Kan vi stole på forskningen og rådene om helse?

Lagt ut av
Kan vi stole på forskningen?
Kan vi stole på forskningen og de offentlige rådene om helse, og er (mis)bruket av statiner virkelig nødvendig?

Det har vært skrevet mange bøker om koblingen mellom legemiddelindustrien og de som styrer helsevesenet. Ikke alle har vært like godt dokumenterte, men nå rulles det opp en ganske stor sak i England.

Den 9 mars i år hadde den engelske avisen Sunday Express et oppslag om bindingen mellom de rådgivende legene til National Health Service (NHS) i England og legemiddelindustrien. I England har de en overvåkingsinstitusjon, National Institute for Health and Care Excellence (Nice), som på vegne av myndighetene  gir retningslinjer for behandling innen NHS. Et av de sentrale områdene er behandling av hjerte og karsykdommer hvor kolesterolsenkende medisiner, statiner, brukes i stor utstrekning. I England gjelder det 7 millioner personer. (1)

Nylig satt Nice frem et forslag som innebærer at 25% av befolkningen skulle  få tilbud om medisinsk behandling med statiner. Dette på tross av at mange leger hevder at å forebygge hjertesykdom med statiner, ikke på langt nær kan forsvares, verken økonomisk eller helsemessig.

Så viser det seg at 8 av 12 medlemmer av Nice, som utarbeider nye retningslinjer, er lønnet av legemiddelfirmaene. Lederen av panelet for statinbruk, har hatt oppdrag for seks legemiddelfirma i forbindelse med utviklingen av nye medisiner for å senke kolesterolet.

Det hevdes ofte at statiner gir lite bivirkninger, og at annet en mindre plager, omtrent aldri skjer. Det står i kontrast til det den pensjonerte legen og astronauten, Duane Graveline, har funnet ut. Selv mistet han korttidshukommelsen etter å ha tatt Lipito, en av de mest solgte statinene. Hans erfaringer ga støtet til boken: ”Lipitor, the memory thief ” hvor han forteller sin historie og hva han har funnet ut om bivirkninger i ettertid. Og det er mye mer utbredt enn man får inntrykk av fra legen. Det ligger mye informasjon på hjemmesiden hans (2).

En engelsk lege som vi har kjennskap til på skolen, Malcolm Kendrick, gjennom boken ”Det store kolesterolbedraget” siteres i artikkelen. Han sier at Nice er domstolen som bestemmer bruken av medisiner. Det virker betryggende.

Det har de siste år vært stor fokus på troverdigheten til forskningen som blir utført på legemidler. Det vi kan kalle skandaler, hvor legemiddelfirmaene skriver artiklene og får fremtredende leger til å sette navnet sitt på dem, gjør at tilliten til forskningen som ligger til grunn for bruk av medisiner, sliter. Kravet om at finansielle bånd skal oppgis, viser også at det er vanskelig å finne en ledende lege på medisinske universiteter, som ikke har oppdrag for legemiddelindustrien. Riktig og forsvarlig bruk av medisiner er faktisk mye viktigere enn økonomi – i en perfekt verden

Hva er Statiner?
Statiner er de mest brukte kolesterolsenkende legemidlene i verden. Omsetning i 2012 er oppgitt til 29 milliarder USD for hele verden. Statiner er en HMG Co A reduktase inhibitor. Det betyr at den hemmer et enzym som er med på å omdanne Acetyl CoA til kolesterol. Problemet med det, er at andre stoffer også produseres fra disse prosessene. Blant annet Coenzym Q10 og dolichol (finnes bl. a. i substantia nigra i hjernen). Statiner vil derfor påvirke mange forskjellige funksjoner i kroppen. Blant de mest vanlige bivirkningene er tap av korttidshukommelse og muskelplager. (4,5)

1. Scandal_of_NHS_Experts_Sunday_Express_March_9_2014
2. http://www.spacedoc.com
3. http://www.bbc.com/news/health-26132758
4. Norsk Helseinformatikk, informasjonsside om statiner
5. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/statin-side-effects/art-20046013

2 kommentarer

  1. Medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk Steinar Madsen:

    «Som hjertespesialist er jeg glad for at det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin nå er så billig at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle det i drikkevannet».

Legg inn en kommentar