Friske bør ikke ta influensavaksine

Lagt ut av
Friske bør ikke ta influensavaksine
Friske bør ikke ta influensavaksine

Naturmedisin har alltid ment at det å ha forkjølelse og/eller influensa styrker immunforsvaret.  Når vi er syke vil kroppen benytte flere ulike mekanismer for å stoppe infeksjonen, og i tillegg lære seg å beskytte seg mot nye angrep i fremtiden. I naturmedisinen er det viktig å støtte kroppens egne naturlige mekanismer.

Ny forskning er nå i ferd med å bekrefte dette
Takker du ja til influensavaksine hvert år, takker du samtidig nei til å utvikle bredere immunitet mot senere influensavirus. Det kan få alvorlig følger, mener forskere. Bakgrunnen for dette synet er ny forskning som blant annet andre forfatter av kronikken, Svenn-Erik Mamelund, står bak (1,2).

– Forfatterne peker på noen interessante observasjoner som taler for at friske personer bør gjennomleve influensasykdom for å oppnå sterkere cellulær immunitet, og dermed være bedre beskyttet mot senere influensasykdom.

Forskning har nå antydet at barn som regelmessig ble vaksinert mot sesonginfluensa, kunne bli hindret i å utvikle en naturlig immunitet og derfor ville være mer utsatt for et alvorlig forløp ved senere pandemier (3).

Les mer:

  1. http://tidsskriftet.no/Innhold/Nyheter/2013/November/Friske-boer-ikke-ta-influensavaksine
  2. http://tidsskriftet.no/article/3106841
  3. Bodewes R, Kreijtz JHCM, Rimmelzwaan GF. Yearly influenza vaccinations: a double-edged sword? Lancet Infect Dis 2009; 9: 784 – 8. [PubMed] [CrossRef]

Legg inn en kommentar