Soneterapi og hjernens lymfesystem

Lagt ut av

“Missing link found between brain, immune system – with major disease implications”. Dette var overskriften på en pressemelding fra University og Virginia 1. juni 2015 (1) , som igjen viste til en artikkel i Nature i juni 2015 (2).  Dette fanget min interesse, særlig siden jeg i en årrekke har undret meg over at noen soner på føttene hadde fått overraskende stor plass – spesielt relatert til tærne.  Forfatterne av artikkelen, Antoine Louveau og hans stab beskrev i detalj sine funn og hvordan de fant hjernens lymfesystem på mus. Forskningsgruppa antok at dette lymfesystemet også vil kunne finnes på mennesker.  Det er fortsatt ikke akseptert av hele den medisinske verden at vi har et lymfesystem i hjernen. Likevel har denne forskningen ført til stor endring av hvordan vi ser på hjernens forsvarssystem. Nettstedet Forskning.no beskrev oppdagelsen som «Ny del av hjernen oppdaget». (3), og mente at vi kanskje må skrive om våre lærebøker når det gjelder vår forståelse av sykdommer som autisme, Alzheimer, demens, MS mm. 

Det er fortsatt ikke akseptert av hele den medisinske verden at vi har et lymfesystem i hjernen.  

Bli med på gratis Webinar med Terje Varpe, hvor han prater om Soneterapi og hjernens lymfesystem

Senere har andre forskere funnet fram til metoder som gjør at det er mulig å identifisere dette lymfesystemet også hos mennesker.  Tilførsel av proteinrik lymfatisk væske i stedet for kontrastmidler, har gjort at lymfesystemet gir magnetisk resonans og det er da mulig å se dette med 3D MR.  Denne forskningen er presentert av ei gruppe forskere så sent som januar 2022 (4). 

Jeg tok i 2015 selv kontakt med Louveau og fikk tilgang til materialet tilhørende hans forskning.  Jeg satte i gang med å analysere mine tidligere og nye funn, og har siden utviklet sonekart for behandling av soner for hjernens lymfesystem.  Dette arbeidet har vært særdeles tidkrevende, men har etter min erfaring brakt behandlingsmulighetene med soneterapi et langt skritt fremover.

Symptomer som hjernetåke og andre kognitive funksjoner blir ofte raskt bedre ved behandling.  

Mine funn som kan relateres til hjernens lymfesystem i tillegg til forskjellig immunproblematikk, er symptomer som hjernetåke, hodepine, balanseproblemer og svimmelhet, samt problemer med hørsel og lukt – og mage og tarm.  Dette siste skyldes at lymfesystemet i hjernen i tillegg til å følge vene-sinus-systemet, også følger enkelte av hjernenervene, deriblant n. vagus.  Andre noe mer underlige symptomer kan være det jeg har valgt å kalle «å høre og se seint».  Dvs. at du hører og ser, men hjernen prosesserer ikke kjapt nok til at du registrerer det du hører eller ser før det har gått noen sekunder.  Dette kan være både ekstremt plagsomt, men også direkte farlig f.eks. i forbindelse med bilkjøring. Videre vil symptomrekken kunne bli nesten uendelig, dersom dette systemet påvirker funksjonen i n. vagus. 

Korona og hjernelymfe

Koronasykdom gir nye plager for en rekke pasienter.  56 % av alle smittede melder om utmattelse, tap av smak- og luktesans, hjernetåke, ifølge Forskning.no (5).  Nesten 20 % melder om plager et år etter sykdommen. Lignende funn er gjort andre steder i verden (6). Samme nettsted melder om at årsaken til dette oppfattes som et mysterium.  Men en artikkel i Science Daily viser til studier der blant annet hjernetåke kan skyldes forstyrrelser i cerebrospinalvæsken (CBF) (7).  Når forskingen til Louveu og hans team mener at hjernens lymfesystem drenerer CBF, blir dette en sammenheng som soneterapeuter bør være spesielt oppmerksomme på. I tillegg til gjennomlevd korona-sykdom, registrer jeg også at vaksinene mot korona kan skape de samme symptomene.

Behandling med soneterapi

Behandlingen bør gjøres med stor nøyaktighet for å få til en god lymfesirkulasjon.

Heldigvis viser det seg at en rekke av disse pasientene responderer bra på behandling med soneterapi.  Symptomer som hjernetåke og andre kognitive funksjoner blir ofte raskt bedre ved behandling.  Behandlingen bør gjøres med stor nøyaktighet for å få til en god lymfesirkulasjon. Det er naturlig nok litt for tidlig å si om en får til varige bedringer.

Hjernens lymfesystem og lokalisering i sonesystemet

Hjernens lymfesystem og lokalisering i sonesystemet

Lokaliseringen av sonene til lymfesystemet i hjernen ligger i små strukturer, ofte i forbindelse med tåleddene.  Et viktig punkt er lateralt på oversiden i leddet til fjerde tå.  Her finner vi sone for nll. auricularis posterior.  Det er sannsynligvis til denne lymfekjertelen hjernens lymfe filtreres gjennom før den dreneneres videre inn i halslymfa.  Pasienter melder da om at de ofte kjenner endringer i halsen umiddelbart og at hodet blir klarere.  Det må poengteres at det selvsagt ikke bare holder med å behandle nevnte lymfekjertel.  En må behandle hele lymfesystemet i hjernen for å få den rette flyt gjennom hele hjernen.  For å være sikker på hvordan en behandler dette systemet riktig, kreves fortsatt en del arbeid og pasienterfaringer.

Når vi går tilbake til overskriften på pressemeldinga til Louvue, indikerer på den at vi her kan ha «the missing link» mellom hjernen og vårt immunsystem.  Mine erfaring er at når vi får bedre flyt i hjernens lymfesystem, vil det også gi en bedret flyt i resten av lymfesystemet og derved også et forbedret immunsystem.

Terje Varpe er vår hovedlærer i Soneterapi. Neste oppstart er høsten 2022. Utdanningen er over 4 år og inkluderer alle nødvendige basisfag samt øreakupunktur. 

Bli med på gratis Webinar med Terje Varpe, hvor han prater om Soneterapi og hjernens lymfesystem. Dato: 14. juli kl 1900.

Artikkelen ble først publisert i Naturterapeuten  nr 1 2022.

Kilder:

  1. https://www.eurekalert.org/news-releases/710238
  2. https://www.nature.com/articles/nature14432
  3. https://forskning.no/immunforsvaret-alzheimer-depresjon/ny-del-av-hjernen-oppdaget/487404
  4. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27887-0
  5. https://forskning.no/covid19-hjernen/hjernetake-etter-covid-19-infeksjon-kan-skyldes-betennelse-i-hjernen/1968053https://forskning.no/covid19-hjernen/hjernetake-etter-covid-19-infeksjon-kan-skyldes-betennelse-i-hjernen/1968053
  6. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785388
  7. https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220118111405.htm

Legg inn en kommentar