75 år, men ikke ferdig utlært!

Lagt ut av

For Jarle Elvegård er ikke alder noen hindring fra å studere. Han har allerede tatt flere studier hos oss og nå nettopp startet på Treningsveileder. Jarle er 75 år og dermed en av skolens eldste studenter. Mange som henvender seg til oss er usikre på om de er for gamle til å studere, men Jarle er et levende bevis på at man aldri er fullstendig utlært og aldri for gammel til å gjøre noe man brenner for.

Du har tatt flere studier hos oss, blant annet Optimal trening og ernæring, og nå begynt på et nytt. Hvordan ble du interessert i helse? 

Jeg har et forholdsvis aktivt liv, og da er det helt naturlig at interessen og prioritering av egen helse får fokus. Etter hvert som man blir eldre, merker man også at det skjer endringer i ens egen kropp. For meg har det vært viktig å tilegne meg kunnskap med bakgrunn i vitenskapelige fakta. Det skrives mye om helse og trening i aviser og tidsskrifter, men alt er ikke like godt begrunnet. Mange myter om trening, kosthold og helse blir av mange oppfattet som sannhet. Dessuten har vi et fedmeproblem i Norge, og såkalte livsstilssykdommer er ganske vanlig blant en stor del av befolkningen. Min interesse for helse har derfor økt vesentlig de siste tiårene.

Du har akkurat startet på Treningsveileder. Hvorfor har du valgt å studere nettopp dette?

Jeg har vært aktiv fotballspiller i min ungdom, deltatt i en rekke mosjonsløp (som for eksempel MSM i Tromsø, Sentrumsløpet i Oslo, Reykjavikmaraton 21 km og Athenmaraton). Jeg har vært opptatt av trening hele mitt liv. Fortsatt trener jeg på Sats tre-fem ganger i uka, spiller fotball fast en gang i uka med venner, danser swing hos Tromsø Swingklubb og løper litt ute. Men akkurat nå står jo samfunnet ganske stille.

Etter de kursene jeg har gjennomgått hos dere, har jeg tilegnet meg mye kunnskap om trening og kosthold. Dette har vist seg å gi positivt utslag på min egen helse, samtidig som det både i familie- og vennekretsen er verdifullt å inneha kunnskap i diskusjoner og samtaler.

Tidligere i år bestemte jeg meg derfor for å repetere «Optimal trening og ernæring del 2», for å få med de siste oppdateringene etter at jeg avsluttet kurset. Da oppdaget jeg at dere ville komme med kurset «Treningsveileder», og jeg var egentlig ikke i tvil om at dette kurset var noe for meg, både som en repetisjon og påbygging av det jeg allerede har av kunnskap. Jeg trener sammen med mange jevnaldrende venner, og det er verdifullt å inneha kunnskap litt over gjennomsnittet i diskusjoner om trening, kosthold og helse.

Mange er redde for at de er for gamle til å studere hos oss, men vi har studenter i alle aldre. Du er snart 75 år og har nettopp startet på et nytt studium. Hvordan er det å studere i godt voksen alder?

Så lenge man føler seg noenlunde frisk både fysisk og psykisk er alder av underordnet betydning. Det som er viktig, er at man har interesser som man trives med, og som har betydning for en selv og omgivelsene. Det har vært fantastisk interessant å gjennomgå de kursene jeg har tatt hos dere. Ved fortsatt å være såpass aktiv med trening året rundt, er det både artig og lærerikt å stadig lære noe nytt innenfor så viktige områder som trening og kosthold.

Jeg blir motivert av min familie både til å trene og studere det jeg er mest interessert i, og de mener også at alderen ikke har noen betydning.  Vi diskuterer ofte temaer innenfor trening, kosthold og helse. Når jeg har sendt inn oppgavebesvarelser til vurdering, gleder jeg meg hver gang til å starte på neste tema.

Hvordan synes du det er å studere på nett? Det er jo en ganske annerledes måte å studere på enn sist gang du gikk på skolen, vil jeg tro. 

Det er ingen problemer å studere på nett. Hvis man er vant å bruke datamaskin eller smarttelefon, så logger man seg inn på skolens hjemmeside, og man er i gang med studiene. En av de store fordelene med nettstudium er at man bestemmer selv når man vil studere. Ofte starter jeg for eksempel kl 06:00 om morgenen og jobber også sent på kvelden. Klasserommet på nettet er tilgjengelig når man ønsker å studere, altså et veldig fleksibelt opplegg. Man har også mulighet til å ha kontakt både med skolen, sin lærer og andre studenter enten via telefon eller nettet. Nettstudium anbefales på det sterkeste!

Har du brukt noe av det du har lært til å hjelpe andre? 

Det jeg hittil har lært på kursene jeg har gjennomgått, har jeg i hovedsak brukt på meg selv. Jeg har justert treningsprogrammene mine og gjort forholdsvis store endringer i kostholdet. Med hensyn til å hjelpe andre, så har jeg ikke gått aktivt inn for å få «kunder», men har gitt en del råd å veiledning til personer som har vært interessert i mitt opplegg. Dette gjelder både treningsopplegg og kosthold. Og det ønsker jeg å fortsette med.

Hva er fremtidsplanene dine? Har du tenkt til å ta flere studier eller er du ferdig utlært?

Min fremdriftsplan er nå å gjennomføre kurset «Treningsveileder» i løpet av 2020, trene aktivt og fortsette med lavkarbokosthold. Jeg har forøvrig tre hoveduttrykk som jeg elsker å nevne i diskusjoner med familie, venner og treningskollegaer:
  • Intervalltrening
  • Periode faste
  • Ketose

Dette kommer jeg til å gjenta til det kjedsommelige. Planer om flere studier har jeg ikke for øyeblikket, konsentrasjonen går nå på å gjennomføre kurset «Treningsveileder». Dette er et meget interessant kurs som gir påbygging av kunnskap i forhold til de øvrige kursene jeg har tatt. Men hvis det skulle vise seg at det dukker opp flere kurs som ligger innenfor mine interessefelt, vil jeg helt sikkert vurdere å gjennomføre dem. Jeg er godt fornøyd med den kunnskapen jeg har, men man blir aldri ferdig utlært. Det gjelder å bruke fritiden på de interessene man har. Og når det gjelder å inneha kunnskap om trening og kosthold, så er man i bedre stand til å ta ansvar for sin egen helse, og også å hjelpe andre.

Er du også interessert i trening og kosthold, sjekk ut vårt nye kurs Treningsveileder. 

Legg inn en kommentar