Hva skal til for å lykkes som terapeut?

Lagt ut av
Hva skal til for å lykkes?

Et av skolens viktigste mål er å gi studentene vi utdanner de beste forutsetninger for å lykkes som terapeuter. Hvilke faktorer som er viktige for å lykkes er noe vi kontinuerlig forsøker å finne ut av, og ta hensyn til i undervisningen.

I høst har skolen derfor gjennomført intervju med ti terapeuter som har etablert en god og lønnsom praksis. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse med 300 respondenter via skolens blogg hvor spørsmålet var «Hva tror du er de tre viktigste faktorene for å lykkes som terapeut?». Vi har altså fått resultater fra vellykkede terapeuter og kan sammenligne dette med resultater fra et større utvalg tilfeldig besøkende på vår blogg.

Begge undersøkelsene viser at  terapeutens personlige egenskaper, graden av gode behandlingsresultater, tilstedeværelse, empati og fokus er de viktigste suksessfaktorene.  De ytre faktorene, driftsmessige aspekter som markedsføring, beliggenhet og utvikling av forretningsplanen, er sett på som mindre viktig for en god praksis.

Terapeutens resultater er viktigst

Det som kanskje er litt overraskende er at de ti vellykkede terapeutene har lagt vesentlig større vekt på de ytre faktorene. Det virker som at de har sett viktigheten av å tenke markedsføring, og flere av dem har i tillegg arbeidet godt med sin forretningsplan.

Vi kan altså forsiktig konkludere med at det er lett å fokusere for mye på sin egen faglige rolle som terapeut. Man kan ha lett for å tro at så lenge man oppnår gode resultater så vil man lykkes. Dette kan selvfølgelig gjelde for noen, men vi er overbevist at de fleste må jobbe med andre bedriftsområder i tillegg.

Hva er oppskriften på suksess?
I tillegg til å jobbe mye med din faglige kompetanse og utvikle deg som terapeut, så tror vi at det å lage en god forretningsplan og ha kunnskap om markedsføring vil hjelpe deg til å oppnå det du ønsker.

En forretningsplan er et levende dokument som bør oppdateres underveis, og i hvert fall tas frem og sjekkes en gang i året.

Denne prosessen vil få deg til å forstå hva som skal til for å lykkes med din forretningsidé.  Forretningsplanen skal være laget slik at samarbeidspartnere og eventuelle medarbeidere skal få en god forståelse av hva som er situasjonen for bedriften og hvordan man skal lykkes med etableringen av sin praksis.

Å unnlate å utarbeide en god forretningsplan er like katastrofalt som å bygge et hus uten tegninger.

Litt om markedsføring
Som terapeut er det avgjørende at du kjenner til grunnleggende markedsføring og hvordan du kan selge dine behandlingstjenester og eventuelle produkter.

Ofte kan man føle at markedsføring er en unødvendig utgift, og man blir oppgitt over overivrige selgere. Men, reklame har eksistert i tusenvis av år av en grunn. Riktig markedsføring er både effektivt og lønnsomt – det som er vanskelig er å vite hvor du skal bruke dine markedsføringsmidler.

En hovedregel kan være at din markedsføring skal lønne seg. Du skal altså ved å bruke penger på for eksempel en annonse få en effekt som er større enn kostnadene.

Markedsføring skal være lønnsomt

Markedsføring er mer enn bare reklame og salg. Markedsføring er all kontakt med dine klienter, hvordan du skaffer dem, og ikke minst hvilken oppfølging du gir dem. Markedsføring handler om å registrere behov i markedet og utvikle tjenester og produkter som tilfredsstiller disse behovene, for deretter å selge inn dette til markedet. En metode for å forstå dette er at du som terapeut bør gjennomføre en markedsundersøkelse.

Gratis markedsføring
Mye markedsføring kan også foregå uten at det behøver å koste noe. Ofte vil du oppleve at nettopp denne markedsføringen gir de beste resultater. Uansett så må du kontinuerlig evaluere resultatene av den strategien du velger. Spør derfor alle nye klienter hvordan de fikk kjennskap til deg.

Tunsberg Medisinske Skole har integrert kurset drift og markedsføring i studiene ernæringsterapi, soneterapi og biopati. Kurset er også åpent for alle som ønsker å bedre sine muligheter til å lykkes som terapeut.

Legg inn en kommentar