Hvordan utvikle en unik forretningsidè for din klinikk?

Lagt ut av

Et viktig utgangspunkt for en fremgangsrik og lønnsom klinikk er en gjennomarbeidet forretnigsidè. Dessverre er det mange terapeuter som starter opp med litt for lite forarbeid, og kanskje gjør nettopp dette det vanskeligere å lykkes.

Hvordan utvikler du en forretningsidè?

Forretningsideen skal i korte trekk fortelle hva du skal tjene penger på. Den skal for eksempel inneholde:

  • Hvem er du/klinikken?
  • Hvilke behov tar vi sikte på å dekke hos klientene? (hva leverer du av tjenester/proddukter)
  • Hvem er din(e) målgruppe(r)
  • Hvorfor skal klientene velge nettopp deg? (hva er din unike spisskompetanse)

Når du skal skrive din forretningsidè, så bør du ta utgangspunkt i:

  • Tilpasninger til ulike trender og/eller behov i samfunnet. For eksempel nye behandlingstilbud eller ulike tjenester du ser det er behov for.
  • Konkrete behov i ditt nærområde.
Markedsundersøkelse
En markedsundersøkelse kan gjøres enkelt og vil gi deg mye nyttig informasjon.

En måte å få informasjon om behovet på, er å gjennomføre en markedsundersøkelse. Den kan bestå av noen få spørsmål, og du kan få inn svarene ved å gå dør til dør eller bruke Facebook/e-post.

En markedsundersøkelse gir deg også en unik mulighet til å få kontakt med dine første klienter. Du passer jo selvfølgelig på å få tak i e-postadressene til de som deltar i undersøkelsen.

Et eksempel på en forretningsidè:

Terapeut Svendsen skal gi gamle og unge et rikere og sunnere liv gjennom profesjonell behandling ved bruk av soneterapi og akupunktur. Vi vil legge vekt på å gi våre klienter en følelse av at de blir sett og hørt. Vi skal bruke god tid på hver klient i hyggelige og profesjonelle lokaler.

Forretningsideen må formuleres skriftlig, helst kort (ca 2-3 setninger). Du må jobbe lenge med forretningsidèen, forsøke ulike formuleringer og helst vise den til mange for å få feedback.

”The best way to have a good idea is to have a lot of ideas”

Linus Pauling

Husk også at etter du har skrevet ned din unike idè, må du passe på å etterleve denne. Fortell om denne til kundene, informer på hjemmesiden din og ta den gjerne med i annonser og andre trykksaker.

Noen flere tips om en overbevisende forretningsidè

Den viktigste nøkkelen til suksess er fornøyde klienter, ikke kun fantastiske produkter eller behandlingstilbud. Du må derfor ha stor fokus på å finne ut hvordan du kan få fornøyde klienter. Dette høres kanskje selvfølgelig og enkelt ut, men er både vanskelig og ikke minst viktig.

Husk at du må fremheve dine unike løsninger.

I kurset Klinikkdrift vil du kunne lære mer om hvordan du formulerer en forretningside, og etter hvert utikler en forretningsplan. Du vil også lære om hva du har lov til å skrive og ikke skrive i markedsføringen av din klinikk.

Les mer om klinikkdrift her.

Legg inn en kommentar