Irisanalyse – et effektivt verktøy for å få en oversikt over klientens helseutfordringer

Lagt ut av

Danske Frede Damgaard har jobbet med undervisning og klinisk arbeid innen kosthold og naturmedisin i Danmark og Norge i nesten 50 år. På terapeutdagene 24.26. mars 2023 holder han kurs i hvordan man kan bruke irisanalyse i klinisk praksis. I dette intervjuet gir han en introduksjon til temaet, og forklarer hvorfor dette er et svært potent verktøy.

Damgaard har undervist flere ganger på Biopatskolen, der Fride Aasen tidligere var lærer. Aasen er nå lærer på Tunsberg i Biopati, Urtemedisin og Naturmedisinsk grunnutdanning. Frede har fortsatt jevnlig kontakt med oss, og det er med glede at vi i år kan tilby et dyptgående foredrag/kurs om Irisanalyse med han. Frede Damgaard har gjennom de siste 25 årene holdt foredrag for den norske helsekostbransjen. Damgaard er utdannet kostholdsveileder, ernæringsterapeut, biopat/naturlege og irisanalytiker. Han har tatt en rekke kurs i sistnevnte blant annet i Danmark og Tyskland.

Søkte naturmedisin etter trafikkulykke

– Hvordan ble du opptatt av helhetlig helse og hvordan har dette påvirket ditt personlige og yrkesmessige liv?

– Da jeg var ung keramiker med eget verksted og også jobbet som diskjockey i Ebeltoft, skjedde det en forferdelig trafikkulykke, der jeg ble bevisstløs i seks døgn. I etterkant slet jeg med epilepsi og diverse smerter blant annet i rygg og nakke. Etter å ha tatt store mengder medisiner for å håndtere smertene og epilepsien, fikk jeg mange fordøyelsesproblemer. Heldigvis kom jeg i kontakt med mennesker som kunne fortelle meg om alternative måter å håndtere dette på. Jeg tok en rekke ”alternative” kurs og helsen min ble mye bedre. Jeg ønsket å kunne hjelpe andre til å oppnå det samme og valgte deretter å ta de nevnte utdanningene, sier Damgaard, som nå bor i Århus.

Et godt analytisk system

– Når ble du først introdusert for irisanalyse?
Allerede på mitt første kurs i naturmedisin underviste Oscar Christensen i irisanalyse. Jeg ble veldig fascinert av metoden, som raskt kunne gi et helhetlig overblikk over en persons helseutfordringer. Jeg synes den gir et godt bilde på hvordan kroppen fungerer, hvilken konstitusjon vedkommende har, de forskjellige tilstandene og belastningene på forskjellige systemer og hvor i kroppen de sitter. Jeg fortsatte å ta forskjellige kurs i dette, blant annet i Danmark, på Heilpraktikerskolen i Tyskland, kurs i Norge med Bernard Jensen samt en rekke kurs i Danmark med engelske John Andrews m.m.

Irisanalysens historiske røtter

Hva er irisanalysens historiske røtter og hvordan er det mulig å hente informasjon om en persons helse ved å analysere irisen?

Øyets regnbuehinne (regnbuehinnen utgjør det fargede området mellom den sorte pupillen og øyets hvite senehinne) har en struktur og et nettverk av fibre, som gjenspeiler hjernens nervevev. Det er oppdaget ca. 28 000 nervefibre som forbinder hjernen med undersiden av øyets iris.

Man kan derfor si at øyet fungerer som et forlenget nervesystem fra hjernen, som reagerer ut fra impulser på psykiske og kjemiske forandringer i kroppens vev og organer. Å ta et bilde av klientens øye med mobilkamera og å deretter forstørre bildet, kan være tilstrekkelig til å kunne foreta en analyse. Det er ikke lenger nødvendig med spesialkamera.

Historisk sett kan Irisanalysen spores tilbake til:

  • Ignaz von Peczely (1822–1911), ungarsk lege
  • Nils Liljequist (1851 – 1936), svensk pastor
  • Josef Deck (1914–1990), tysk naturlege
  • Bernard Jensen (1908–2002), naturlege, USA

Dette vil utdypes under kurset på terapeutdagene.

Kan indikere alvorlige problemer
Kan du gi noen eksempler fra bruk av analysen i klinisk praksis?
Man kan oppdage problemer som pasienten ikke er klar over. Da hender det at de må bli undersøkt videre innenfor det offentlige helsesystemet. Metoden er en analyse. Man skal ikke diagnostisere f.eks. prostatakreft, men man kan finne indikasjoner på problemstillinger som bør undersøkes videre.
Noe jeg ofte avdekker gjennom metoden er en overbelastning av avfallsstoffer i kroppen. Da kan jeg foreslå vitaminer, mineraler og kostholdsendringer for å støtte kroppen i å avgifte disse. Ofte gir jeg en plan som pasienten skal følge de neste fem månedene. Deretter tar vi en oppfølgingstime for å se om det er mer som bør gjøres, eksempelvis spesifikke tiltak for lymfesystemet og nyrene. Gjennom dette opplegget opplever jeg ofte at folk blir friske og kommer seg på bena igjen.

Konstitusjoner, disposisjoner og diateser
Hva legger du i begrepet vår medfødte konstitusjon?

Når vi ser på irisanalyse, identifiserer vi først hvilken av de tre konstitusjonene som pasienten har. Deretter ser vi etter disposisjoner. Man kan ha noen svakheter (disposisjoner) selv om konstitusjonen i utgangspunktet er sterk. Så det er mer sammensatt enn som så. Når det gjelder konstitusjon, er det enkelte irisanalytikere som bare snakker om struktur og ”iristetthet”. Dette sier noe om en persons fysiske (og evt. psykiske) medfødte tilstand med hensyn til sunnhet, styrke og livskraft. En fin, tett arrangert fiberstruktur kalles ”silkekonstitusjon”, og indikerer stor konstitusjonsmessig medfødte styrke.

Jo lavere graden av strukturen i iris er, desto svakere er konstitusjonen og jo mer disponert er man for sykdom. Disse typene vil gjennomgås på kurset.

Det finnes tre konstitusjonstyper:

  1. Lymfatisk
  2. Hematogen
  3. Blandingskonstitusjon

I tillegg er det mange undergrupper av både:

  • Disposisjoner for forskjellige tilstander
  • Diateser – tendenser til visse tilstander

Avhengig av disse vil det være forskjellige forslag til hva slags kosthold, vitaminer, mineraler og urter som kan støtte pasientens helseprosess. Dette gjennomgås på kurset.

Les mer om Frede Damgaard:
https://frededamgaard.dk

Legg inn en kommentar