10 grunner til å studere hos oss

Lagt ut av

Vi får ofte henvendelser fra potensielle studenter som lurer på hvorfor de skal velge akkurat oss. Hva er fordelene ved å studere hos oss?

thinkstockphotos-487368404
Tunsberg Medisinsk Skole er en av Norges største skoler innen helse og har eksistert siden 1998. Vi har i dag mer enn 800 studenter og ca. 30 lærere/forelesere.

Hvorfor studere hos oss?

 1. Du blir tatt godt vare på
 2. Du har gode jobbmuligheter både under og etter studiene
 3. Vi er opptatt av kvalitet og at du skal få en høy kompetanse
 4. Vi har lærere som har lykkes med å drive klinikk
 5. Vi har lav studieavgift på nettstudier
 6. Moderne nettbasert læringsplattform
 7. Egenprodusert pensum i tillegg til litteratur
 8. Forskningsbasert, men legger også vekt på logikk og erfaring
 9. Høy gjennomføringsgrad
 10. Sosialt og hyggelig

Sagt med flere ord:

 1. Vi tror at tett oppfølging av lærer gjør at du lærer bedre. Hos oss gjør du i tillegg til quiz-oppgaver også større og mindre oppgaver som rettes av lærer. På nettstudier er det spesielt viktig å ha tilgang til lærer. Du kan til enhver tid få veiledning av lærer via e-post, forum og telefon, dersom du ønsker.
 2. Mer enn halvparten av studentene bruker det de lærer i jobbsammenheng mens de studerer, og 70-80 % av våre studenter bruker det de har lært i sitt arbeid 2 år etter at de har fullført. Dette har vi fått til ved å fokusere på praktisk kunnskap, studentpraksis og ha terapeutkompetanse som et eget fag.
 3. Vi har et bredt studietilbud og tilbyr både basisfag, terapeututdanninger, og flere etterutdanninger slik at du kan spesialisere deg. Vi er opptatt av å utdanne gode terapeuter med høy kompetanse i stedet for å kun fokusere på å få mange studenter. Derfor har vi blant annet små klasser, noe som gjør det enklere å følge opp hver student. Ernæringsterapi har oppstart annethvert år av samme grunn.
 4. Våre lærere i de store utdanningene har til sammen behandlet titusenvis av pasienter. Dette gjør at de sitter på en unik forståelse av hva som skal til for å få resultater og lykkes som terapeut, og vet hvor viktig det er å vektlegge praktisk kompetanse.
 5. Vi mener at nettstudier bør koste mindre enn klasseromsundervisning. Fordi vi har mange studenter og en liten og effektiv administrasjon, er det ofte mulig for oss å ha lavere studieavgift enn tilsvarende skoler.
 6. I vår e-læringsplattform har vi lagt vekt på at den skal være enkel å bruke, men samtidig gi en god læringsopplevelse. Ved å variere læringsmetodikken skapes god og varig kunnskap. Som student får du også tilgang til en lang rekker verktøy (se bilde under) som du vil ha nytte av som terapeut. Det er for de fleste studiene mulig å fortette å ha tilgang til etter at du er ferdig (Alumni).

