Økt kunnskap gir bedre innsikt og bedre resultater

Lagt ut av

Randi Nordvi  har i mange år drevet 1-2-3 klinikken i Sandvika. Samarbeid og tverrfaglig behandlingstilbud mener hun er blant ingrediensene som er nødvendige for å lykkes som terapeut. Ved skolen har Randi fullført ernæringsterapi og er stadig å se på faglige oppdateringer i soneterapi.

Randi, du var alt ferdig utdannet naturterapeut når begynte som student hos oss. Hva gjorde at du valgte å satse på nye studier, tross at du allerede var en veletablert terapeut?

«For det første så lærer jeg for eget utbytte. Økt kunnskap gir bedre innsikt og bedre resultater i behandling. Folk er i dag mer opptatt av hvilke kvalifikasjoner jeg har, enn det de var tidligere.»

Det er også viktig å huske av vi aldri blir utlærte. Vi må være ydmyke og åpne for nye tilnærminger og metoder for behandling.

Randi Nordvi
Randi Nordvi kombinerer flere ulike behandlingsmetoder.

«Naturmedisin har hatt en oppsving siden jeg startet, det er flere utøvere enn tidligere, og et bredere behandlingstilbud. Stadig flere benytter seg av naturmedisinske behandlingstilbud, enten for å supplere eller erstatte annen behandling. Det aller tydeligste tegnet på den økende anerkjennelsen av naturterapi som behandlingsform, er  kanskje mer bevisste klienter.

De som kommer til meg, vet mer enn tidligere og er mer bevisste og opptatte av å delta aktivt i behandlingen. Da er det en fordel å ha flere ben å stå på. Det å kunne vise at jeg er opptatt av  å oppdatere min kompetanse, og vite så mye som mulig om alle elementene i den behandlingen jeg tilbyr.

Hvorfor valgte du ernæringsterapi Randi?

«Jeg ville integrere ernæring i mitt behandlingstilbud. Jeg trengte å vite mer om ernæring for å forklare klientene mine hvordan det de spiste var med på å påvirke resultatene av behandlingen min. Naturterapi er helhetlig og holistisk tankegang. Hvordan kan man da behandle uten å ta i betraktning noe så grunnleggende som mat? Det er jo tross alt det drivstoffet vi tilfører kroppen daglig. Jeg opplever også at stadig flere er opptatte av og bevisste på hvordan det de spiser påvirker helsen deres.  De som kommer til meg er i alle aldere, og har alle typer plaget. Det de utover det har til felles, enten det er primærårsaken til at de oppsøker meg eller ikke, er at de sliter med fordøyelsen. Derfor spør jeg alltid og forsøker å kartlegge hvordan kost og ernæring er med å påvirke tilstanden deres.  »

Har du noen gode råd til andre studenter?

«Naturmedisin retter opp ubalanser, vi behandler altså ikke bare symptomer. Det tar lenger tid, og resultatene blir som regel bedre når pasienten selv er aktivt med. Igjen, det å lytte er en av grunnsteinene i alt arbeid med mennesker. Jeg opplever at mange kommer til oss nettopp fordi de føler at de ikke blir hørt hos lege eller annet helsepersonell. Slik at det å være bevisst på at kommunikasjon med pasienten er sentralt i alt arbeid med helse og avgjørende for en vellykket behandling.»

Du bruker også en del fotsoneterapi som støttebehandling. Hva mener du er fordelen med Ersdal-metoden som undervises ved TMS?

«Jeg er veldig fornøyd med utbyttet mitt av de faglige oppdateringene i soneterapi. Ersdal metoden er systematisk. Mange av punktene er de samme som jeg kjente til fra tidligere, men metoden er mer direkte og du lærer konkrete grepsteknikker som er veldig viktigere for å kunne maksimere resultatet av fotsonebehandlingen. Jeg kommer definitivt til å fortsette på de faglige oppdateringene.»

Legg inn en kommentar