Naturmedisineren

Lagt ut av
Naturmedisineren
Naturmedisineren

Det finnes flere dyktige og vellykkede naturmedisinere i Norge, en av dem er Gunnar Johan Helliesen.

Du finner han i Brattåsveien 17 på Åsen, midt mellom Ullandhaug og Hillevåg i Rogaland. Der driver Gunnar Naturmedisineren, et privat heilpraktikerkontor. Heilpraktiker er en yrkestittel og betegnelsen på en naturmedisinsk profesjon med opprinnelse fra Tyskland .

Naturmedisinsk helsearbeid har som målsetning å avsløre mulige funksjonsforstyrrelser i den menneskelige organisme.  Ikke bare etter at du er blitt syk, men på et tidlig stadium,  før det utvikles en klinisk sykdom. Naturmedisin er kunnskap om hvordan man kan utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse. Naturterapeuten behandler derfor årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene.

Hvem er det som kommer til deg for behandling ?

«Nei, det er helt vanlige mennesker med forskjellige typer plager. Hjerte og kar, fordøyelsesproblematikk og muskelsmerter er kanskje blant de vanligste årsakene til at mennesker kommer hit til meg.»

Hva er det som er viktig i en behandlingssituasjon?

«Det er viktigere å vite hvilken person som har sykdommen enn av vite hvilken sykdom personen har. Det er gjennom analyseverktøy og samtale med pasienten man kommer frem til et tilfredsstillende behandlingsalternativ.  Kommunikasjonen med pasienten er en av nervetrådene for å avdekke hva som er rett behandling. Symptomene taler også gjennom  samtalen jeg har med pasienten. Smerten er et symptom som er der for å beskytte. Det er et alarmtegn. Du kan sammenligne det med en bil hvor den røde varsellampen lyser. Den nytter ikke bare å ta bort varsellampen. Å skru den av løser ikke problemet, man må finne årsaken til hvorfor den lyser i utgangspunktet.»

Her på skolen har Gunnar ved flere anledninger deltatt på faglige oppdateringer i soneterapi.
Han forteller at faglige oppdateringer er viktige for han. Det å være aktiv i ett fagmiljø og å ha muligheten til å lære nye teknikker er virkemidler for å kunne forbedre behandlingstilbudet sitt ytterligere.

Norske naturterapeuter trenger et forum der man deler teknikker, kunnskaper og ideer. Det kan vi bli enda flinkere til her i Norge. Faglige oppdateringer er et eksempel på en slik arena.

Gunnar forteller at han mener samarbeid er nøkkelen i alt arbeid med helse.

«Vi må lære å dele, og å lære av hverandre. Det er viktig at vi i fellesskap og uten profesjonsstrid gjør det vi kan for å hjelpe mennesker som er syke. At vi sammen kan lete etter årsakene til lidelsene og gi mennesker et mangfoldig og seriøst terapitilbud»

Hva mener du er styrken til soneterapi, og hva kan someterapi gjøre?

«Virkningen av fotsoneterapien beror på den kjensgjerning at føttene inneholder såkalte ECIWO soner, som linker kybernetisk opp til for eksempel indre organer, blodårer eller hjernesentra. Fotsoneterapien kan brukes som selvstendig behandlingsform, eller i kombinasjon med andre terapiformer. Det er et godt alternativ for å behandle funksjonelle forstyrrelser i indre organer eller i tilfeller der pasienten har forstyrrelser som er forårsaket av manglende nervøs styring. Terapien virker også avspennende på mange typer  sene- muskel- og leddsykdommer. Fotsoneterapien er utmerket i kombinasjon med samtlige terapiformer i den tradisjonelle naturmedisinen»

Har du noen tips til andre som har lyst til å åpne praksis?

«Det er en del utfordringer knyttet til det å åpne praksis som man ikke umiddelbart tenker på. Det er ikke alltid nok å være en dyktig terapeut. Du må vite hvordan man driver en praksis og kunne markedsføre tilbudet ditt ut til et publikum. Det hjelper ikke om du er kjempedyktig i jobben du gjør hvis ingen vet hvor fantastisk du er.  Missforstå meg rett, det er absolutt ikke umulig å drive egen praksis. Det er både spennende og utfordrende, poenget mitt er at du må ta hensyn til mer enn det å være terapeut. Hvis du ikke er klar over det så kan du ende opp med å føle deg mislykket som terapeut. Uten at det egentlig er noe i veien med dine kvaliteter som behandler. »

Vi anbefaler:

Faglig oppdatering i soneterapi
Naturmedisinsk grunnutdanning

Legg inn en kommentar