Forskning og kvalitetsikring

Lagt ut av

Forrige uke deltok vi på SABORG sitt forskningsseminar/kontaktforum i Oslo. Her er en kort rapport fra to spennende og lærerike dager, og litt informasjon om SABORG, VEKS-fag, RAB, VIFAB, NAFKAM, RESF – mange artige akronymer her 🙂

Bilde fra konferansen
Bilde fra konferansen

SABORG (sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) jobber aktivt for å utvikle fagområdet, samt å samarbeide med helsemyndighetene og utøverorganisasjonene. SABORG ble stiftet i 2003 etter initiativ fra helsemyndighetene og består nå av 12 organisasjoner.

SABORG stiller spesifikke krav til de utøverorganisasjonene som ønsker å bli medlem av SABORG. Dette gjelder blant annet krav til vedtekter, etiske retningslinjer og utdanningsnivå.  Vi anbefaler våre studenter å sette seg inn i hva SABORG jobber med, og hvilke utøverorganisasjoner som er tilknyttet organisasjonen.

Vi mener SABORG gjør et svært viktig arbeid som er med på å øke:

  • anseelse, kvalitet og krav til naturterapeuter
  • kvaliteten på utdanningene
  • pasientsikkerheten

Et eksempel på et slikt arbeid fra SABORG, er utarbeidelsen av et felles rammeverk for VEKS-fag. Vår egen lærer Lars Gunnar Lingås var sentral i dette arbeidet.

SABORG jobber for å innskjerpe kravene som legges til grunn for at en utøverorganisasjon skal blir godkjent i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Intensjonen med registeret var i utgangspunktet å sikre kvaliteten til utøverne, samt bedre pasientsikkerheten. Slik det er nå, så har mye av av denne funksjonen blitt utvannet, da mange av organisasjonene som har blitt godkjent, ikke stiller spesielt høye krav til sine medlemmer. For å bli registrert terapeut i registeret må du være medlem av en utøverorganisasjon. Det er stor variasjon i hvilke krav de ulike organisasjonene har til de som ønsker å bli medlem. Dette er altså opp til hver enkelt organisasjon.

Gunna Højgaard, (Massageskolen i København) gav oss en god orientering om situasjonen i Danmark. For å kunne drive behandling i Danmark uten mva, må du godkjennes av det danske skattevesenet. De stiller spesifikke krav til utdanningen samt selve behandlingen. Det stilles ikke krav til at man må være medlem av en utøverorganisasjon. Kravene spesifiserer antall timer i ulike fag, men sier ikke mye om innhold i, eller kvaliteten på utdanningen.

Det er også i Danmark en bransjeadministrert registerordning. RAB-registeret er en frivillig oversikt over behandlere i Danmark. Det er omtrent de samme krav for å bli registrert der som det er i mva-registeret, men det er altså to ulike registre.

I 1998 ble VIFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling) etablert med formål å forske på alternativ medisin i Danmark. Denne legges ned etter 2012 på grunn av manglende bevilgninger. VIFAB har en meget bra nettside med mye god og nyttig informasjon.

Anita Salamonsen, NAFKAM
Anita Salamonsen, NAFKAM

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) deltok også med flere delegater. NAFKAM er tilknyttet Universitetet i Tromsø og ble etablert i 2000.

NAFKAM er en unik institusjon i internasjonal sammenheng, og ble i 2008 valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling. Fra NAFKAM fikk vi blant annet en god diskusjon rundt ulike forskningsmetoder. Viktig her er blant annet de kvalitative metodene som vil egne seg for mange terapeuter som er interessert i å forske på egen behandling. NAFKAM har utviklet en egen forskningsguide til dette.

Vi fikk også lære litt om NAFKAM sitt arbeid med register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). Dette er et register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp som knyttes til bruk av alternativ behandling. Vi anbefaler alle studenter og behandlere til å sette seg inn i dette og eventuelt sende inn pasienthistorier. Arbeidet er basert på grundige intervjuer samt vurdering av de medisinske resultatene. Selv om metodene har mange svakheter vil de også kunne avdekke en del interessante historier som kan være viktige i videre (kvantitativ) forskning.

Helsedirektoratet og helsetilsynet var også til stede som observatører.

Aktuelle linker:

Kontaktskjema RESF:
http://uit.no/ansatte/organisasjon/aktiviteter/aktivitet?p_document_id=293529&p_dimension_id=88112&p_menu=42432

Legg inn en kommentar