ferske råvarer når du kan, gjerne økologiske
  • La grønnsaker med lavt stivelsesinnhold utgjøre en stor del av måltidet
  • Velg proteinkilder av god kvalitet, eller kombiner flere kilder for komplette proteiner
  • Ikke vær redd for naturlig, ubearbeidet fett men ikke overdriv. Bruk gjerne olivenolje, smør og kokosfett.
  • Sørg for en balanse i måltidet som ikke forstyrrer blodsukkeret i særlig grad
  • 5-6 timer uten behov for noe å spise indikerer en god balanse i måltidet

 

  1. https://helsedirektoratet.no/Documents/Kosthold%20og%20ernæring/Maltidene.pdf
  2. Sievert_et al_2019_Effect of breakfast on weight and energy intake_BMJ
  3. Leidy_2016_Evaluating the Intervention-Based Evidence Surrounding the Causal Role of Breakfast on Markers of Weight Management, with Specific Focus on Breakfast Composition and Size

Legg inn en kommentar