Fysioterapeut med fokus på ernæring

Lagt ut av
Line Henriksen
Line Henriksen kombinerer fysioterapi og kostveiledning

Line Henriksen er fysioterapeut og selvstendig næringsdrivende ved Eureka kiropraktikk i Stavanger. For tre år siden la hun om kostholdet sitt. Resultatet var mer energi og overskudd, og hun sov bedre om natten.

«Det var min egen erfaring med omlegging av kosthold som først vekket interessen min for sammenhengen mellom mat og helse.  Jeg kuttet ut raffinert sukker og en del andre matvarer. Helsegevinsten var stor.»

Hva gjorde at du begynte på kostholdsveilederstudiet?

«Jeg lette etter et studie som passet i forhold til den filosofien jeg selv har. Jeg ville gjerne lære mer om de tingene jeg så fungerte for meg.  Studiet deres legger for eksempel vekt på det å ha et stabilt blodsukker og hvorfor produksjon og næringsinnhold i maten vi spiser er viktig. Det er ting som er viktig og nyttig for meg som jobber som fysioterapeut.»

Line forteller at hun allerede nå jobber mer med kosthold som en del av behandlingen av sine pasienter.

Jeg spør alltid pasienten om kosthold, og forsøker å kartlegge dette tidlig i behandlingen.

Hvorfor er kosthold viktig når du jobber som fysioterapeut?

Det er en klar sammenheng mellom mange av de plagene mine pasienter kommer til meg med og kostholdet deres.

Mange har kroniske betennelser eller skjelettplager. Min erfaring er at det ofte er en sammenheng mellom dårlig kosthold og muskel-og skjelettplager. Et eksempel er forholdet mellom betennelser og høyt sukkerinntak.

Hva slags reaksjoner har du fått på at kostholdsveiledning er en del av behandlingen?

Jeg har fått veldig positiv respons. Folk kommer til meg for å bli kvitt en slitsom tilstand, og det at vi trekker inn flere faktorer i behandlingen opplever jeg at blir godt mottatt.

Jeg fokuserer mye på matkvalitet. Målet mitt er å gjøre pasienten bevissthet på sammenhengen mellom kvalitet på maten og næringsinnholdet.

Hvis noen går ned i vekt når de legger om kostholdet så er det en bonusgevinst. Hovedfokuset mitt er at de skal bli kvitt helseplagene sine. Sjansen for at vi når den målsetningen er større når vi setter fokus på kostholdet.

Svært mye av immunforsvaret sitter i tarmen. Hvordan kan vi da behandle noen uten å ta tak i hva de spiser? Det er også slik at mange lidelser starter i fordøyelsessystemet. Kosthold er derfor viktig uansett hva slags lidelser man behandler.

Line, du er relativt nyutdannet, hvordan opplever du at fysioterapeuter og fagmiljøet rundt deg forholder seg til at du trekker inn ernæring som en del av behandlingen?

Stort sett føler jeg de fleste er åpne for kostholdsveiledning som en del av behandlingen. Flere og flere åpner for å trekke inn andre metoder i sitt arbeid. Sikker fordi, de som meg, ser at de oppnår bedre resultater.  Helseplager er sammensatte og har ofte mange og komplekse årsaker. Hvis du ønsker å optimalisere helse må du tenke helhetlig.

Noen er kanskje skeptiske, vi mennesker har en tendens til å ønske oss to streker under svaret, og lete etter enkle løsninger. Da er det lett å tviholde på en forklaringsmodell, selv om vi vet at den alene kan ha feil og mangler.

Det er trist når man er redde for nye ting, eller forsøker å beskytte sin egen tittel ved å avskrive andre forklaringer. Vi må ikke miste fokus på pasienten, understreker Line. Det er tross alt hun eller han som er kommet til deg for å få bedre helse. Det er det som er det viktigste.

Hvor er du om 5 år Line?

Om 5 år har jeg integrert ernæring som en større del av min praksis. Jeg håper at jeg etter hvert kan ha rene ernæringskonsultasjoner.  Hippokrates sa for omtrent 2500 år siden «La mat være din medisin og medisin din mat«. Dette ordtaket har vært sitert mye, kanskje nettopp fordi det er så viktig.

Les mer om kostholdsveileder

Legg inn en kommentar