Forskning på kvikksølvforgiftning

Lagt ut av

Naturterapeuter har vært opptatt av helsefordeler ved å fjerne amalgamfyllinger siden begynnelsen av 1990-tallet. Selv gjorde jeg det på begynnelsen av 2000-tallet, fordi jeg skjønte at dette kunne være helsefarlig. Tannlegen min derimot, var uvitende til hvorfor jeg gjorde så store tiltak for å hindre at mesteparten av kvikksølvet kom inn i kroppen min. Det lureste er selvfølgelig å finne en tannlege som vet hvordan denne saneringen skal gjøres på riktig måte. Gjøres det på feil måte, kan man oppleve forverring av symptomene.

Den vanligste kilden til kvikksølvforgiftning har vært tannfyllingsmaterialet amalgam, som i Norge ble totalforbudt fra 1. januar 2008. Amalgam ble forbudt, ikke på grunn av potensiell helserisiko, men for å redusere miljøforurensningen. Altså farlig for miljøet, men ok i ha i munnen. Høres ganske merkelig ut, men kanskje en lur strategi hvis man vil unngå erstatninger.

I dag (18. januar 2023) kan vi lese på forskning.no (5) om en studie fra 2022 (6) hvor de kom frem til følgende:

Personer med uspesifikke helseplager som de trodde skyldtes amalgamfyllinger, ble bedre av å fjerne dem.

Hva er kvikksølv?

Kvikksølv er et grunnstoff med atomsymbol Hg. Det er det eneste metallet som er flytende ved vanlig romtemperatur og fordamper lett. Tidligere var det mye brukt blant annet i termometre og som amalgam i tannfyllingene. Kvikksølv og forbindelser med kvikksølv (som amalgam) er svært giftig (nervegift), og blir også regnet som en av de meste skadelige miljøgiftene.

Spiser du fisk av en art som har høyt innhold av kvikksølv eller som er fanget i et forurenset område, kan du ha en eksponering som overskrider tolerabelt ukentlig inntak (TWI). Dette gjelder selv om du kun spiser fisk en gang i uken (3).

Det finnes ulike tester for å måle belastningen, som blodprøver og hårmineralanalyse (1).

Amalgamsanering

Forbundet Tenner og helse har en artikkel (7) om tiltak for å beskytte kroppen mot frigjort kvikksølv når man skal fjerne amalgam. Forbundet vil være til stede på Terapeutdagene 2023, så hvis du er der, kan du jo ta en prat med dem. Nettsiden noamalgam.org har mye informasjon om dette (8) og de har også en liten facebook-gruppe (9).

Kilder:

  1. https://forskning.no/partner-tenner-universitetet-i-bergen/pasienter-fikk-bedre-helse-ved-a-fjerne-amalgamfyllinger/2138997
  2. https://snl.no/kvikks%C3%B8lv
  3. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kvikksolvifisk.4.13dd6752161d1e853a126d72.html
  4. https://www.fhi.no/nettpub/fremmedstoffer-i-mat/ulike-fremmedstoffer-i-mat/metaller-i-mat/
  5. https://forskning.no/partner-tenner-universitetet-i-bergen/pasienter-fikk-bedre-helse-ved-a-fjerne-amalgamfyllinger/2138997
  6. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016357.2022.2143422?scroll=top&needAccess=true&role=tab
  7. https://www.tenneroghelse.no/beskyttelse-under-utboring-av-amalgam-2/
  8. http://www.noamalgam.org/index.php?page=home

Legg inn en kommentar