  Bildet viser noen av verktøyene til studentene har tilgang til. Protokoller er kun tilgjengelig for ernæringsterapeuter.
  Bildet viser noen av verktøyene som studentene har tilgang til. Protokoller er kun tilgjengelig for ernæringsterapeuter.
 7. Per i dag har vi over 5000 pensumsartikler skrevet av våre lærere. En del av dem er sammendrag av bøker, slik at du kan ta del i den viktigste kunnskapen uten å lese hele boken. Andre artikler er basert på publisert forskning med referanser slik at du kan fordype deg hvis du ønsker.
 8. Forskning er et viktig grunnlag for våre studier. Men samtidig er vi klar over at mye av forskningen som er gjennomført på aktuelle felter for oss, har store svakheter. Det har de siste årene blitt publisert flere artikler som tydelig viser at det er forskjellige motiver for den forskningen som utføres. I den senere tid har vi blant annet lest om sukkerindustrien og om mange eksempler på direkte juks. Når vi skal utdanne terapeuter som skal hjelpe enkeltmennesker, er det viktig å se på logikk, klinisk erfaring, historiske og kulturelle erfaringer, evolusjon og pasienthistorier, i tillegg til vitenskapelige publikasjoner.
 9. Et viktig fokusområde for skolen er å ha en høy gjennomføringsgrad. Vi følger opp alle som ikke kommer i gang eller ikke klarer å fullføre og hjelper så godt vi klarer.
 10. Flere av våre utdanninger har i tillegg til nettskole også samlinger på skolen. Vi legger da stor vekt både på læringsmiljø og det sosiale miljøet i klassen. Dine medstudenter er det viktigste nettverket du har å støtte deg på etter studiet. For mange av våre nettstudier og utdanninger med samlinger, er det opprettet egne lukkede grupper på Facebook hvor man kan ha kontakt med andre studenter og ferdige terapeuter. Gruppene benyttes mye for å diskutere faglige spørsmål og utveksle erfaringer. Mange studenter skryter av studentmiljøet. Mange får venner for livet, og det å være med i et fagmiljø er uten tvil både nyttig og trygt.

Vi klarte ikke helt å stoppe her, så her kommer litt mer som er viktig for våre studenter:

Det finnes bedre alternativer enn medikamenter

Vi har en genuin tro på at det finnes en bedre måte å oppnå god helse på enn å kun benytte medikamenter som stort sett behandler symptomer og ikke årsaken. Selvfølgelig må man noen ganger ha hjelp av medikamenter, men vi mener det er altfor lite fokus på forebygging og sammenhengen mellom hva vi spiser, hvordan vi lever og vår helse. Alle grener innen naturmedisin har fokus på fordøyelse og hva vi tar opp av næring fra maten. Nå ser vi at mer og mer av dette blir bekreftet gjennom forskning. Tarmfunksjon og mikrobiota, våre bakterier i tarmen, og hvordan det påvirker vår helse, er meget aktuelle forskningsfelt for tiden.

På tross av at det ikke finnes så mye vitenskapelig dokumentasjon av naturmedisinske metoder som tilfredsstiller kravet om evidensbasert behandling, er det samlet kunnskaper og erfaringer om behandlingsresultater gjennom mange, mange år. Det er hevet over enhver tvil at mange har hatt veldig god nytte av naturmedisinsk behandling som blant annet biopati, ernæringsterapi, urteterapi og soneterapi. Det er en grunn til at mange søker etter alternativer til skolemedisinen for sine kroniske plager. Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker mer bruk av naturmedisin og at det blir en integrert del av helsevesenet (1,2).

Kostholdsfilosofi

Vi har en kostholdsfilosofi som skiller seg fra den offentlige. Vi tror på et individuelt tilpasset kosthold som baserer seg på evolusjon, forskning, kliniske og personlige erfaringer. Vi tror ikke det finnes et svar som er riktig for alle. Derfor lærer vi ikke bort et spesifikt kosthold, en spesifikk livsstil eller et spesifikt behandlingsprogram som skal gjelde for alle mennesker, men et helhetlig og individuelt syn på helse og ernæring.

Personlige erfaringer

Veldig mange av våre studenter velger oss, nettopp fordi de har opplevd å spise seg selv friske eller løst sine problemer ved å bruke andre naturlige metoder og teknikker. Ofte etter en langvarig kamp mot helsevesenet eller etter å ha forsøkt utallige dietter og behandlinger. Når man selv har opplevd slike resultater, ønsker man veldig ofte å hjelpe andre med det samme.

Dersom dette høres ut som noe for deg, er du velkommen til å søke om studieplass hos oss. Vi ønsker å gi deg en så grundig og praktisk utdanning som mulig slik at du kan hjelpe Norges befolkning til en sunnere hverdag.

Les mer på skolens nettsider eller noen av våre studentintervjuer.

Kilder:

 1. http://www.tv2.no/a/2385550
 2. http://www.vg.no/forbruker/helse/vil-integrere-naturmedisin-i-helsevesenet/a/11781/

Legg inn en kommentar