Høringssvar, Forslag om merverdiavgiftsplikt

Lagt ut av

Vi har i dag sendt inn følgende høringssvar, og oppfordrer terapeuter, behandlere, pasienter og andre interesserte i å gjøre det samme (1).

I bunn og grunn handler det om hva slags samfunn vi ønsker. Ønsker vi et samfunn hvor man fremmer en tankegang om at «alt» skal behandles med medikamenter, og hvor man ikke lenger selv har noe ansvar for å ta vare på egen helse og forebygge sykdom med naturlige og bivirkningsfrie metoder?


Høringsuttalelse ad 19/2280-8 –  Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Selv om vi ikke står oppført som høringsinstans, ønsker vi å komme med et høringssvar.

Kort høringsfrist midt i ferien
Vi ber primært om at høringsfristen utsettes for å gi flere muligheten til å sette seg inn i saken, behandle den, og få muligheten til å komme med en uttalelse. Nesten hver fjerde voksne nordmann benytter seg av alternativ behandling. Konsekvensene av å innføre merverdiavgift er derfor svært store og bør medføre en mer grundig saksbehandlingsprosess.

Økt profesjonalisering, bedre ivaretakelse av forbrukerhensyn og pasientsikkerhet
Formålet med registeret for utøvere av alternativ behandling, er et ønske om økt profesjonalisering, bedre ivaretakelse av forbrukerhensyn og pasientsikkerhet.

At ikke registeret fungerer optimalt slik det er i dag, kan vi til en viss grad være enige i. Det bør innføres fagkrav som vil ytterligere øke pasientsikkerheten, og man vil kunne unngå en del av de mer useriøse aktørene. Fagkravene kan f.eks. omfatte krav til medisinske fag, minimum antall timer undervisning, praksis, krav til lærere etc. Medisinske fag kan man ta ved flere offentlig godkjente skoler, både private og offentlige.

Det finnes offentlig godkjente fagskoler som i mange år har undervist terapeuter, og som vektlegger kvalitetssikring, faglig utvikling og pasientsikkerhet.

Er løsningen å fjerne hele registeret?
Ved å fjerne registeret vil det rasere mye av det gode arbeidet som er gjort med profesjonalisering av organisasjoner og skoler over svært mange år. Pasientene vil oppleve enda mindre sikkerhet. Terapeuter vil ha mindre grunn til å være medlem av en terapeutorganisasjon, og de vil da heller ikke ha kompetansekrav (som finnes i mange organisasjoner), etiske regler, organer for klagebehandling eller skadeforsikring.

Sikkerheten til pasientene vil bli sterkt redusert.

Negativt fokus på alternativ medisin
Flere medier har nå i mange år publisert programmer og saker med et tydelig formål å svartmale en hel yrkesgruppe. Typisk har de forsøkt å fremstille behandlingene som helt uvirksomme, bedrag, udokumentert osv. Finansdepartementets bruk av begrepet «useriøse utøvere», kan tyde på at saksbehandlingen har latt seg påvirke av media. At det finnes noen som er «useriøse» er noe som forekommer i alle yrker, men «straffer» man da hele yrkesgruppen?

At det er et stort behov for seriøs alternativ og komplementær behandling er utvilsomt, så lenge så mange benytter seg av det og opplever det som svært viktig for å opprettholde god helse. At vi må legge ned et solid arbeid i å øke kvalitet, seriøsitet og pasientsikkerhet er riktig. Men løsningen er ikke å legge ned registeret for utøvere av alternativ behandling, det vil tvert imot virke motsatt og gi de useriøse enda friere spillerom.


Med vennlig hilsen
Truls Isaksen

 

  1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-om-merverdiavgiftsplikt-pa-alternativ-behandling-og-kosmetisk-kirurgi-og-kosmetisk-behandling/id2715167/?expand=horingsnotater&lastvisited=7e561efe-f117-4c2f-90c9-d79afa43f073

Legg inn en kommentar