Vi ønsker Katrine Solbakken velkommen som lærer!

Lagt ut av

Katrine Solbakken er vår nye lærer på kurset Hårmineralanalyse. Hun har en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, i tillegg til å være Kostholdsveileder TMS og NLP Coach. Katrine har lang erfaring med veiledning innen matintoleransetesting og hårmineralanalyse (HMA).

Hvordan ble du interessert i kosthold og helse?

Jeg hadde eksem og en del vondt i magen fra jeg var liten av, men av legen fikk jeg kun kortisonkrem for å lindre utslettene. Jeg begynte å interessere meg for kosthold i studietiden og tok en matintoleransetest for å se om det ville hjelpe meg å bli kvitt eksemet. Jeg kuttet ut matvarene med reaksjon og ble mye bedre. Etter det har jeg  jobbet mye videre med egen helse ved å optimalisere kostholdet, balansere mage/tarm, ta ulike ernæringstester og tilføye relevante kosttilskudd.

Da jeg oppdaget funksjonell medisin og ernæringstester, og så hvordan jeg kunne bygge på utdannelsen og kunnskapen min, åpnet det seg en ny og spennende verden for meg.

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

Jeg har en bachelorgrad i naturvitenskapelige fag og en mastergrad i husdyrbiologi fra NMBU på Ås. Utdanningen ga meg god og spesialisert kunnskap innen biologi, kjemi, anatomi, fysiologi og ernæring. Senere tok jeg Kostholdsveileder ved Tunsberg og det ga meg enda mer kunnskap om betydningen av matkvalitet og sammensetningen av næringsstoffer i maten vi spiser.

Da jeg var ferdig utdannet på Ås, jobbet jeg et par år i Mattilsynet med veiledning og tilsyn i næringsmiddelvirksomheter og merking av kosttilskudd.

I 2009 begynte jeg å jobbe som terapeut i tillegg til å veilede andre naturterapeuter i bruk av ulike ernæringstester. Min første erfaring som terapeut var hos EU BioTek. Der veiledet jeg pasienter i kosthold og supplerende kosttilskudd tilpasset hver enkel basert på resultater fra ulike tester og målinger (ofte inkludert matintoleransetester.)

Det var litt tilfeldig at jeg begynte å jobbe i EU BioTek. Jeg fikk tilsendt en invitasjon til kurs i matintoleransetesting av en venninne og oppdaget at de holdt til i nabobygget på Kløfta. Jeg avtalte å besøke dem og da de hadde planer om å ansette flere i samme tidsrom, ble det til at jeg begynte å jobbe på BioTek Klinikken under opplæring av Linda Rahbek. Jeg hadde da allerede begynt å studere Kostholdsveileder på Tunmed og syntes denne retningen å gå var veldig spennende.

Jeg har også noen års erfaring med å jobbe som terapeut via eget firma. Ved siden av jobb som terapeut har jeg også holdt kurs og veiledet andre terapeuter i flere ulike leverandører av matintoleransetester.

Hvor lenge har du holdt på med hårmineralanalyse (HMA)? 

Jeg oppdaget HMA og tok min første analyse da jeg begynte å jobbe i Isblå i 2016. Jeg har lært om testene i teori og praksis siden da.

Hvordan fungerer en HMA? 

En HMA kartlegger din individuelle ernæringsstatus og du kan du få svar på mineralbalansen, energiomsetningen, stressresponsen, viktige hormonbalanser og verdier av tungmetaller i kroppen.

Mineralene kommer ut i hårvev og reflekterer mineralinnholdet i kroppsvev. Hårceller deler seg raskt og håret vokser typisk 1 cm i måneden. Håranalysen måler celleopptak av alle essensielle mineraler og tungmetaller de siste 2-3 månedene. Mineralenes mønstre og forhold til hverandre gjenspeiler kroppens ernæringsstatus og trend (1).

Prøvesvaret kommer med en utfyllende og unik rapport som gir forslag til hvordan mulige ubalanser kan korrigeres gjennom persontilpasset kosthold og tilskudd.

Hva har HMA gjort for deg?

