Hver høst er C-vitamin bortkastet.. eller?

Lagt ut av

Like sikkert som den første snøen, kan vi hver eneste høst lese i  Dagbladet og VG den samme «nyheten», at C-vitamin ikke er effektiv mot forkjølelse.

I VG den 16. november kan vi derfor (ikke overraskende) lese at C-vitaminer beskytter ikke mot forkjølelse. De skriver blant annet:

Det tyske instituttet for kvalitet og effektivitet innen helsevern (IQWiG) slår dermed hull på en gammel myte, som har fått mang en snufsende nordmann til å knaske vitaminpiller og stappe i seg appelsiner.

IQWiG har analysert en rekke forsøk som er utført av Cochrane Collaboration i Storbritannia, der over 11.000 forsøkspersoner har spist C-vitaminpiller.

Forsøkspersonene som begynte å ta høye doser med C-vitaminer straks en forkjølelse meldte seg, ble verken mindre syke eller raskere friske enn dem som spiste såkalte placebopiller som ikke inneholdt C-vitaminer.

Problemet med denne og andre lignende studier er at de ikke er utført med riktig dosering. I meta-studien som artikkelen viser til er studier med doser under 200 mg eksludert, det vil si at den er basert på så lave doser som 200 mg. Det er dette de kaller megadoser!

Effektive doser av C-vitamin kan være så høye som 10-50 g (eller i noen tilfeller enda høyere).Ved forkjølelse er terskelen nær magetoleransen eller diarégrensa – under denne skjer det lite. Det er også viktig å fordele doseringen over flere inntak, for å få en jevn plasmakonsentrasjon.

Et annet poeng et at behandling med C-vitamin bør inkludere andre stoffer og vitaminer som jobber sammen i cellene. Eksempler på dette er vitamin D, sink, selen og bioflavonoider. Da vil man oppnå enda bedre resultater.


Kilder:

Dette er kilden artikkelen i VG er basert på, der kan man se at den tar med studier med for lav dosering.
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab000980.html

Her er en studie utført med 3×1000 mg vitamin C som viser en 85 % reduksjon i symptomer på influensa og forkjølelse sammenlignet med placebogruppen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&orig_db=PubMed&term=The%20effectiveness%20of%20vitamin%20C%20in%20preventing%20and%20relieving%20the%20symptoms%20of%20virus-induced%20respiratory%20infection&cmd=search&cmd_current=

I media:
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=582488
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=598847

Legg inn en kommentar