Forskning bekrefter biopatiens teorier

Lagt ut av
Ny forskning bekrefter stadig mer av biopatiens teorier.
Ny forskning bekrefter stadig mer av biopatiens teorier

Biopati er et naturmedisinsk analyse- og behandlingssystem med sterkt fokus på regulering av immunsystemet.  Dette systemet er viktig i kroppens forsvar mot mange typer sykdommer, alt fra infeksjoner, inflammasjoner (gikt, reumatisme) og autoimmune sykdommer. Nyere forskning viser at listen over lidelser og sykdommer hvor man nå finner en forbindelse til immunsystemet, bare vokser.

Mange av de bakteriene som naturlig er til stede på kroppens hud og slimhinner, er en del av vårt naturlige forsvar. Innen biopatien kaller vi det positive forholdet mellom disse gode hjelperne og kroppen vår – for symbiose.

Symbiose betyr at to eller flere arter er avhengig av hverandre for å overleve. Biopati, eller biologisk medisin ser på dette som så viktig at en av våre viktigste behandlingsmetoder kalles symbioseterapi. Reguleringen av forholdet mellom kroppen selv og alle dens bakterier ser vi på som grunnleggende for en hver naturlig terapi.

Det er styrkende og oppløftende for biopater når forskning nå i stadig større grad bekrefter våre teorier. Forskere ved University of California (UCLA) har for første gang vist at bakterier i mat kan påvirke hjernefunksjonen hos mennesker.

Les artikkelen her: http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/358320

Les mer om fagskoleutdanning i biopati

Legg inn en kommentar