I de 7 årene før jeg startet i Isblå jobbet jeg mye selv med å fjerne matvarer og reparere/balansere tarmen. Jeg kom et godt stykke på vei med bedring av helsen og ble kvitt eksem og vondt i magen. Men jeg manglet fortsatt energi i hverdagen. Så da HMA-testen viste at jeg hadde lav energiomsetning («slow»), fikk jeg en nøkkel til en ny verden av innsikt.

HMA har blant annet hjulpet meg med å få mer energi!

Trenger alle å ta en HMA, eller er det noen som trenger det mer? 

Mange bruker HMA for å forebygge eventuelle helseplager og for å kunne sjekke verdier av giftige metaller, eller bare for å kunne få informasjon om optimalt næringsinntak. HMA kan benyttes av mennesker i alle aldre og på alle fysiske nivåer.

Pasienter som sliter med diffuse plager, søtsug, lite energi, stress, fordøyelsesplager, hodepine, konsentrasjonsvansker, hormonelle ubalanser, over- eller undervekt, dårlig søvn eller ufrivillig barnløshet kan ha nytte av å ta en HMA. En test vil også være nyttig ved mistanke om tungmetallforgiftninger.

Det er viktig å poengtere at HMA ikke er et diagnoseverktøy og verken behandler sykdommer eller symptomer, men bidrar til å rette opp kroppens ubalanser og dermed forebygge.

Kan du fortelle om en av casene du har hatt?

Ja, en dame på 64 år ønsket hjelp med lite energi, forstoppelse og ekstra svette. Hun hadde også en del psykisk stress. Hun hadde tidligere prøvd mye forskjellig kosttilskudd for å få i gang tarmen og hadde ingen utslag på matintoleransetest. HMA-testen viste at hun har en rask metabolisme og dermed omdanner maten raskt til energi, og at kroppen lett kan gå i stressmodus (det er forholdet mellom mineralene som bestemmer den metabolske typen på testen.)

Testen viste et lavere nivå enn normalt av magnesium og kalsium. Økt stress kan føre til mangel på begge disse mineralene, men her kan det være flere medvirkende årsaker. Alle muligheter er beskrevet i rapporten som følger med testresultatet. Testen hennes viste også høyere nivå av natrium enn normalt, og nivået var i tillegg høyere i forhold til kalium. Økt tilbakeholdelse av natrium kan også skyldes økt stress. Dette er eksempler på nivåer av og
forholdet mellom mineraler som videre kan medvirke til ulike symptomer hos pasienten.

Pasienten gjorde en omlegging av kostholdet etter anbefalinger i rapporten og tok i tillegg anbefalte kosttilskudd. Dette er individuelt tilpasset hver pasient ut i fra den enkelte mineralbalansen og eventuelle tungmetallbelastninger. Etter kort tid fikk hun mer energi, magen begynte å fungere og svetten avtok.

Da hun etter en periode sluttet med tilskuddene og kostholdet ble mer likt slik det var tidligere, kom symptomene gradvis tilbake. Hun tok en ny test og fulgte igjen anbefalte kostholdsråd og kosttilskudd. Resultatet var at hun raskt fikk mer energi, en bedre fungerende mage og mindre svette. For å komme i mål og å kunne trappe ned på tilskuddene etter hvert, er det viktig at hun samtidig jobber med stresset. Dette kan være en medvirkende årsak til mineralubalansene som igjen gir symptomene hennes.

Hvorfor bør en terapeut/veileder ta kurs i HMA? 

Dersom du ønsker å jobbe med HMA, er du nødt til å ta kurset. Du kan ikke bare begynne med HMA på egen hånd helt uten videre. For det andre er det svært nyttig for både deg som terapeut og for pasienten din at du bruker HMA i din kartlegging av vedkommendes helsesituasjon.

En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi, ernæringsstatus og helse, og vil kunne motivere til endring. HMA er et flott supplement til andre verktøy (behandlingsmetoder og tester) som terapeuten har fra før og kan hjelpe til med å finne medvirkende årsaker til helseplagene og få pasienten raskere i mål mot en bedre helse. Å forstå hvor årsaken til pasientens plager ligger, er nøkkelen til å korrigere ubalansene.

Rapporten med analyseresultatene bidrar til at terapeuten kan gjøre veiledningen av kosthold og kosttilskudd optimal og individuelt tilpasset pasienten. Vi er komplekse med forskjellig utgangspunkt og indre miljø og jeg ser mer og mer viktigheten av en persontilpasset tilnærming i veiledning av pasienter.

