Vi har bare så vidt begynt

Lagt ut av

Skolen er 20 år og vi har nettopp feiret oss med en stor jubileumssamling. Vi hadde fullt hus i Tønsberg, og i tillegg mange som fulgte oss via nett. På denne samlingen ville vi vise frem hva noen av våre tidligere studenter har brukt sin kunnskap til, hvilke utfordringer de har hatt og hvordan de har skapt sin egen arbeidsplass. Det var utrolig spennende å se hvordan de har funnet sin måte å jobbe på, og høre om veien dit. Det var ikke minst også en hyggelig og morsom samling, og jammen ble det ikke dansing til langt på natt for mange.

Her er noen av våre studenter og lærere som deltok med foredrag på vår jubileumssaming.
Her er noen av våre studenter og lærere som deltok med foredrag på vår jubileumssaming.

Vi er heldige som har 20 fantastiske lærere som jobber på skolen. Den kompetansen, omsorgen og entusiasmen de har er vår viktigste ressurs. Det arbeidet de gjør med å legge til rette for læring, følge opp studentene og ikke minst bruke mye tid på å lære seg enda mer, er det som gjør oss til den skolen vi er. Tusen takk til alle som er og har vært lærer hos oss. Dere er unike!

Selv om vi nå fyller 20 år, så føler jeg det som at vi nettopp har startet. Vi har fortsatt mye vi har lyst til å gjøre, og den tiden vi lever i nå er svært spennende. Det er stadig flere som blir opptatt av helse, miljøet, lokal mat, dyrevelferd, økologisk/biodynamisk og bærekraft. Stadig flere ønsker å ta ansvar for egen helse og tilgangen til informasjon er i dag enorm og tilgjengelig for alle.

Hva er vår rolle?

Egentlig skulle det ikke ha vært behov for oss. Mye av det vi lærer bort burde vært pensum på legestudiet, og allment kjent. Matvareindustrien burde hatt fokus på helse og ikke profitt, og mat som er skadelig burde vært forbudt. Utdanningen av leger og hvordan de jobber, skulle ikke ha vært influert av legemiddelindustrien og ikke minst burde den hatt mer fokus på forebygging enn brannslukning. Det er faktisk galskap at vår helse er avhengig av gigantiske multinasjonale, privateide bedrifter som har aksjonærer som forventer avkastning og økt salg hvert år. Vi er selvfølgelig helt avhengig av leger og medisin, spesielt ved akutte situasjoner, men når det kommer til forebygging og behandling av kroniske sykdommer, er de nok ikke alltid på rett spor.

Det som er veldig spennende, er at mye av det vi har undervist i mange år, nå begynner å bli «oppdaget» av legevitenskapen. Vi kan nevne kostholdet og fordøyelsens betydning for helse, tarmbakterier, stress, hvordan infeksjoner kan utløse allergier og autoimmune lidelser og hvordan tungmetallforgiftning og miljøgifter påvirker oss. Dette har naturterapeuter snakket om og jobbet med i mange tiår.

Utfordre vedtatte sannheter

Vår rolle er å spre kunnskap om helse som er uavhengig av industri og profitt. Vi ønsker å være de som tør å utfordre de gamle vedtatte «sannheter». Vi tror ikke vi sitter på den endelige sannheten om hva som fører til optimal helse, og vi tror heller ikke det er ett kosthold som er det «beste» for alle. Hvis vi slutter å stille spørsmål og lete etter nye svar, så skjer det ingen utvikling.

Selv om forskning selvfølgelig er viktig, så er det heller ikke svaret på alt. Vi må ikke glemme erfaringer som mennesket har opparbeidet seg gjennom tusenvis av år, bare fordi det ikke er «bevist» gjennom store metastudier. Vi må heller ikke glemme logikk, biokjemi og evolusjonen.

Hvem er våre studenter?

Felles for veldig mange av våre studenter er at de har oppdaget at man kan bli frisk fra kronisk sykdom ved å enten endre kostholdet, bruke tilskudd eller naturmedisin, eller gjerne en kombinasjon av disse. De har i mange tilfeller vært syke i mange år og forsøkt alle mulige behandlinger og medisiner, uten at det har løst problemet. Når de så har oppdaget at det finnes en vei ut av sykdommen, ønsker de å lære mer og ikke minst hjelpe andre. Den energien og entusiasmen de viser er det givende å få lov til å være en del av.

