Kreftsvulster inneholder bakterier og sopp

Lagt ut av

Innen naturmedisin er vi opptatt av å behandle mennesket, ikke symptomet. Noe av det viktigste vi gjør er å endre det indre biokjemiske miljøet, slik at kroppen ikke er så mottakelig for å utvikle sykdom. Vi starter ofte med å endre kosthold og livsstil, samt å fjerne dysbiose, det vil si det ugunstige forholdet mellom kroppen og alle dens mikroorganismer (bakterier, virus og sopp). Ny forskning ser ut til å bekrefte denne gamle teorien.

Kreftceller inneholder et yrende mikrobeliv

Tro endelig ikke at det kun er på slimhinnene våre at vi finner bakterier. Det er utrolig interessant å lese oppsiktsvekkende forskningsresultater om hva som befinner seg inne i kreftsvulster. De inneholder nemlig et yrende liv av både sopp og bakterier. Man har funnet flest bakerier inne i brystkreftceller, men også i andre typer kreft. Dette kunne man nettopp lese på forskning.no (1).

Ikke bare bakterier, men også sopp

Så hva kan dette bety? Man har tidligere visst at det finnes bakterier i kreftsvulster, men trodd at disse ikke hadde noe å si for utviklingen av sykdommen. Etter hvert har man begynt å stille seg spørsmål om de kan være selve årsaken til kreft (2). Man har også sett at bakterier ikke kun er inne i kreftsvulsten, men også inne i selve kreftcellene. Tradisjonelt vet vi at det ikke har vært en oppfatning av at mikrober har levd inne i cellene våre. En av bakteriene man har funnet mye av, Fusobacterium nucleatum, finnes både i tykktarmskreft og brystkreft. Den samme bakterien er kjent for å være medvirkende til tannkjøttbetennelse. Det nye er nå at det ikke kun er bakterier inne i svulstene, man også sopp (1,3).

Sammensetning av sopp kan vise til hvordan kreften utvikler seg

Man har undersøkt mange kreftsvulster og forskjellige typer kreft. Alle krefttypene inneholdt forskjellige typer sopp. Det ser også ut som om mengde og type sopp, hadde noe med hvordan det gikk med pasienten etter hvert. Man har undersøkt over 17.000 prøver fra vev og blod fra pasienter med 35 forskjellige typer kreft. DNA-sekvenser fra disse ble kartlagt, og man fant at alle krefttypene inneholdt sopp (1).

Sopp ble ikke funnet i vev rett ved siden av svulsten, det er altså kun i svulsten man finner sopp. Man fant til og med sopp inne i immuncellene. Bestemte kombinasjoner av sopp ble funnet i de forskjellige kreftformene, og som ikke det var nok – de fant også en sammenheng mellom kombinasjoner av sopp og hvor lenge pasienten overlevde (1).

Samme resultat fra flere forskere

Det er flere forskerteam som har kommet frem til lignende resultater, og også kunnet navngi hvilken type sopp det dreier seg om i de forskjellige tilfellene. Ved tarmkreft var det overvekt av soppen Candida i kreftcellene (1).

Selv om disse resultatene virker overbevisende, er forskere enige i at det trenges mer forskning for å finne ut av dette.

Revolusjonerende

Som biopat og naturterapeut synes jeg dette er utrolig spennende. Jeg tror dette kan skape en revolusjonerende innsikt sammen med all den forskningen vi har via The Human Microbiome Project (4). Ved å ta utgangspunkt i vår oppfatning av sykdom og helse, understøtter disse resultatene vår erfaring i det å behandle kroniske sykdommer. Jeg blir bare mer og mer overbevist om det å behandle det indre «miljøet» i kroppen aller først, det vil si å skape et miljø som er gagnlig for de gode mikrobene, er aller viktigst. Det er her vi har vår styrke.

Skrevet av Fride Aasen, lærer på Fagskoleutdanning i biopati, Urtemedisin og Naturmedisinsk grunnutdanning.

Kilder:

  1. https://forskning.no/bakterier-kreft-sopp/forskere-fant-sopp-i-kreftsvulster/2091914
  2. https://forskning.no/bakterier-kreft/bakterier-i-svulster-gjor-at-forskere-ma-tenke-nytt-om-kreft/1760673
  3. https://www.statnews.com/2022/09/30/fungi-found-in-cancer-tumors-but-why-is-a-mystery/
  4. https://www.hmpdacc.org/

Legg inn en kommentar