Placebokirurgi like bra som vanlig kirurgi?

Lagt ut av
Jukse-kirurgi like bra som vanlig kirurgi?
Placebokirurgi like bra som vanlig kirurgi?

En av de vanligste argumentene mot naturmedisin er at «det dreier seg bare om placebo».

Neste gang noen sier dette til deg, så kan du henvise til denne artikkelen (1). Her ser man at når man bruker placebo i operasjoner og sammenligner med vanlige prosedyrer så får man tilnærmet samme resultat (bare mindre bivirkninger).

En finsk studie publisert i New England journal of Medicine (2), konkluderer med at pasienter ett år etter meniskoperasjon hadde samme symptomforbedring uavhengig av om de hadde fått hadde fått artroskopi eller placebo-operasjon.

Placebo kan forklares som når «kroppen selv ordner opp», noe som er et hovedprinsipp i naturmedisin og ernæringsterapi. Nemlig å påvirke kroppen til selvhelbredelse. Hvor stor placeboeffekten er, er vanskelig å anslå (3). Men en konklusjon er at samspillet mellom behandler og pasient er viktig (4).

Tar du Vitamin-C ved forkjølelse så har det en ren fysiologisk virkning ved at det styrker immunforsvaret og forhindrer celleskader ved å nøytralisere frie radikaler. Men litt av effekten kommer trolig av at vi også tror på at det skal virke.

Placeboeffekten kommer altså i tillegg til effekten av behandlingen (både naturmedisinsk og medisinsk), og ikke noe vi skal være negative til.  Hvor mange legemidler hadde hatt en virkning uten placebo?

  1. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/–bor-bruke-mer-jukse-kirurgi
  2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1305189
  3. http://nifab.no/forskning/placeboeffekten_og_alternativ_behandling
  4. http://nhi.no/livsstil/helsetjenesten/den-feilbarlige-medisinen/placeboeffekten-29818.html?page=4

Legg inn en kommentar