15-årsjubileum

Lagt ut av
15 år i 2013
15 år i 2013

Skolen ble etablert høsten 1998 og feirer i år 15-årsjubileum. Vi vil takke alle lærere, studenter og andre samarbeidspartnere  som har vært med på å gjøre skolen til det den er i dag – og ønsker alle samtidig en god jul og et godt nytt år.

Vi startet med 8 studenter i 1998 og har i år vokst til over 800 studenter og rundt 30 lærere. Altså en formidabel utvikling som vi er veldig fornøyde med. Men det har aldri vært et mål i seg selv å ha mange studenter. Det viktigste for oss er å alltid å ha fokus på kvalitet, og å skape dyktige terapeuter.

Utdanning av terapeuter er i dag mer omfattende enn da vi startet. Vi tror det er helt nødvendig at studentene i tillegg til å ha god faglig og praktisk kompetanse også må være flink innen blant annet relasjoner, formidling, samhandling og forretningsdrift og utvikle gode personlige egenskaper. Vi bygger nå opp rundt disse områdene for å skape en mer helhetlig utdanning.

Det er også viktig for skolen å fremme kunnskap og kompetanse som kan erstatte eller supplere andre behandlingsalternativer. Vi tror at det er viktig for utviklingen at det er noen som tør å gå nye veier. Økt bruk av naturmedisin og at de offentlige anbefalingene i ernæring nærmer seg våre er godt å se, men det er fortsatt langt igjen. Skolemedisin har bidratt med mye positivt, men innen forebygging og behandling av for eksempel kroniske lidelser, fordøyelsesproblematikk og overvekt så har den store mangler.

Nokut
Et av skolens største milepæler nådde vi i år gjennom å få vårt studium i Biopati offentlig godkjent som fagskole. Prosessen for å få til dette har vært både lang, krevende men ikke minst nyttig for utviklingen av skolen. Vi takker Nokut for en god og profesjonell søknadsprosess. I september startet første klasse i Asker opp på fagskoleutdanningen i Biopati. Noen tidligere studenter har også gått inn på et innpassingsprogram for å få oppgradert sin utdanning til fagskole.

NNH
Skolen startet helt fra begynnelsen et samarbeid med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Det er mange som ikke er klar over hvilket formidabelt arbeid de har gjort for å øke kompetansen og anseelsen til naturterapeuter. De har gjort dette gjennom å sette både etiske og faglige krav til medlemmene.

NNH har også bidratt stort til å gi terapeuter gode og trygge rammer, gjennom et langvarig politisk og strategisk arbeid.  Spesielt vil vi takke Sigrun Kirkeberg og John Petter Lindeland som vi har hatt mye kontakt med i alle disse årene. Vi oppfordrer samtidig alle til å støtte arbeidet til NNH videre.

Utvikling av egen plattform for e-læring og støttesystemer
Skolen startet med rene nettstudier, men utviklingen går nå mer og mer mot kombinasjon av  samling i klasserom, praksis og Internett. Men vi kommer alltid til å tilby også rene nettstudier der hvor det gir god læring.

Vi har brukt store ressurser på å utvikle vår egen plattform, og har nå svært gode støttesystemer for studenter, lærere og administrasjon. Målet er at det skal være enkelt, og samtidig gi høy læringseffekt. I det samme systemet finnes funksjoner for blant annet administrasjon, oppfølging og kvalitetssikring.

Et veldig spennende prosjekt i de siste to årene har vært å utvikle nettskole for soneterapeutene. Nå kan de konsentrere enda mer om det praktiske når de er på skolen, og jobbe med teori og oppgaver via Internett. Resultatet er økt læringsutbytte.

Relevans for studentene
Hvordan vi lykkes, kan måles i en enkelt faktor, som er hvor mange av studentene som bruker det de har lært, etter at de er ferdige.

Nå i høst har vi gjennomført en evaluering av ernæringsterapeutene som ble ferdige i juni 2013. Vi gjorde også den samme undersøkelsen for to år siden.  Et gjennomsnitt på 70 % av studentene oppgitt at de nå jobber med ernæring. Dette er vi  godt fornøyde med. Spesielt siden mange av de som svarte nei, er under utdanning for å øke sin kompetanse ytterligere.

Nytt kjøkken til skolen

Ernæringsterapeuter lager mat desember 2013
Ernæringsterapeuter lager julemiddag desember 2013

Skolens jubileumsgave til studentene har vært å bygge et nytt kjøkken som er bedre tilpasset behovet vårt.

Vi ser det som en viktig at studentene bygger nettverk for fremtiden, og et godt og trygt læringsmiljø. I tillegg er det spesielt for ernæringsterapeutene en viktig del av pensum å lære seg praktisk matlaging. Derfor lager de middag hver gang det er samling. En gang i blant inviterer vi også studentene fra Asker på middag, og det er alltid like hyggelig. Med det nye kjøkkenet så blir dette mulig å gjøre oftere.

Takk til alle lærere for at dere bidrar med stort engasjement, kunnskap, omsorg og glede!

Takk til alle studenter for den tilliten dere har gitt oss ved å velge oss. Takk også for alle hyggelige tilbakemeldinger og all positivitet som gir oss energi til å fortsette.

God jul og godt nytt år!

Hilsen alle oss på skolen og i styret

Truls, Jens, Fride, Terje, Kenn, Jon Anders, Kenneth, Lars Gunnar, Roar, Anita, Knut, Dagfinn, Trygve, Silvia, Toril, Tone, Desiree, Isabelle, Frede, Øyvind, Johnny, Gry, Thuy Danielle, Turid, Stein, Dag, Iver og Gunn.