Hva er det vi egentlig gjør som skole?

Vår jobb er å gjøre kunnskap tilgjengelig på en enkel, strukturert og pedagogisk måte slik at den omdannes til kompetanse hos våre studenter. Vårt mål er at studentene skal kunne bruke det de har lært. Teori er viktig, men praktisk nytteverdi er viktigere.

Våre 20 lærere har til sammen over 300 år med yrkeserfaring og utdanning, og har en umettelig tørste etter ny kunnskap. De brenner også for å lære bort til andre og dele av sin erfaring. Hvert eneste år deltar våre lærere på mange oppdateringskurs og konferanser i både innland og utland.

Hvordan blir en utdanning til?

Det å planlegge og utforme et nytt studium er et langvarig og tidkrevende arbeid og foregår omtrent på denne måten:

  • Vi ser på alt som finnes av tilsvarende utdanninger, det meste av relevant litteratur og leser mange forskningsartikler (brainstormingsfasen). Denne perioden tar gjerne fra noen måneder til ett år.
  • Det er også vanlig at lærer selv tar flere kurs/utdanninger innen emnet.
  • Vi utformer læringsutbytte som er tilpasset målgruppen for utdanningen. Et læringsutbytte er den kompetansen studenten skal sitte igjen med etter endt utdanning.
  • Vi lager en studieplan som utvikles gjennom diskusjoner både internt og eksternt, før den også godkjennes av styret. Noen studier sendes også til godkjenning hos NNH. Vi har også gjennomgått en omfattende godkjenningsprosess gjennom Nokut, hvor vi etter mange års arbeid ble godkjent fagskole.
  • Selve utformingen av utdanningen tar ofte ett år og tusenvis av timer før den åpnes opp. Alle artikler, studieveiledninger og oppgaver korrekturleses av minst 3 personer.
  • Etter at utdanningen er ferdig, så starter arbeidet med å forbedre og kvalitetssikre.

På en forenklet måte kan vi si at vi tar tilgjengelig informasjon og gjør den systematisert og strukturert for våre studenter. Da vil studentene spare mye tid og samtidig lære mer.

Pedagogikk og kvalitetssikring

Mye av det som skjer på skolen er ganske ukjent for studentene. Alle lærere har gjennomgått vårt eget halvårige kurs i pedagogikk, og vi gjennomfører to årlige samlinger for lærere hvor pedagogikk og kvalitetssikring er sentrale emner.

Med kvalitetssikring så menes (forenklet) at vi kontinuerlig forsøker å avdekke svikt og forbedringspotensiale, og gjennomfører tiltak for å rette opp de. Vi har flere systemer for å lete etter dette og analyserer hvordan studentene jobber seg igjennom et studium. Vi har avanserte statistikksystemer, som for eksempel vil avsløre om studentene stopper opp på et bestemt sted i et studium. Da går vi inn og leter etter feil og mangler, og resultatet kan være en omskriving av oppgavetekst, at vi endrer artikler eller for eksempel legger til en forelesningsvideo for å forklare stoffet bedre.

Studentene bidrar også til kvalitetssikring ved å rapportere inn feil i artikler, rapportere inn linker som ikke virker og gjennom å delta i evalueringer. I tillegg har vi den uformelle evalueringen som foregår daglig i vår kontakt med studentene.

Veien videre

Vårt mål med skolen er å utdanne terapeuter og veiledere som skal ut og hjelpe så mange som mulig til bedre helse. Vi lover å fortsette å utvikle oss og stadig forsøke å bli bedre, slik at studentene våre kan gjøre en enda bedre jobb. Vi har ikke som mål å bli større og få flere studenter, det viktigste for oss er å ta best mulig vare på de studentene vi allerede har. Hvis det fører til at flere velger oss, så er det et resultat av jobben vår og ikke målet vårt.

Behovet for å hjelpe folk til bedre helse er økende, så vi tror nok at behovet for oss også er økende. Neste år lanserer vi to nye studier som går i dybden på fagområder hvor det er spesielt behov for kompetanse (følg med!).

Takk igjen til alle våre studenter, lærere og samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre oss til den vi er!

Les også:

Legg inn en kommentar