Finnes det god forskning som støtter bruken av HMA?

Det finnes en lang rekke studier og forskning i internasjonale vitenskapelige publikasjoner som indikerer at hårmineralanalyse fungerer i praksis og at hår er passende for å evaluere kroppens lager av mineraler. Studiene viser sammenheng mellom ulike områder og HMA, for eksempel mental helse og adferd, metabolisme, diabetes og blodtrykk.

Hvert år er det over 150 000 håranalyser som tas i USA av lisensierte laboratorier. Samtlige laboratorier har et program for kvalitetssikring/kvalitetskontroll og følger CLIA-retningslinjene for presisjon og pålitelighet. Forskning indikerer at en riktig innsamlet hårprøve, som er analysert ved et lisensiert laboratorie, gir pålitelige resultater (2).

I artikkelen «A review Hair tissue analysis: An analytical method for determining essential elements, toxic elements, hormones and drug use and abuse” publisert i International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) i 2013 forklares det at hårmineralanalyse som analyseverktøy  er en høyt utviklet teknikk som kan brukes som et screeninghjelpemiddel for mineralmangel, overskridelser og/eller biokjemisk ubalanse når den utføres etter nøyaktige standarder og tolkes riktig. Artikkelen oppsummerer at håranalyse er et uvurderlig screeningverktøy for å bestemme kostholdsprogram og tilskudd tilpasset den enkeltes spesifikke behov (3).

Studien “Nutrient Intakes and Hair Mineral Contents of Young Children” publisert i Pediatr. Gastroenterol Hepatol Nutr. i 2016 ble utført for å evaluere kostholdsinntaket i næringsstoffer og innholdet av mineraler i hår hos små koreanske barn. Konklusjonen var at konsentrasjonen av kalsium, jern og kobber var betydelig lavere hos små barn og førskolebarn enn hos spedbarn og at utilstrekkelig inntak av kalsium og jern i kostholdet så ut til å ha sammenheng med redusert innhold av mineraler i håret hos små barn (4).

I studien “Hair zinc level analysis and correlative micronutrients in children presenting with malnutrition and poor growth”, publisert i Pediatr. Gastroenterol Hepatol Nutr. i 2016 var bakgrunnen at sinkmangel kan indusere alvorlige kliniske problemer i mage-tarmsystemet og immunsystemet og kan påvirke vekst og utvikling, særlig alvorlig hos yngre pasienter. Studien konkluderte med at kronisk sinkmangel gjenspeiles mer presist i hår enn i serum og at mineralanalyse og måling av sink i hår er nyttig som en terapeutisk guide i klinisk undersøkelse av barn med underernæring og dårlig vekst (5).

Er det noe du vil legge til helt til slutt?

Ja, jeg vil legge til at etter at jeg virkelig fikk forståelsen for hva HMA er, har jeg fått et helt nytt syn på anbefalinger av vitaminer og mineraler. Både for mye og for lite av enkelte vitaminer og mineraler kan påvirke andre næringsstoffer og funksjoner i kroppen. HMA forsterker min overbevisning om at veiledning av kosthold og kosttilskudd bør tilpasses individuelt.

  • Les mer om kurs i Hårmineralanalyse (opptakskrav)
  • Det er også mulig å se opptak fra vårt HMA-seminar som var 14. september (åpent for alle).

Kilder:

  1. Sporstoffer og andre essensielle næringsstoffer. Klinisk bruk av hårmineralanalyser. Dr. David Watts
  2. Bass DA et al. “Trace Element Analysis in Hair: Factors Determining Accuracy, Precision, and Reliability” Altern. Med. Rev. 2001 Oct;6(5):472-81.
  3. Ghorbani et al. «A review Hair tissue analysis:An analytical method for determining essential elements, toxic elements, hormones and drug use and abuse” International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)4:3675-3688 · January 2013
  4. Kim Hy et al. “Nutrient Intakes and Hair Mineral Contents of Young Children.” J Clin Pediatr Dent.2016;40(2):152-5
  5. Hwan Han et al. “Hair Zinc Level Analysis and Correlative Micronutrients in Children Presenting with Malnutrition and Poor Growth”. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016 Dec;19(4):259-268

Legg inn en kommentar