Det hjelper lite hvor flink du er som terapeut om du ikke tjener penger!

Lagt ut av
    Jon Anders Hesby har undervist i klinikkdrift ved skolen siden 2006
Jon Anders Hesby har undervist i klinikkdrift ved skolen siden 2006

For å lykkes som terapeut må du ha en god idé, vite hvordan du skal organisere driften, ryddige og oversiktige rutiner, og en grundig plan over utviklingen. Alt for mange tror at så lenge de er faglig flinke, så vil pasientene stå i kø utenfor døra til klinikken. Dessverre er det ikke så enkelt, spesielt i en oppstartsfase.

Ved skolen legger vi stor vekt på terapeutkompetanse. Det vil si den kompetansen du trenger i tillegg til det faglige for å lykkes. Klinikkdrift en er sentral del av dette.

Hva er en forretningsplan?
Planen beskriver din forretningsidé og hvordan du har tenkt å drive virksomheten.

Forretningsplanen er først og fremst et styringsverktøy for deg selv, men den er også nyttig når du skal presentere deg overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende.

Uansett hvor god en forretningsplan er, vil den være verdiløs uten å bli gjennomført. Alt for mange putter forretningsplanen i hylla og lar den støve ned. Det må brukes aktivt og oppdateres etter behov.

Hvem er du?
Gjennom arbeidet med forretningsplanen vil du måtte reflektere mye over hva slags terapeut du ønsker å være, og dine styrker og svakheter. I tillegg er det viktig å tenke igjennom hva slags pasienter ønsker du å tiltrekke deg. Hva forventer du av pasientene dine, er det spesielle sykdomsgrupper, aldersgrupper etc.

Det handler om å gjøre de rette tingene på den riktige måten!

Hvordan leve ut din forretningsidé?
Å sette seg attraktive mål er helt nødvendig for å skape de beste resultatene for din klinikk.

Mål kan være både kvantitaive og kvalitative. Kvantitative mål kan for eksempel være å ha 6 behandlinger om dagen, eller oppnår en viss omsetning. De kvalitative målene kan være å hele tiden sikre at du utfører behandlingen på en profesjonell måte og kvalitetssikrer alle rutiner for klinikken, og hvordan du skal holde deg faglig oppdatert.

Om du ønsker å behandle 6 klienter om dagen i stedet for 4, krever det planlegging og systematisk jobbing.

Cash is king!
I startfasen vil du mest sannsynlig oppleve at du har flere utbetlinger enn innbetalinger. Det betyr en negativ kontantstrøm og dermed svak evne til å betale gjeld ved forfall.

For å sikre en best mulig kontanstrøm, må du hele tiden tenke tæring etter næring og sette opp et realistisk budsjett.

Hva er mine kritiske suksessfaktorer?
Det er helt avgjørende at du finner en attrakiv beliggenhet. Husk at tilgjengelighet og åpningstider kan være viktig for mange pasientgrupper.

Du må velge selskapform og sette deg inn i hvilke lover og regler som er knyttet til denne formen viktig å ta stilling til før etableringen. Når blir du mva-pliktig og hva er kravene til godkjent kasseapparat?

Nøkkelen til suksess:

  • Skap et attraktivt tilbud
  • Lag en solid forretningsplan
  • Definer dine aktuelle målgrupper/målmarkeder
  • Tenk tæring etter næring
  • Forsikre deg om at klienten din er strålend fornøyd etter behandlingen

Hva lærer du på kurset klinikkdrift?

Hele kurset er bygd opp rundt det å utvikle din egen forretningsplan, i tett samarbeid med faglærer. Hvis du gjør en god jobb med oppgavene, vil du etter endt kurs sitte igjen med en komplett forretningsplan.

Les mer om klinikkdrift her

Legg inn en kommentar