Hva skal til for å lykkes som terapeut?

Lagt ut av
Hva skal til for å lykkes?

Skolen har som et viktig og overordnet mål å utdanne terapeuter slik at de lykkes i sin virksomhet.

Tidligere undersøkelser har vist at det kan være vanskelig å ha suksess som terapeut, men vi vet også at mange gjør det svært godt.

Prosjekt «hvem lykkes»
Denne høsten jobber vi med et prosjekt hvor vi forsøker å lære mer om hvem som lykkes.

Vi kombinerer bruk av spørreundersøkelser med dybdeintervjuer og vil senere publisere resultatene som vi kommer frem til.

Vi håper derfor at du ønsker å være med på dette ved å krysse av det du tror er de 3 viktigste suksessfaktorene i undersøkelsen under. Du kan også skrive inn en annen faktor som vi ikke har tatt med her.

Legg inn en kommentar