Er veien til helse å kun bruke piller?

Pillepusher eller helsepolitiker?

Lagt ut av

Sveinung Stensland (H) vil forby både akupunktur, homeopati og aromaterapi til barn under ti år fordi han mener at det kan være skadelig (1). 

Hvis han virkelig var bekymret for barns helse, burde han heller fokusert på feilbehandling og overforbruk av medikamenter. Det er der de store skadene forekommer (2, 3).

Kanskje burde han gi allmennlegene mer tid til hver pasient og mer opplæring i kosthold for å forebygge sykdom? Men det er kanskje ikke så lett å tenke nytt, når man er utdannet innen farmakologi og kun har jobbet i apotek og innen legemiddelindustrien (5). Kanskje kan det også tenkes at han ikke har noe som helst kunnskap og forståelse for hva naturmedisin dreier seg om?

I tillegg til dette forsøker Høyre også å innføre mva på all behandling som gjøres «utenfor sykehus/legekontor». Dette uten å ta hensyn til at 37 % av Norges befolkning bruker alternativ behandling (4) og det rapporteres lite bivirkninger og forverringer. Eller tenker Stensland at folk ikke vet sitt eget beste? Hadde han satt seg bedre inn i dette ville han visst at gjennomsnittsbrukeren har høy utdanning. De har valgt å bruke andre former for behandling av egen fri vilje, fordi de opplever at det har en effekt. Mange er helt avhegig av denne form for behandling, og har ofte forsøkt annen (medikamentbasert) behandling i åresvis uten at det har hjulpet.

Stensland burde erklære seg inhabil i alle saker som dreier seg om helsepolitikk på grunn av sine forbindelser med legemiddelindustrien. Nå fremstår han mer som en «pillepusher» enn en helsepolitiker.

PS! Ja, det er ikke alt innen alternativ medisin som er bra og det finnes noen useriøse behandlere. Men mitt inntrykk er at de aller fleste er kompetente, ansvarlige og utfører en god, viktig og ikke minst trygg jobb.

  1. https://www.aftenposten.no/norge/i/Aldnxq/helsepolitiker-kaller-alternativ-behandling-mot-barn-et-overgrep
  2. https://sykepleien.no/forskning/2017/06/fa-bukt-med-feilmedisinering
  3. https://forskning.no/medisiner-ntb/studie-avdekker-nar-feilmedisinering-oppstar-pa-norske-sykehus/1732583
  4. https://nafkam.no/tallene-fra-nafkam-undersokelsen-2018-nordmenn-bruker-fortsatt-mye-alternativ-behandling
  5. https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=SVES

Legg inn en kommentar